Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

2010 m. birželio 15 d., Briuselis

1 mlrd. EUR biudžeto maisto priemonė. Parama kovai su badu jau skirta 222 projektams ir 50 mln. žmonių

Pasitelkus ES maisto priemonę, greitai ir veiksmingai spręstos aprūpinimo maistu problemos: praėjus vos vieneriems su puse metų nuo priemonės priėmimo, iš 1 mlrd. EUR biudžeto jau išmokėta daugiau kaip 500 mln. EUR ir skirta 97 % lėšų. Šiandien Komisija pristato lankstinuką apie maisto priemonės naudojimą. Jame nurodyta, kad paramą pagal priemonę gauna 50 mln. viso pasaulio žmonių ir kad jau matyti pirmieji rezultatai. Kadangi kokybiškų pasiūlymų itin daug, o biudžetas mažas, Europos Komisija ragina kitas valstybes donores padėti finansuoti projektus pagal neseniai pradėtą iniciatyvą „Maisto priemonės aukcionas“.

„Šiais laikais kęsti badą ir stigti maisto – nepriimtina. Taikydama ES maisto priemonę, Europa sugebėjo greitai ir veiksmingai reaguoti į maisto krizę besivystančiose šalyse. Komisija ištesėjo savo pažadus, nes jos pagalbos sunkumų patiriančioms šalims poveikis nemenkas. Remiame daugiau kaip 50 mln. žmonių, tarp jų – nemažai smulkių ūkininkų, ir parama didės“, – tvirtino už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas.

2008 m. visame pasaulyje išaugus maisto kainoms, tų metų gruodžio mėn. patvirtinta 1 mlrd. EUR biudžeto ES maisto priemonė, kuria siekiama sparčiai spręsti aprūpinimo maistu problemas 50 besivystančių šalių.

Konkretūs rezultatai

Pirmieji 2009 m. pradėto darbo vietoje rezultatai matyti ne vienoje iš 50 paramą gavusių šalių.

Pastaruosius pora metų Pakistano ūkininkų derlius buvo mažesnis, nes išaugo sėklų ir trąšų kainos, be to, dėl sausros pakilo maisto kainos. Šiais metais, gavę paramą pagal bendrą su ES maisto priemone susijusį ES, Pasaulio maisto programos organizacijos ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos projektą, ūkininkai sugebėjo sustabdyti nuosmukį. Kad Pakistano ūkininkai neįlįstų į skolas, Pasaulio maisto programos organizacija 23 000 iš jų skyrė po 400 kg kviečių sunkiam metui iki derliaus ištverti.

2009 m. Nigeryje ES ir UNICEF užmezgė partnerystę, kuria siekė taikant maisto priemonę terapinės mitybos centruose gydyti 65 000 smarkiai nuo prastos mitybos nusilpusių vaikų iki penkerių metų.

Gvatemaloje pagal maisto priemonę 14 000 smulkių ūkininkų šeimų gavo trąšų.

Ilgalaikis veiksmingas įsipareigojimas

Europos Sąjunga jau skyrė 97 % priemonės lėšų, netrukus skirs ir likutį. 2010 m. balandžio mėn. priimtas paskutinis sprendimas dėl bendro 145,3 mln. EUR finansavimo.

Sparčiai įgyvendinti priemonę padėjo naudojimasis dabartiniais finansavimo kanalais ir puikus visų agentūrų bei vyriausybių bendradarbiavimas. Tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo sėkmę iš esmės lėmė Europos Komisijos kaip lyderės vaidmuo, kurti naujų biurokratinių sistemų ar vertikaliųjų patikos fondų nereikėjo.

Maisto priemonės aukcionas

2009 m. pagal maisto priemonę paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Dėl didelio paraiškų skaičiaus Europos Komisija parengė lankstinuką, kuriame, kad būtų galima lengviau palyginti investuotojus ir projektų rengėjus, pristatomi 84 geriausiai parengti kokybiški projektai. Aukcionu Europos Komisija siekia padidinti išlaidų efektyvumą, nuoseklumą ir koordinavimą, kaip nustatyta Akros pagalbos veiksmingumo darbotvarkėje, teikdama pirmenybę projektams, pagal kuriuos būtų galima iškart finansuoti.

Pagrindiniai faktai

Pagal 1 mlrd. EUR biudžeto ES maisto priemonę finansuojamas sąlygų naudotis žemės ūkio sąnaudomis gerinimas, pažeidžiamiausiems gyventojams skirtų apsaugos programų stiprinimas ir parama mikrokreditui, investicijoms, įrangai, infrastruktūrai bei mokymui.

Dauguma lėšų per tarptautines organizacijas nukreipiamos JT aukšto lygio darbo grupei, nagrinėjančiai didelių maisto kainų klausimus.

Daugiau informacijos apie ES maisto priemonę

Naujasis lankstinukas „Maisto priemonė – spartus Europos Sąjungos atsakas“:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Vaizdo klipas apie ES maisto priemonę:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos aprūpinimo maistu politiką ir strategijas:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Lankstinukas apie maisto priemonės aukcioną:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Spaudos pranešimas apie komunikatą „ES pagalbos besivystančioms šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programa“:

IP/10/404


Side Bar