Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

V Bruseli 15. júna 2010

Miliarda eur na potravinový nástroj EÚ: v boji proti hladu podporu dostalo 222 projektov a 50 miliónov príjemcov v chudobných krajinách

Potravinový nástroj s pridelenými finančnými prostriedkami vo výške 1 miliardy EUR iba po jednom a pol roku od svojho schválenia poskytol rýchlu a účinnú reakciu pri riešení nedostatku potravín: viac než 500 miliónov EUR bolo už vyplatených a 97 % finančných prostriedkov účelovo naviazaných. Komisia dnes prichádza s brožúrou o používaní potravinového nástroja. Uvádza sa v nej, že okolo 50 miliónov ľudí z celého sveta dostáva z tohto nástroja podporu a že jej výsledky sa už začínajú prejavovať. Európska komisia, vzhľadom na neočakávane množstvo vysoko kvalitných predkladaných návrhov a obmedzenosti rozpočtu na ich realizáciu, vyzýva iných darcov na pomoc financovania projektov v rámci novozavedenej „dražby projektov potravinového nástroja“.

„Je neprijateľné, aby v súčasnosti ľudia zápasili s hladom a nedostatkom potravín. Prostredníctvom potravinového nástroja EÚ sa Európe podarilo poskytnúť rýchlu a účinnú reakciu na potravinovú krízu, ktorej čelia rozvojové krajiny. Komisia dodržala svoje sľuby a postarala sa o to, aby pomoc poskytnutá krajinám v núdzi mala významný dosah. V súčasnosti poskytujeme pomoc viac než 50 miliónom obyvateľom, vrátane mnohých malých poľnohospodárov, a tento počet sa bude zvyšovať“, povedal Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvoj.

V nadväznosti na vysoké svetové ceny potravín v roku 2008, EÚ schválila v decembri 2008 potravinový nástroj vo výške 1 miliardy EUR, aby mohla jeho prostredníctvom rýchlo reagovať na nedostatok potravín v 50 rozvojových krajinách.

Konkrétne výsledky v teréne

Akcie v teréne sa začali v roku 2009 a výsledky sa už dostavujú v mnohých z týchto 50 cieľových krajín.

V Pakistane vypestovali poľnohospodári za posledné dva roky menej, pretože náklady na semená a hnojivá prudko vzrástli. Zároveň sa v dôsledku suchého počasia takisto zvýšili ceny potravín. Tento rok sa poľnohospodárom podarilo zastaviť túto klesajúcu špirálu vďaka pomoci zo spoločných projektov EÚ, WFP a FAO v rámci potravinového nástroja EÚ. Svetový potravinový program (WFP) poskytol 23 000 pakistanským poľnohospodárom 400 kg pšenice, ktorá im vydrží v dobe nedostatku až do žatvy, a tým zabránil, aby sa zadĺžili.

V Nigeri umožnil potravinový nástroj vytvoriť v roku 2009 partnerstvo medzi EÚ a UNICEF pre liečenie 65 000 akútne podvyživených detí vo veku do 5 rokov v strediskách liečebnej výživy.

V Guatemale dostalo vďaka potravinovému nástroju 14 000 malých poľnohospodárov hnojivo.

Dlhodobý a účinný záväzok

Európska komisia doteraz pridelila 97 % finančných prostriedkov, ktoré sú v rámci tohto nástroja k dispozícii, a zvyšné prostriedky budú čoskoro pridelené. Posledné finančné rozhodnutie týkajúce sa celkovej sumy 145,3 mil. EUR bolo prijaté v apríli 2010.

Rýchlosť, akou sa tento nástroj realizuje, sa dosiahla vďaka využitiu existujúcich kanálov pre financovanie a vynikajúcej spolupráci so všetkými príslušnými agentúrami a vládami. Vedúca úloha Európskej komisie bola kľúčovým faktorom úspešnej spolupráce medzi príslušnými medzinárodnými organizáciami, a to bez vytvorenia nových byrokracií alebo vertikálnych trustových fondov.

Dražba projektov potravinového nástroja

V rámci potravinového nástroja bola v roku 2009 vydaná výzva na predloženie návrhov. Vzhľadom na vysoký počet prihlášok Európska komisia vydala brožúru s 84 najlepšími vysoko kvalitnými projektmi pripravenými na realizáciu, aby uľahčila stretnutia medzi investormi a navrhovateľmi projektov. Európska komisia chce prostredníctvom tejto dražby projektov zvýšiť efektívnosť nákladov, súdržnosť a koordináciu v súlade s akčným programom z Accry o účinnosti pomoci tým, že umožní prístup k projektom, ktoré sú pripravené na financovanie.

Kontext

Potravinový nástroj EÚ vo výške 1 miliardy EUR poskytuje financovanie, ktorého cieľom je zlepšiť prístup k poľnohospodárskym vstupom, udržiavať programy záchranných sietí pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov a podporovať poskytovanie mikroúverov, investícií, vybavenia, infraštruktúry a odbornej prípravy.

Väčšina prostriedkov sa poskytuje prostredníctvom medzinárodných organizácií v rámci pracovnej skupiny OSN na najvyššej úrovni v súvislosti s prudko rastúcimi cenami potravín.

Ďalšie informácie o potravinovom nástroji EÚ:

Nová brožúra „Potravinový nástroj – rýchla reakcia Európskej únie“

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videozáznam o potravinovom nástroji EÚ:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Viac informácií o politikách ES a stratégiách týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Brožúra venovaná dražbe projektov potravinového nástroja:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Tlačová správa (IP) o oznámení „Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti“:

IP/10/404


Side Bar