Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Bruksela, dnia 15 czerwca 2010 r.

Unijny Instrument na rzecz Żywności w wysokości 1 mld EUR: wsparcie dla 222 projektów i 50 mln osób w krajach ubogich w celu zwalczania głodu

Unijny Instrument na rzecz Żywności, którego budżet wynosi 1 mld EUR, umożliwił szybką i skuteczną reakcję na trudną sytuację żywnościową – przez pierwsze półtora roku jego istnienia rozdzielono już ponad 500 mln EUR a 97% środków przypisano do projektów. Komisja przedstawia dziś broszurę na temat działania Instrumentu na rzecz Żywności. Widać w niej, że pomoc w ramach instrumentu dotarła do około 50 mln osób na całym świecie i że przynosi konkretne wyniki. Komisja Europejska otrzymała imponującą liczbę doskonałych wniosków, jednak ze względu na ograniczenia budżetowe wzywa pozostałych donatorów do udzielenia pomocy w finansowaniu projektów poprzez nowo powstałą „aukcję” projektów w ramach Instrumentu na rzecz Żywności.

„Nie możemy godzić się, aby w naszych czasach ludzie doświadczali głodu i borykali się z trudną sytuacją żywnościową. Dzięki Instrumentowi na rzecz Żywności Europa była w stanie szybko i skutecznie zareagować na kryzys żywnościowy, który dotknął kraje rozwijające się. Komisja dotrzymała swojej obietnicy i zapewniła krajom potrzebującym skuteczną pomoc. Nasza pomoc dociera do ponad 50 mln osób, w tym wielu posiadaczy małych gospodarstw rolnych, i liczba ta będzie wzrastać”, oświadczył Andris Piebalgs, komisarz UE ds. rozwoju.

Instrument na rzecz Żywności, którego budżet sięga 1 mld EUR, został uruchomiony w grudniu 2008 r. jako szybka reakcja UE na trudną sytuację żywnościową w 50 krajach rozwijających się, powstałą w wyniku światowego wzrostu cen żywności w 2008 r.

Konkretne wyniki

Działania w krajach potrzebujących rozpoczęły się w 2009 r. i w wielu z tych 50 krajów zaczyna być widać konkretne wyniki.

W Pakistanie rolnicy w poprzednich dwóch latach zmniejszali uprawy, ponieważ wzrosły ceny nasion oraz nawozów, a jednocześnie – w związku z brakiem opadów – wzrosły też ceny żywności. W tym roku rolnikom udało się zatrzymać te tendencje spadkowe dzięki pomocy ze wspólnych projektów UE, WFP i FAO w ramach Instrumentu na rzecz Żywności. 23 tys. pakistańskich rolników uniknęło zadłużenia, ponieważ otrzymali od WFP 400 kg pszenicy, dzięki czemu mogli przetrwać trudny okres do zbiorów.

W Nigrze w 2009 r. UE i UNICEF nawiązały w ramach Instrumentu na rzecz Żywności partnerstwo mające na celu udzielenie w ośrodkach dożywiania pomocy 65 tys. silnie niedożywionych dzieci poniżej 5 roku życia.

W Gwatemali dzięki pomocy z Instrumentu na rzecz Żywności 14 tys. rodzin będących posiadaczami małych gospodarstw rolnych otrzymało nawóz.

Zobowiązanie długoterminowe i przynoszące wyniki

Komisja Europejska do tej pory przypisała do konkretnych projektów 97% środków dostępnych w ramach instrumentu i to samo stanie się w najbliższym czasie z resztą środków. Ostatnia decyzja w sprawie finansowania została przyjęta w kwietniu 2010 r. i opiewała na kwotę 145,3 mln EUR.

Szybkie tempo wdrażania instrumentu zostało osiągnięte dzięki wykorzystaniu istniejących sposobów finansowania i nienagannej współpracy ze strony wszystkich zaangażowanych agencji i rządów. Przewodnia rola Komisji Europejskiej zadecydowała o skuteczności współpracy między zaangażowanymi organizacjami międzynarodowymi, w trakcie której udało się uniknąć powstania nowych obciążeń administracyjnych i wertykalnych funduszy powierniczych.

Aukcja projektów Instrumentu na rzecz Żywności

Ogłoszenie do składania wniosków o finansowanie w ramach Instrumentu na rzecz Żywności zostało opublikowane w 2009 r. W związku z dużą liczbą otrzymanych wniosków Komisja Europejska opracowała broszurę przedstawiającą 84 najlepsze gotowe projekty, która ma ułatwić kontakty między inwestorami a autorami projektów. Poprzez portal „aukcyjny”, na którym udostępniane są inwestorom gotowe projekty, Komisja Europejska pragnie zwiększyć opłacalność, spójność i koordynację zgodnie z programem działania z Akry w sprawie skuteczności pomocy.

Kontekst

Unijny Instrument na rzecz Żywności w wysokości 1 mld EUR zapewnia finansowanie na rzecz polepszenia dostępu do surowców rolnych; utrzymania programów gwarancyjnych na rzecz ludności znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji oraz wsparcia dla mikrokredytów, inwestycji, wyposażenia, infrastruktury i szkoleń.

Większość środków przekazywana jest za pośrednictwem organizacji międzynarodowych w ramach grupy zadaniowej ONZ wysokiego szczebla ds. rosnących cen żywności.

Dodatkowe informacje na temat unijnego Instrumentu na rzecz Żywności:

Nowa broszura The Food Facility – A rapid response from the European Union" dostępna w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim na stronie:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Film informacyjny o unijnym Instrumencie na rzecz Żywności:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Więcej informacji na temat polityki i strategii WE w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego można znaleźć na stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Broszura na temat aukcji projektów Instrumentu na rzecz Żywności:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Informacja prasowa dotycząca komunikatu zatytułowanego Unijne ramy polityczne dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym:

IP/10/404


Side Bar