Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV EL

IP/10/738

Bryssel 15. kesäkuuta 2010

Komissio suosittaa Kyprosta, Tanskaa ja Suomea koskevien liiallisen alijäämän menettelyjen aloittamista

Euroopan komissio totesi tänään, että Kyproksessa, Tanskassa ja Suomessa on liiallinen alijäämä, ja suositti neuvostolle määräaikoja, johon mennessä liialliset alijäämät olisi korjattava. Nämä perussopimuksen 126 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan nojalla toteutetut toimet perustuvat kertomukseen, jonka komissio antoi 12. toukokuuta 2010 perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla.

Näiden kolmen maan liiallisia alijäämiä koskevien menettelyjen aloittaminen on osoitus äskettäisen talous- ja finanssikriisin ankaruudesta, sillä kyse on maista, joiden julkinen talous oli vielä hiljattain ylijäämäinen. Tilanteen heikkeneminen johtuu osittain elvytystoimista, jotka perustuvat kriisin hillitsemisen kannalta keskeisessä asemassa olevaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan. Nyt on kuitenkin aika keskittyä julkisen talouden tervehdyttämiseen. Kyseisten maiden julkisen talouden vakauttamistarpeessa on kuitenkin eroja, jotka on otettu huomioon nyt annettavissa suosituksissa esitettävissä määräajoissa ja finanssipoliittisissa toimissa”, sanoi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Olli Rehn.

Kypros

Kyproksen viranomaisten huhtikuussa 2010 antamien tietojen mukaan maan julkisen talouden alijäämä oli 6,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2009 ja julkisen velan odotetaan olevan 62 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2010 eli ylittävän perussopimuksen mukaisen 60 prosentin viitearvon. Vaikka alijäämää voidaan pitää poikkeuksellisena, koska se johtuu talouden jyrkästä laskusuhdanteesta, sen ei voida katsoa olevan lähellä BKT:hen suhteutettua 3 prosentin viitearvoa eikä ylittymistä voida katsoa myöskään väliaikaiseksi. Komissio suosittaa neuvostolle, että se vahvistaa vuoden 2012 määräajaksi alijäämän korjaamiselle. Kyproksen olisi erityisesti supistettava vuoden 2010 alijäämä alle 6,0 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja varmistettava, että vuotuinen rakenteellinen sopeutus on 1¾ prosenttia suhteessa BKT:hen vuosina 2010–2012 .

Tanska

Tanskan viranomaisten huhtikuussa 2010 toimittamien tietojen mukaan maan julkisen talouden alijäämän ennakoidaan olevan 5,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2010. Vaikka alijäämää voidaan pitää poikkeuksellisena talouden jyrkän laskusuhdanteen vuoksi, sen ei voida katsoa olevan lähellä BKT:hen suhteutettua 3 prosentin viitearvoa eikä ylittymistä voida katsoa myöskään väliaikaiseksi. Komissio suosittaa neuvostolle, että se vahvistaa vuoden 2013 määräajaksi alijäämän korjaamiselle ja vuoden 2011 määräajaksi julkisen talouden vakauttamistoimien aloittamiselle. Tanskan olisi erityisesti pantava vuoden 2010 finanssipoliittiset toimenpiteet täytäntöön suunnitelmien mukaan ja varmistettava, että vuotuinen rakenteellinen sopeutus on ½ prosenttia suhteessa BKT:hen vuosina 2011–2013.

Suomi

Suomen viranomaisten huhtikuussa 2010 toimittamien tietojen mukaan maan julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan 4,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010. Alijäämää voidaan pitää poikkeuksellisena, koska se johtuu talouden jyrkästä laskusuhdanteesta, ja sitä voidaan pitää myös tilapäisenä, mutta sen ei voida katsoa olevan lähellä viitearvoa. Komissio suosittaa neuvostolle, että se vahvistaa vuoden 2011 määräajaksi alijäämän korjaamiselle. Tätä varten Suomen olisi pantava vuoden 2010 finanssipoliittiset toimenpiteet täytäntöön suunnitellusti ja varmistettava, että vuotuinen rakenteellinen sopeutus on vähintään ½ prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2011.

Ecofin-neuvoston odotetaan tekevän päätöksen suosituksista 13. heinäkuuta 2010 pidettävässä kokouksessaan. Kyseisillä jäsenvaltioilla on sen jälkeen kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa toimet, jotka ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa supistaakseen budjettivajetta asteittain.

Taustaa: liiallisia alijäämiä koskeva menettely

Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä, joka on vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava menettely, määrätään perussopimuksen 126 artiklassa. Yksityiskohtaisemmat säännökset sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) N:o 1467/97. Vuonna 2005 tarkistetun vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan taloudellinen tila voidaan ottaa huomioon annettaessa suosituksia alijäämän korjaamiselle asetettavasta aikataulusta.

Kun jäsenvaltio ilmoittaa, että sen toteutunut tai suunniteltu alijäämä on yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen, komissio antaa 126 artiklan 3 kohdan nojalla kertomuksen talous- ja rahoituskomitealle (TRK), joka antaa siitä lausunnon 126 artiklan 4 kohdan nojalla. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä, komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 126 artiklan 5 kohdan nojalla lausunnon ja ilmoittaa siitä neuvostolle. Komissio ehdottaa samaan aikaan neuvostolle, että se tekee 126 artiklan 6 kohdan nojalla päätöksen liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja suosittaa, että neuvosto antaa 126 artiklan 7 kohdan nojalla suosituksia liiallisen alijäämän korjaamisesta tiettyyn määräaikaan mennessä.

Kaikki liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä koskevat asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.


Side Bar