Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Brussel, 15 juni 2010

Commissie onderzoekt gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling bekendgemaakt, waarin zij op verzoek van het Europees Parlement en de lidstaten het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens beoordeelt. In de nasleep van de poging tot terroristische aanslag met explosieven op de vlucht Amsterdam-Detroit op 25 december 2009 worden steeds meer beveiligingsscanners gebruikt en worden zij meer en meer uitgetest in verschillende lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Italië. Beveiligingsscanners vallen momenteel niet als dusdanig onder de EU-voorschriften inzake luchtvaartveiligheid en er bestaan uiteenlopende regels in de lidstaten zelf. In het vandaag gepubliceerde verslag wordt benadrukt dat deze screeningmethode een echte mogelijkheid biedt om de veiligheid van passagiers te verbeteren. De Commissie is voorstander van een aanpak op EU-niveau om ervoor te zorgen dat, wanneer de lidstaten besluiten beveiligingsscanners te gebruiken, het gebruik en de werking ervan op gemeenschappelijke normen gebaseerd zijn. Daarvoor zijn basisdetectieprestaties vereist en moet worden gezorgd voor een uniform niveau van naleving van de Europese fundamentele rechten en gezondheidsvoorschriften. De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad om hun standpunt vragen op basis van de in het verslag vergaarde feitelijke informatie.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Beveiligingsscanners worden door steeds meer EU-lidstaten gebruikt, maar momenteel valt het gebruik ervan buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving, waardoor het gebruik in de lidstaten op verschillende manieren geregeld is. Beveiligingsscanners zijn geen wondermiddel, maar bieden een reële mogelijkheid om de veiligheid van passagiers verder te verbeteren. Elke lidstaat beslist zelf of hij het gebruik van scanners in nationale luchthavens toestaat. Dat blijft zo, maar indien deze scanningstechnologie wordt gebruikt, moeten er op EU-niveau normen inzake detectievermogen en gemeenschappelijke regels worden vastgesteld om de naleving van de EU-voorschriften inzake gezondheid en fundamentele rechten te verzekeren."

De vraag rond het gebruik van beveiligingsscanners kwam naar voren na een ernstig incident op vlucht NW 253 van Amsterdam naar Detroit op 25 december 2009, toen een terrorist explosieven op zijn lichaam had aangebracht die niet door de metaaldetectors werden ontdekt. Op verzoek van het Europees Parlement en de lidstaten heeft de Commissie vandaag een verslag over het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens bekendgemaakt. In dit verslag wordt het effect van het gebruik van deze screeningmethode beoordeeld in termen van detectieprestaties en overeenstemming met de fundamentele rechten en de bescherming van de gezondheid.

Conclusie is dat beveiligingsscanners als een betrouwbare en efficiënte onderzoeksmethode kunnen worden beschouwd, waarmee zowel metalen als niet‑metalen voorwerpen kunnen worden ontdekt. Ook de problemen omtrent gezondheidsvoorschriften en fundamentele rechten kunnen worden aangepakt, indien de scanners onder de gepaste voorwaarden worden gebruikt.

Verschillende EU-lidstaten gebruiken reeds beveiligingsscanners in hun luchthavens, met verschillende technologieën en verschillende gebruiksvoorwaarden. Daardoor zijn er heel verschillende regels in de EU.

De Commissie is voorstander van een gemeenschappelijke Europese aanpak inzake beveiligingsscanners om ervoor te zorgen dat, wanneer de lidstaten besluiten beveiligingsscanners te gaan gebruiken, het gebruik en de werking ervan gebaseerd zijn op gemeenschappelijke normen, waarbij basisdetectieprestaties vereist zijn en de naleving van de EU-voorschriften inzake fundamentele rechten en gezondheid wordt verzekerd.

Beveiligingsscanners zijn een mogelijke stap om de luchtvaartveiligheid in Europa te versterken en tegelijk het reizen te vergemakkelijken. Ook internationale samenwerking, technologie en betere profilering zijn nuttige hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om de veiligheid van de burgers te verzekeren.

De Commissie bezorgt dit verslag aan de Raad en het Europees Parlement. In het licht van het resultaat van de besprekingen zal zij voorstellen indienen voor een EU-rechtskader voor het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar