Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Bryssel den 15 juni 2010

EU:s livsmedelsmekanism på 1 miljard euro: redan pågår 222 projekt i kampen mot hungersnöden med 50 miljoner stödmottagare i fattiga länder

EU:s livsmedelsmekanism på 1 miljard euro har redan betalat ut 500 miljoner euro och anslagit 97 % av medlen efter bara ett och ett halvt år efter det att den antagits. Detta visar att den är ett snabbt och effektivt sätt att angripa problemet med osäker livsmedelsförsörjning. I dag presenterar kommissionen sin broschyr om användningen av livsmedelsmekanismen. Den visar att omkring 50 miljoner människor i hela världen erhåller stöd från mekanismen och att detta börjar visa resultat. Ett stort antal högkvalitativa förslag står emellertid mot en begränsad budget, och därför uppmanar Europeiska kommissionen andra givare att finansiera projekt inom ramen för dess nyligen inrättade "anbudssystem för livsmedelsmekanismen" (Food Facility Auction Floor).

"Att människor än i dag lever under hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning är oacceptabelt. Tack vare livsmedelsmekanismen har EU snabbt kunnat reagera på livsmedelskriser som utvecklingsländer ställts inför. Kommissionen har hållit sitt löfte att erbjuda faktiskt verksamt stöd i behövande länder. Vi når ut till över 50 miljoner människor, inklusive många småbrukare, och detta antal kommer att öka", säger EU:s kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, Andris Piebalgs.

På grund av de höga livsmedelspriserna under 2008 antogs EU:s livsmedelsmekanism på 1 miljard euro i december 2008 som ett EU-instrument för snabba insatser för att åtgärda osäker livsmedelsförsörjning i 50 utvecklingsländer.

Konkreta resultat

Fältinsatser inleddes under 2009 och resultaten har börjat visa sig i många av de 50 mottagaränderna.

I Pakistan har tillväxten inom jordbruket varit mindre under de senaste två åren på grund av att kostnaderna för utsäde och gödningsmedel har stigit, medan livsmedelspriserna också har stigit till följd av torka. I år har jordbrukarna lyckats stoppa den nedåtgående spiralen tack vare stöd från ett gemensamt projekt finansierat av EU, Världslivsmedelsprogrammet och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation inom ramen för EU:s livsmedelsmekanism. I stället för att behöva skuldsätta sig mottog 23 000 pakistanska jordbrukare vardera 400 kg vete från Världslivsmedelsprogrammet för att hjälpa dem genom perioden fram till skörden.

I Niger inledde EU och UNICEF inom ramen för livsmedelsmekanismen ett partnerskap under 2009 för att vid särskilda vårdcentraler behandla 65 000 svårt undernärda barn som är under fem år.

I Guatemala fick 14 000 småbrukarfamiljer gödningsmedel inom ramen för livsmedelsmekanismen.

Ett långsiktigt och effektivt åtagande

Europeiska kommissionen har nu anslagit 97 % av de medel som finns inom mekanismen och återstoden av medlen kommer snart att anslås. Det senaste finansieringsbeslutet fattades i april 2010 och omfattade 145,3 miljoner euro.

Mekanismen har kunnat genomföras mycket snabbt tack vare användningen befintliga finansieringskanaler och det utmärkta samarbetet med samtliga inblandade organ och regeringar. Europeiska kommissionen ledningsroll har varit en nyckelfaktor för det framgångsrika samarbetet mellan berörda internationella organisationer, utan att man har behövt bygga upp ny administration eller vertikala förvaltningsfonder.

Anbudssystemet för livsmedelsmekanismen

Inom ramen för livsmedelsmekanismen inleddes en ansökningsomgång under 2009. På grund av det stora antalet ansökningar har Europeiska kommissionen producerat en broschyr som innehåller de 84 bästa högkvalitativa förslag som är redo att sjösättas för att underlätta matchningen mellan investerare och projektutvecklare. Med hjälp av anbudssystemet för livsmedelsmekanismen siktar Europeiska kommissionen på att öka kostnadseffektiviteten, sammanhållningen och samordningen i enlighet med Accra-handlingsplanen om stödeffektivitet, genom att ge tillgång till projekt som är redo för finansiering.

Bakgrund

Genom EU:s livsmedelsmekanism på 1 miljard euro erbjuds finansiering för att förbättra tillgången till insatsvaror i jordbruket, erbjuda den mest sårbara delen av befolkningen sociala skyddsnät och stödja mikrokrediter, investeringar, utrustning, infrastruktur och utbildning.

Huvuddelen av medlen kanaliseras genom de internationella organisationer som är verksamma inom FN:s livsmedelsprisgrupp.

Närmare upplysningar om EU:s livsmedelsmekanism:

Ny broschyr

"The Food Facility – A rapid response from the European Union:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videoklipp om EU:s livsmedelsmekanims:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Närmare upplysningar om EU:s politik och strategi avseende livsmedelsförsörjning:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Broschyr om anbudssystemet för livsmedelsmekanismen:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Pressmeddelande om meddelandet EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att åtgärda en bristfällig livsmedelsförsörjning:

IP/10/404


Side Bar