Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Brüsszel, 2010. június 15.

A Bizottság vizsgálja a biztonsági szkennereknek az Európai Unió repülőterein való használatát

Az Európai Bizottság a mai napon közleményt adott ki, amelyet – az Európai Parlament és a tagállamok kérésére – a biztonsági szkennereknek az EU repülőterein való használatáról készített. A 2009. december 25-i terrorcselekmény-kísérlet hatására, amelynek során egy terrorista az Amszterdam–Detroit járaton kísérelt meg robbantást végrehajtani, a szkennereket mind szélesebb körben használják és számos uniós tagállamban, köztük az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Franciaországban és Olaszországban folyamatosan tesztelik. A biztonsági szkennerek alkalmazása jelenleg nem esik a légiközlekedés-védelemről szóló európai uniós jogszabályok hatálya alá, ezért ezt a kérdés az egyes tagállamok különböző módon szabályozzák. A mai napon közzétett jelentés arra mutat rá, hogy a szóban forgó ellenőrzési módszer valódi lehetőséget kínál az utasvédelem fokozására. A Bizottság támogatja egy olyan egységes uniós megközelítés kialakítását, amely biztosíthatná, hogy amennyiben egyes tagállamok a biztonsági szkenner használata mellett döntenek, azok telepítése és működtetése olyan egységes követelményrendszer alapján történjen, amely a felderítési teljesítmény vonatkozásában alapkövetelményeket állapít meg, és egyúttal biztosítja az európai alapjogi és egészségügyi rendelkezések egységes betartását. A jelentésben bemutatott konkrét információkkal kapcsolatban a Bizottság várja az Európai Parlament és a Tanács véleményét.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „A biztonsági szkennereket egyre több tagállam alkalmazza Unió-szerte, azonban jelen pillanatban ez a terület nem esik az európai uniós jogszabályok hatálya alá, így a szóban forgó eszközök alkalmazására az egyes tagállamokban eltérő szabályok vonatkoznak. A biztonsági szkennerek nem jelentenek tökéletes megoldást a problémára, azonban valódi lehetőséget kínálnak az utasvédelem fokozására. Az egyes tagállamok ma maguk dönthetik el, hogy a nemzetközi repülőtereken engedélyezik-e a biztonsági szkennerek használatát. Ez az elv a jövőben sem fog változni. Azonban ott, ahol be kívánják vezetni a szkenner-technológiát, az eszközök telepítésének és működtetésének olyan egységes követelményrendszer alapján kell történnie, amely a felderítési teljesítmény vonatkozásában alapkövetelményeket állapít meg, és biztosítékokat ír elő az európai egészségügyi és alapjogi rendelkezések betartása céljából.”

A biztonsági szkennerek repülőtereken való használatának kérdése a Northwest Airlines Amszterdamból Detroitba tartó, 253. számú járatán 2009. december 25-én történt súlyos támadáskísérletet követően merült fel, amelynek során egy terrorista olyan, a testén elrejtett robbanóanyaggal kísérelt meg robbantást végrehajtani, amelynek kimutatására a fémérzékelő kapu nem képes. Az Európai Parlament és a tagállamok felkérésére a Bizottság a mai napon fogadta el a biztonsági szkennerek európai uniós repülőtereken való használatáról szóló jelentését, amely a szóban forgó ellenőrzési módszer alkalmazásának hatásait a felderítési képesség, illetve az alapvető jogokra és az egészségre gyakorolt hatások szempontjából elemzi.

A jelentés arra a következtetésre jut, hogy a biztonsági szkennerek olyan megbízható és hatékony ellenőrzési módszert jelenthetnek, amely az utasoknál lévő fémből és nem fémből készült tárgyak felderítésére egyaránt alkalmas. A jelentésben az is szerepel, hogy amennyiben ezeket a berendezéseket megfelelő körülmények között használják, az egészség és az alapvető jogok kapcsán felmerült aggályokra is megoldást lehetne találni.

Az EU számos tagállamának repülőterein már alkalmaznak – különböző technológiával és eltérő működési feltételek mellett – biztonsági szkennereket. Ennek következtében EU-szerte eltérő szabályok vannak érvényben.

A Bizottság a biztonsági szkennerek kapcsán támogatja egy egységes európai megközelítés kialakítását annak érdekében, hogy amennyiben egyes tagállamok a biztonsági szkenner használata mellett döntenek, azok telepítése és működtetése olyan egységes követelményrendszer alapján történjen, amely a felderítési teljesítmény vonatkozásában alapkövetelményeket állapít meg, és egyúttal biztosítékokat ír elő az európai alapjogi és egészségügyi rendelkezések betartása céljából.

A biztonsági szkennerek valós lehetőséget kínálnak azon cél megvalósítása felé, hogy erősödjön a légi közlekedés védelmére vonatkozó európai keretszabályozás, és egyúttal az utazás is könnyebbé váljon. A nemzetközi együttműködés, a technológia és a profilalkotás fejlesztése egyaránt hatékony eszközt jelent az utazóközönség biztonságának garantálására.

A Bizottság a jelentést eljuttatja a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez, majd az egyeztetések eredményétől függően határozni fog arról, hogy benyújtson-e a biztonsági szkennerek uniós repülőtereken történő használatának európai uniós jogszabályi kereteire vonatkozó javaslatot.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar