Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Bruselj, 15. junija 2010

Instrument EU za hrano v vrednosti ene milijarde EUR: na področju odpravljanja lakote že 222 projektov in 50 milijonov upravičencev v revnih državah

Instrument EU za hrano je z več kot 500 milijoni EUR, ki so že bili izplačani, in 97 % sredstev, ki so že bila dodeljena, samo poldrugo leto po sprejetju zagotovil hiter in učinkovit odziv pri odpravljanju nezanesljive preskrbe s hrano. Komisija je danes predstavila brošuro o uporabi instrumenta za hrano. V njej je navedeno, da približno 50 milijonov ljudi po vsem svetu prejema pomoč iz instrumenta in da se rezultati že kažejo. Evropska komisija z izjemno velikim številom zelo kakovostnih predlogov, a z omejenim proračunom, poziva druge donatorje, naj pomagajo pri financiranju projektov v okviru nove pobude „borza projektov instrumenta za hrano“ (Food Facility Auction Floor).

„Vsakodnevna lakota in nezanesljiva preskrba s hrano nista sprejemljivi. Evropa se je z instrumentom EU za hrano lahko hitro in učinkovito odzvala na pomanjkanje hrane v državah v razvoju. Komisija je izpolnila svoje obljube in zagotovila, da je pomoč državam zelo učinkovita. Zajeli smo 50 milijonov ljudi, vključno s številnimi malimi kmeti, in to število se bo še povečalo,“ je dejal Andris Piebalgs, komisar EU za razvoj.

Zaradi visokih svetovnih cen hrane leta 2008 je bil decembra istega leta potrjen instrument za hrano v vrednosti ene milijarde EUR kot instrument EU za hitro ukrepanje pri odpravljanju nezanesljive preskrbe s hrano v 50 državah v razvoju.

Konkretni rezultati v praksi

Dejavnosti so se v praksi začele leta 2009 in rezultati se že kažejo v mnogih izmed 50 ciljnih držav.

V Pakistanu so kmetje v zadnjih dveh letih pridelali manj zaradi višjih cen semen in gnojil, zaradi suhega vremena pa so se povišale tudi cene hrane. Letos je kmetom uspelo ustaviti negativno gibanje zaradi pomoči iz skupnega projekta EU, Svetovnega programa za prehrano (WFP) ter Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v okviru instrumenta EU za hrano. Namesto zadolževanja je 23 000 pakistanskih kmetov od Svetovnega programa za prehrano prejelo 400 kilogramov pšenice, ki jim je zadostovala v težkem obdobju pred žetvijo.

V Nigru sta EU in UNICEF leta 2009 začela sodelovati pri zdravljenju 65 000 zelo podhranjenih otrok, mlajših od pet let, v terapevtskih centrih za hranjenje v okviru instrumenta za hrano.

V Gvatemali je 14 000 malih kmetov v okviru instrumenta za hrano prejelo gnojilo.

Dolgoročna in učinkovita zaveza

Evropska komisija je do zdaj dodelila 97 % sredstev iz instrumenta, preostala sredstva bodo kmalu dodeljena. Zadnji sklep o financiranju je bil sprejet aprila 2010 v skupni vrednosti 145,3 milijona EUR.

Zdajšnja hitrost izvajanja instrumenta se je dosegla z uporabo obstoječih možnosti financiranja in odličnim sodelovanjem z vsemi sodelujočimi agencijami in vladami. Vodilna vloga Evropske komisije je bila ključna za uspešno sodelovanje med sodelujočimi mednarodnimi organizacijami, saj ni bilo treba vzpostaviti nove uprave ali vertikalnih skladov.

Borza projektov instrumenta za hrano

V okviru instrumenta za hrano je bil leta 2009 objavljen razpis za zbiranje predlogov. Evropska komisija je zaradi velikega števila prijav pripravila brošuro, v kateri je predstavljenih 84 najboljših visokokakovostnih projektov za izboljšanje povezav med investitorji ter pristojnimi za projekte, ki se lahko začnejo izvajati. Evropska komisija želi z borzo povečati stroškovno učinkovitost, skladnost in usklajenost z načrtom iz Akre o učinkovitosti pomoči z dostopom do projektov, ki so pripravljeni na financiranje.

Ozadje

Instrument EU za hrano v vrednosti ene milijarde EUR zagotavlja financiranje za izboljšanje dostopa do kmetijskih vložkov, vzdrževanje programov varnostnih mrež za najbolj ranljive prebivalce in podpiranje mikrokreditov, naložb, opreme, infrastrukture in usposabljanja.

Večina sredstev priteka prek mednarodnih organizacij v okviru delovne skupine ZN na visoki ravni za naraščajoče cene hrane.

Dodatne informacije glede instrumenta EU za hrano

Nova brošura „Instrument za hrano – hitri odziv Evropske unije:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videoposnetek o instrumentu EU za hrano:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Več informacij o politikah in strategijah EU glede preskrbe s hrano:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Brošura o borzi projektov instrumenta za hrano:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

IP o sporočilu „Okvir politike EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano“:

IP/10/404


Side Bar