Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI

IP/10/738

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2010

Η Επιτροπή συνιστά να κινηθούν οι διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος για την Κύπρο, τη Δανία και τη Φινλανδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπέρανε σήμερα ότι υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα στην Κύπρο, τη Δανία και τη Φινλανδία και διατύπωσε συστάσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προθεσμίες για τη διόρθωσή του. Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες στηρίζονται στο άρθρο 126 παράγραφοι 5 έως 7 της Συνθήκης, αποτελούν συνέχεια των εκθέσεων που συντάχθηκαν δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 και τις οποίες η Επιτροπή παρουσίασε στις 12 Μαΐου.

«Η υπαγωγή των χωρών αυτών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα είχαν πλεονάσματα, στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αποδεικνύει τη δριμύτητα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχουμε περάσει. Η επιδείνωση είναι εν μέρει συνέπεια των μέτρων τόνωσης που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), το οποίο ήταν καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό του μεγέθους της κρίσης. Τώρα όμως είναι καιρός να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην επάνοδο σε υγιή δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, η ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης διαφέρει ανά χώρα, οι δε προθεσμίες και δημοσιονομικές προσπάθειες που συνιστούμε σήμερα αντικατοπτρίζουν τις διαφορές αυτές», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Olli Rehn.

Κύπρος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι κυπριακές αρχές τον Απρίλιο του 2010, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στην Κύπρο έφθασε το 6,1% του ΑΕΠ το 2009, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να φθάσει το 62% του ΑΕΠ το 2010, υπερβαίνοντας έτσι την τιμή αναφοράς του 60% που προβλέπει η Συνθήκη. Αν και το έλλειμμα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έκτακτο, καθώς είναι αποτέλεσμα σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε κοντά στο 3% του ΑΕΠ ούτε προσωρινή. Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να ορίσει ως προθεσμία διόρθωσης το 2012. Ειδικότερα, η Κύπρος θα πρέπει να μειώσει το έλλειμμα του 2010 σε ποσοστό κάτω του 6,0% του ΑΕΠ και να εξασφαλίσει ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ίση με 1¾% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010-2012.

Δανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι αρχές της Δανίας τον Απρίλιο του 2010, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη Δανία προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 5,4% του ΑΕΠ το 2010. Αν και το έλλειμμα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έκτακτο, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής επιβράδυνσης, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε κοντά στο 3% του ΑΕΠ ούτε προσωρινή. Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να ορίσει ως προθεσμία διόρθωσης το 2013, η δε δημοσιονομική εξυγίανση να αρχίσει το 2011. Ειδικότερα, η Δανία θα πρέπει να εφαρμόσει τα δημοσιονομικά μέτρα το 2010, όπως έχει προγραμματιστεί, και να εξασφαλίσει ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ίση με ½% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2011-2013.

Φινλανδία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι φινλανδικές αρχές τον Απρίλιο του 2010, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 4,1% του ΑΕΠ το 2010. Το έλλειμμα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έκτακτο, καθόσον είναι αποτέλεσμα της σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης, και προσωρινό, αλλά όχι κοντά στην τιμή αναφοράς. Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να ορίσει ως προθεσμία διόρθωσης το 2011. Για το σκοπό αυτό, η Φινλανδία θα πρέπει να εφαρμόσει τα δημοσιονομικά μέτρα το 2010, όπως έχει προγραμματιστεί, και να εξασφαλίσει διαρθρωτική προσαρμογή ίση τουλάχιστον με ½% του ΑΕΠ κατά το 2011.

Το συμβούλιο Ecofin αναμένεται να αποφασίσει επί των συστάσεων κατά την προσεχή συνεδρίασή του στις 13 Ιουλίου. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα διαθέτουν στη συνέχεια έξι μήνες προκειμένου να αναφέρουν τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν για να μειώσουν σταδιακά το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ιστορικό: η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η οποία αποτελεί το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, διέπεται από το άρθρο 126 της Συνθήκης και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου. Το Σύμφωνο, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2005, επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση κατά τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διόρθωσης.

Όταν ένα κράτος μέλος αναφέρει τρέχον ή προβλεπόμενο έλλειμμα υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η οποία διατυπώνει γνώμη επ’ αυτής σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 4. Κατόπιν, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει ή μπορεί να εμφανισθεί υπερβολικό έλλειμμα, απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 5 και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει επίσης στο Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6, ότι υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα και συνιστά στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 7, να εκδώσει συστάσεις για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος υπάρχουν στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


Side Bar