Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Bruxelles, 15 iunie 2010

Comisia analizează utilitatea scanerelor corporale în aeroporturile din UE

Comisia Europeană a emis astăzi o comunicare prin intermediul căreia analizează utilitatea scanerelor corporale în aeroporturile din UE, la cererea Parlamentului European și a statelor membre. Ca urmare a tentativei teroriste de a utiliza explozibili la zborul Amsterdam-Detroit din 25 decembrie 2009, scanerele corporale sunt folosite din ce în ce mai mult, fiind în stadiu de probă în mai multe state membre, printre care Regatul Unit, Țările de Jos, Franța și Italia. Prin natura lor, scanerele corporale nu intră în domeniul de aplicare al reglementărilor UE în materie de securitate aeriană, acestea fiind tratate diferit în diferite state membre. Raportul publicat astăzi subliniază că această metodă de control de securitate reprezintă o posibilitate reală de creștere a nivelului de securitate în ceea ce privește pasagerii. Comisia este de acord cu o abordare la nivelul Uniunii Europene care să asigure că, atunci când statele membre decid să utilizeze scanere corporale, utilizarea și funcționarea lor să facă obiectul unor standarde comune, care să stabilească un nivel minim de performanță al capacității de detectare şi care să asigure un nivel armonizat de conformitate cu drepturile fundamentale și cu dispozițiile în materie de sănătate aplicabile în UE. Comisia va solicita opinia Parlamentului European și a Consiliului pe marginea informațiilor concrete prezentate în raport.

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a afirmat: „Scanerele corporale sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de state membre ale UE, dar în prezent utilizarea lor nu intră în domeniul de aplicare al legislației UE și, prin urmare, diferă de la stat la stat. Scanerele corporale nu sunt un panaceu, însă oferă o posibilitate reală de creștere a nivelului de securitate în ceea ce privește pasagerii. Fiecare stat membru are dreptul să decidă dacă autorizează utilizarea scanerelor în aeroporturile naționale. Acest lucru nu se va schimba. Însă după ce se optează pentru folosirea acestei tehnologii, scanerele trebuie să respecte standarde comune ale UE pentru capacitatea de detectare și să asigure conformitatea cu drepturile fundamentale și cu dispozițiile în materie de sănătate aplicabile în UE.”

Chestiunea utilizării scanerelor corporale a fost adusă în discuție în urma unui incident grav care a avut loc la 25 decembrie 2009, în cursa aeriană NW 253 de la Amsterdam către Detroit, când un terorist a încercat să detoneze explozibilii ascunși în haine, care nu fuseseră detectați de detectoarele de metale. La cererea Parlamentului European și a statelor membre, Comisia a adoptat astăzi raportul privind utilizarea scanerelor corporale în aeroporturile din UE. Raportul evaluează impactul utilizării acestui tip de control de securitate în ceea ce privește performanța capacității de detectare și respectarea drepturilor fundamentale și a protecției sănătății.

Raportul conchide că scanerele corporale pot fi considerate o metodă fiabilă și eficientă de control, prin care se pot detecta atât obiectele metalice, cât și cele nemetalice purtate de o persoană. Ar fi de asemenea posibil să se abordeze preocupările exprimate în legătură cu protejarea sănătății și a drepturilor fundamentale, în măsura în care scanerele sunt utilizate în condiții corespunzătoare.

Mai multe state membre ale UE folosesc deja scanere corporale în aeroporturi, însă tehnologiile și condițiile de operare variază de la un stat la altul. Din acest motiv, în UE există reglementări diferite în materie.

Comisia este de acord cu o abordare comună la nivelul Uniunii Europene, care să asigure că, atunci când statele membre decid să utilizeze scanere corporale, utilizarea și funcționarea lor să facă obiectul unor standarde comune, care să stabilească un nivel minim de performanță al capacității de detectare și care să conțină măsuri de garantare a conformității cu drepturile fundamentale și cu dispozițiile în materie de sănătate aplicabile în UE.

Scanerele corporale reprezintă o posibilă soluție în scopul consolidării cadrului european de securitate aeriană, concomitent cu facilitarea călătoriilor. Cooperarea internațională, tehnologia și psihologia criminalistică sunt în egală măsură instrumente utile care pot fi utilizate pentru garantarea securității cetățenilor.

Comisia transmite acest raport Consiliului și Parlamentului European. În funcție de rezultatul discuțiilor, se pot contura propuneri în vederea elaborării unui cadru legal în UE pentru utilizarea scanerelor corporale în aeroporturile din Uniunea Europeană.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar