Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Briselē, 2010. gada 15. jūnijā

Komisija pētī drošības skeneru izmantošanu ES lidostās

Pēc Eiropas Parlamenta un dalībvalstu pieprasījuma Eiropas Komisija šodien publicē paziņojumu, kurā izvērtēta drošības skeneru izmantošana ES lidostās. Sakarā ar terorista mēģinājumu izmantot sprāgstvielas reisā no Amsterdamas uz Detroitu 2009. gada 25. decembrī drošības skenerus izmanto arvien vairāk, un tos turpina izmēģināt vairākās ES dalībvalstīs, ieskaitot Lielbritāniju, Holandi, Franciju un Itāliju. Patlaban drošības skeneri neietilpst ES aviācijas drošības noteikumu darbības jomā — tiem tiek piemēroti dažnedažādi atsevišķu dalībvalstu tiesību akti. Šodien publicētajā ziņojumā uzsvērts, ka šis pārmeklēšanas paņēmiens ir reāla iespēja paaugstināt pasažieru drošību. Komisija atbalsta tādu ES pieeju, kas nodrošinātu, ka tajos gadījumos, kad dalībvalstis lemj par labu drošības skeneru izmantošanai, tie tiek ierīkoti un darbināti pēc kopīgiem standartiem, kas nosaka atklāšanas spējas pamatlīmeni, kā arī vienādā mērā nodrošina Eiropas cilvēku pamattiesību un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Balstoties uz ziņojumā apkopoto faktu materiālu, Komisija centīsies izzināt Eiropas Parlamenta un Padomes viedokli.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kas atbild par transporta politiku, saka: „Drošības skenerus izmanto arvien vairāk ES dalībvalstu, taču šobrīd to izmantošana neietilpst ES tiesību aktu darbības jomā, un tāpēc dalībvalstis tos izmanto atšķirīgi. Drošības skeneri nav panaceja, taču tie tiešām ļauj uzlabot pasažieru drošību. Katrai dalībvalstij ir jālemj par to, vai savās lidostās atļaut izmantot skenerus. Tas tā arī paliks. Tomēr, ja šī skenēšanas tehnoloģija tiek izmantota, uz to jāattiecas ES mēroga standartiem par atklāšanas spēju, kā arī kopīgiem drošības pasākumiem, kas nodrošinātu ES veselības aizsardzības noteikumu un cilvēku pamattiesību ievērošanu.”

Jautājumu par drošības skeneru izmantošanu izraisīja nopietnais starpgadījums 2009. gada 25. decembrī reisā NW 253 no Amsterdamas uz Detroitu, kad kāds terorists mēģināja izmantot pie sava ķermeņa noslēptas sprāgstvielas, kuras neuzrādīja metālu detektori. Pēc Eiropas Parlamenta un dalībvalstu pieprasījuma Komisija šodien publicē ziņojumu par drošības skeneru izmantošanu ES lidostās. Ziņojumā novērtēta šā pārmeklēšanas paņēmiena izmantošanas ietekme tādos aspektos kā atklāšanas spēja un pamatbrīvību un veselības aizsardzības noteikumu ievērošana.

Ziņojumā secināts, ka drošības skenerus var uzlūkot par uzticamu un iedarbīgu pārmeklēšanas līdzekli, kas uzrāda gan metāla, gan nemetāla priekšmetus, kas ir pie cilvēka. Bez tam būtu iespējams pārvarēt radušās bažas par veselības un pamattiesību aizskārumu, ja vien skenerus izmanto piemērotos apstākļos.

Vairākas ES dalībvalstis savās lidostās jau ir ierīkojušas drošības skenerus, izmantojot atšķirīgas tehnoloģijas un nosakot atšķirīgus ekspluatācijas nosacījumus to izmantošanai. Tā rezultātā visā ES piemēro noteikumus, kas atšķiras.

Komisija atbalsta kopīgu Eiropas mēroga pieeju drošības skeneriem, gādājot par to, lai tad, kad dalībvalstis nolems izmantot drošības skenerus, to ierīkošana un ekspluatācija balstītos uz kopīgiem standartiem, kas nosaka atklāšanas spējas pamatlīmeni un tajā pašā laikā aptver drošības līdzekļus, kas nodrošina atbilstību Eiropas cilvēku pamattiesībām un veselības aizsardzības noteikumiem.

Drošības skeneri varētu būt ceļš uz mērķi pastiprināt Eiropas aviācijas drošības sistēmu, reizē vienkāršojot ceļošanu. Starptautiskā sadarbība, tehnoloģija un pastiprināta profilēšana ir tikpat noderīgi pilsoņu drošības garantēšanas rīki.

Šo ziņojumu Komisija pārsūta Padomei un Eiropas Parlamentam. Apspriešanas rezultātā Komisija varētu nākt klajā ar priekšlikumiem pieņemt ES tiesību aktus, kas reglamentētu drošības skeneru izmantošanu ES lidostās.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar