Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Bryssel 15. kesäkuuta 2010

Komissio tutkii turvaskannereiden käyttöä EU:n lentoasemilla

Euroopan komissio antoi tänään Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden pyynnöstä tiedonannon, jossa arvioidaan turvaskannereiden käyttöä EU:n lentoasemilla. Amsterdamin ja Detroitin välisellä lennolla joulupäivänä 2009 tapahtuneen räjäytysyrityksen vuoksi turvaskannereita käytetään ja kokeillaan yhä enemmän monissa EU:n jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Ranskassa ja Italiassa. Turvaskannerit eivät tällä hetkellä kuuluu EU:n ilmailun turvaamista koskevan säännöstön piiriin. Alan sääntely onkin kovin kirjavaa eri jäsenvaltioissa. Tänään julkaistavassa tiedonannossa korostetaan, että tällaisilla turvatarkastuksilla voidaan konkreettisesti parantaa matkustajien turvallisuutta. Komissio puoltaa EU:n tasolla omaksuttavaa lähestymistapaa, jolla varmistettaisiin, että turvaskannerit käyttöön ottavat jäsenvaltiot käyttävät niitä yhteisiä vaatimuksia noudattaen. Vaatimuksena olisi ilmaisukyvyn perustason saavuttaminen sekä eurooppalaisten perusoikeuksien ja terveysmääräysten noudattaminen. Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa esittämään näkemyksensä tiedonantoon koottujen tietojen perusteella.

Liikenneasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan yhä useammat EU:n jäsenvaltiot käyttävät turvaskannereita, mutta niiden käyttö ei tällä hetkellä kuulu EU:n lainsäädännön piiriin, minkä vuoksi niiden käyttötapa vaihtelee eri maissa. ”Turvaskannerit eivät ole ihmelääkkeitä, mutta niiden avulla voidaan konkreettisesti parantaa matkustajien turvallisuutta. Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, hyväksyykö se skannereiden käytön lentoasemillaan vai ei. Tämä ei muutu tulevaisuudessakaan, mutta käytettävään skannausteknologiaan olisi koko EU:ssa sovellettava skannereiden ilmaisukykyä koskevia vaatimuksia. Myös EU:n terveysmääräyksiä ja perusoikeuksia on noudatettava”, lisäsi Kallas.

Turvaskannereiden käyttö nousi esille sen jälkeen, kun terroristi yritti Amsterdamin ja Detroitin välisellä lennolla NW 253 joulupäivänä 2009 sytyttää vaatteittensa alle piilottamansa räjähteet, joita metallinilmaisimet eivät olleet havainneet. Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden pyynnöstä komissio antoi tänään kertomuksensa turvaskannereiden käytöstä EU:n lentoasemilla. Siinä arvioidaan tällaisen turvatarkastuksen käytön vaikutuksia sekä skannereiden ilmaisukyvyn että perusoikeuksien ja terveysmääräysten noudattamisen kannalta.

Kertomuksen mukaan turvaskannereiden avulla turvatarkastukset voidaan tehdä luotettavasti ja tehokkaasti. Skannerit havaitsevat metalliesineiden lisäksi muutkin esineet. Myös terveysmääräyksiä ja perusoikeuksia voidaan noudattaa, kunhan skannereita käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.

Useat jäsenvaltiot ovat jo ottaneet turvaskannerit käyttöön lentoasemillaan. Niissä käytettävä teknologia ja niiden käyttöedellytykset vaihtelevat, minkä vuoksi EU:ssa on käytössä monenlaisia sääntöjä niiden käytölle.

Komissio puoltaa EU:n tasolla omaksuttavaa yhteistä lähestymistapaa, jolla varmistettaisiin, että turvaskannerit käyttöön ottavat jäsenvaltiot käyttävät niitä yhteisiä vaatimuksia noudattaen. Vaatimuksena olisi ilmaisukyvyn perustason saavuttaminen sekä eurooppalaisten perusoikeuksien ja terveysmääräysten noudattaminen.

Turvaskannerit ovat yksi tapa parantaa ilmailun turvaamista Euroopassa ja samalla helpottaa matkustamista. Kansainvälinen yhteistyö, teknologia ja tehokkaampi profilointi ovat myös yhtä tehokkaita kansalaisten turvallisuutta parantavia välineitä.

Komissio toimittaa kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Käytävien keskustelujen perusteella se voi esittää lainsäädäntöehdotuksia turvaskannereiden käytöstä EU:n lentoasemilla.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar