Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Brussel, 15 juni 2010

Een miljard euro voor EU-voedselfaciliteit: strijd tegen honger in arme landen telt nu al 222 projecten en 50 miljoen begunstigden

De EU-voedselfaciliteit van een miljard euro is een snel en efficiënt instrument in de strijd tegen de voedselonzekerheid. De faciliteit is amper anderhalf jaar geleden goedgekeurd en nu is al meer dan 500 miljoen euro betaald en 97% van de middelen vastgelegd. De Commissie presenteert vandaag een brochure over de werking van de voedselfaciliteit. Daaruit blijkt dat circa 50 miljoen mensen wereldwijd steun uit de faciliteit ontvangen en dat de resultaten stilaan zichtbaar worden. De Europese Commissie ontvangt een indrukwekkend aantal kwaliteitsvolle voorstellen, maar beschikt slechts over een beperkt budget: daarom doet zij een beroep op andere donoren om bij te dragen tot de financiering van projecten die volgens een pas opgezette regeling in het kader van de voedselfaciliteit worden "geveild" ("Food Facility Auction Floor").

"Dat mensen vandaag nog honger lijden en in onzekerheid over hun voedselvoorziening leven is onaanvaardbaar. Met de EU-voedselfaciliteit heeft Europa een snelle en efficiënte respons geboden op de voedselcrisis die de ontwikkelingslanden treft. De Commissie heeft haar beloften waargemaakt door ervoor te zorgen dat de hulp aan landen in nood een brede impact heeft. Wij bereiken meer dan 50 miljoen mensen, waaronder vele kleine boeren, en dit cijfer zal nog toenemen", aldus Andris Piebalgs, EU-commissaris voor Ontwikkeling.

In het licht van de hoge wereldvoedselprijzen in 2008 is de voedselfaciliteit van een miljard euro in december 2008 goedgekeurd als EU-instrument voor snelle respons op voedselonzekerheid in 50 ontwikkelingslanden.

Concrete resultaten ter plaatse

In 2009 is een aanvang gemaakt met maatregelen ter plaatse en in vele van de 50 doellanden beginnen de resultaten zichtbaar te worden.

In Pakistan was de oogst van de boeren in de afgelopen twee jaar gedaald doordat de kosten van zaaizaad en meststoffen de hoogte ingingen en ook de voedselprijzen stegen als gevolg van droogte. Dit jaar zijn de boeren erin geslaagd de neerwaartse spiraal een halt toe te roepen met de steun van een gezamenlijk project van de EU, het WVP en de FAO in het kader van de EU-voedselfaciliteit. 23 000 Pakistaanse boeren hebben van het WVP 400 kg tarwe gekregen om hen te helpen het laagseizoen vóór de oogst te overbruggen, waardoor zij niet langer in schulden zijn verzeild.

In Niger zijn de EU en UNICEF in 2009 een partnerschap aangegaan om via de voedselfaciliteit 65 000 ernstig ondervoede kinderen jonger dan vijf in therapeutische voedingscentra te behandelen.

In Guatemala hebben 14 000 gezinnen van kleine boeren via de voedselfaciliteit meststoffen ontvangen.

Een langdurig en doeltreffend engagement

De Europese Commissie heeft thans 97% van de krachtens de faciliteit beschikbare middelen vastgelegd en ook voor de resterende bedragen zullen binnenkort betalingsverplichtingen worden aangegaan. Het laatste financieringsbesluit is in april 2010 goedgekeurd en vertegenwoordigt een totaalbedrag van 145,3 miljoen euro.

De snelle tenuitvoerlegging van de faciliteit is te danken aan het gebruik van bestaande financieringskanalen en de uitstekende samenwerking met alle betrokken agentschappen en overheden. De leidende rol van de Europese Commissie was cruciaal voor de geslaagde samenwerking tussen de internationale organisaties, zonder dat nieuwe bureaucratische structuren of verticale trustfondsen moesten worden gecreëerd.

"Veiling" van projecten in het kader van de voedselfaciliteit

In 2009 is in het kader van de voedselfaciliteit een oproep tot het indienen van voorstellen uitgeschreven. Gezien het grote aantal voorstellen heeft de Europese Commissie een brochure opgesteld met een overzicht van de 84 beste startklare kwaliteitsprojecten, zodat investeerders en projectontwikkelaars elkaar makkelijker kunnen vinden. Met deze "veiling" wil de Europese Commissie overeenkomstig de agenda van Accra voor doeltreffendheid van de steun de kosteneffectiviteit, coherentie en coördinatie versterken door toegang tot startklare projecten te verschaffen.

Achtergrond

Met de EU-voedselfaciliteit van een miljard euro wordt steun verleend voor verbetering van de toegang tot landbouwproductiemiddelen, vangnetten voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen en microkrediet, investeringen, uitrusting, infrastructuur en opleiding.

Het grootste deel van de middelen wordt verstrekt via de internationale organisaties in de VN-taskforce op hoog niveau over de sterk stijgende voedselprijzen.

Nadere informatie over de EU-voedselfaciliteit:

Nieuwe brochure

"The Food Facility – A rapid response from the European Union":

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videoclip over de EU-voedselfaciliteit:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Nadere informatie over het beleid en de strategie van de Europese Commissie inzake voedselzekerheid:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Brochure "Food Facility Auction":

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

IP over de mededeling "EU wil voedselzekerheid in ontwikkelingslanden verhogen":

IP/10/404


Side Bar