Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Briuselis, 2010 m. birželio 15 d.

Komisija tiria, kaip ES oro uostuos naudojami kūno skeneriai

Europos Parlamento ir valstybių narių prašymu šiandien Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriame aptariamas kūno skenerių naudojimas ES oro uostuose. Po teroristų bandymų 2009 m. gruodžio 25 d. panaudoti sprogmenis iš Amsterdamo į Detroitą skridusiame lėktuve daugelis ES valstybių narių, įskaitant Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, Prancūziją ir Italiją, vis dažniau pradeda naudoti kūno skenerius arba juos bando ketindamos naudoti. Kūno skenerių naudojimas nereglamentuojamas ES aviacijos saugumo teisės aktais, ir tik kai kurios valstybės narės šioje srityje yra priėmusius savo teisės aktus. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pabrėžiama, kad tikrinimo kūno skeneriu metodas suteikia realią galimybę pagerinti keleivių saugumą. Komisija pritaria ES lygmeniu taikomam metodui, nes jis padeda užtikrinti, kad valstybės narės, nusprendusios naudoti kūno skenerius, juos įrengs ir naudos pagal bendrus standartus, kuriuose bus nustatyti pagrindiniai aptikimo veiksmingumo reikalavimai ir užtikrintas vieningas Europos pagrindinių teisių ir sveikatos apsaugos nuostatų laikymasis. Komisija sieks sužinoti Europos Parlamento ir Tarybos nuomonę, kuri bus priimta atsižvelgiant į šioje ataskaitoje pateiktą faktinę informaciją.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Kūno skenerius naudoja vis daugiau Europos Sąjungos valstybių narių, tačiau dabar jie naudojami ne pagal ES teisę, taigi valstybėse narėse jie yra naudojami skirtingai. Kūno skeneriai nėra panacėja, tačiau jie suteikia realią galimybę pagerinti keleivių saugumą. Kiekviena valstybė narė pati nusprendžia, ar reikėtų leisti naudoti skenerius nacionaliniuose oro uostuose. Ši teisė bus išsaugota. Tačiau valstybei narei nusprendus naudoti šią skenavimo technologiją, ji turi būti naudojama laikantis visai Europos Sąjungai bendrų standartų dėl aptikimo veiksmingumo ir Europos pagrindinių teisių ir sveikatos apsaugos nuostatų.“

Klausimai, susiję su kūno skenerių naudojimu, iškilo po 2009 m. gruodžio 25 d. skrydyje NW 253 iš Amsterdamo į Detroitą įvykusio pavojingo įvykio: teroristas bandė panaudoti ant savo kūno paslėptus sprogmenis, kurių nepavyko aptikti metalo detektoriais. Europos Parlamento ir valstybių narių prašymu Komisija šiandien paskelbė ataskaitą dėl kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose. Ataskaitoje įvertinamas šio tikrinimo metodo poveikis aptikimo veiksmingumo ir Europos pagrindinių teisių ir sveikatos apsaugos nuostatų laikymosi atžvilgiu.

Ataskaitoje pateikiama išvada, kad kūno skeneriai gali būti laikomi patikimu ir veiksmingu tikrinimo metodu, kurį taikant aptinkami asmens turimi metaliniai ir ne metaliniai daiktai. Be to, iškeltus klausimus dėl sveikatos ir pagrindinių teisių būtų galima išspręsti, jei kūno skeneriai būtų naudojami atitinkamomis sąlygomis.

Kelios Europos Sąjungos valstybės narės jau naudoja kūno skenerius savo oro uostuose, tačiau skeneriai yra pagrįsti skirtingomis technologijomis ir jų naudojimo sąlygos yra skirtingos. To pasekmė – Europos Sąjungoje taikomos skirtingos taisyklės.

Komisija pritaria bendram ES lygmeniu taikomam metodui, nes jis padeda užtikrinti, kad valstybės narės, nusprendusios naudoti kūno skenerius, juos įrengs ir naudos pagal bendrus standartus, kuriuose bus nustatyti pagrindiniai aptikimo veiksmingumo reikalavimai ir užtikrintas vieningas Europos pagrindinių teisių ir sveikatos apsaugos nuostatų laikymasis.

Kūno skeneriai yra galimas pasirinkimas siekiant sustiprinti Europos aviacijos saugumo sistemą ir kartu palengvinti keliavimą. Tarptautinis bendradarbiavimas, technologijos ir geresnis keleivių duomenų nustatymas yra lygiai taip pat naudingos priemonės, kurios gali būti naudojamos siekiant užtikrinti piliečių saugumą.

Komisija perduoda šią ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui. Įvertinus diskusijų rezultatus, gali būti pateikti pasiūlymai dėl kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose ES teisinės sistemos.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar