Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Bryssel 15. kesäkuuta 2010

EU torjuu nälkää miljardin euron elintarvikerahoitusvälineellä: tukea on jo saanut 222 hanketta ja 50 miljoonaa aliravittua

EU:n elintarvikerahoitusvälineen miljardin euron varoista on jo nyt – vain puolitoista vuotta sen perustamisen jälkeen – myönnetty tukea yli 500 miljoonaa euroa ja sidottu 97 prosenttia. Väline onkin osoittautunut nopeaksi ja tehokkaaksi keinoksi kohentaa puutteellista elintarviketurvaa. Komissio on tänään julkaissut esitteen elintarvikerahoitusvälineen käytöstä. Esitteen mukaan noin 50 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa saa välineestä myönnettävää tukea ja tulokset alkavat näkyä. Euroopan komissio on saanut valtavasti korkeatasoisia hanke-ehdotuksia, mutta varoja niiden toteuttamiseen on rajallisesti. Siksi se pyytääkin muita avunantajia osallistumaan hankkeiden rahoittamiseen vastaperustetussa elintarvikerahoitusvälineen virtuaalisessa ”hankepörssissä”.

EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin mukaan on kestämätöntä, että yhä edelleen on ihmisiä, jotka kärsivät nälästä ja puutteellista elintarviketurvasta. ”Elintarvikerahoitusvälineen avulla EU on voinut reagoida nopeasti ja tehokkaasti kehitysmaita koettelevaan elintarvikekriisiin. Komissio on lunastanut lupauksensa ja huolehtinut siitä, että avustustoiminnalla on päästy hyviin tuloksiin apua tarvitsevissa maissa. Tuen piirissä on yli 50 miljoonaa ihmistä, muun muassa monia pienviljelijöitä, ja määrä tulee nousemaan.”

Elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat nousivat rajusti vuonna 2008. Saman vuoden joulukuussa EU perusti miljardin euron elintarvikerahoitusvälineen voidakseen reagoida nopeasti puutteelliseen elintarviketurvaan 50 kehitysmaassa.

Konkreettisia tuloksia

Kenttätyö aloitettiin vuonna 2009, ja 50 kohdemaasta monissa tulokset alkavat jo näkyä.

Pakistanissa maanviljelijät ovat kahden viime vuoden aikana vähentäneet viljelyä, koska siementen ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti. Myös kuivuus on nostanut elintarvikkeiden hintoja. Tänä vuonna viljelijät ovat onnistuneet katkaisemaan tämän syöksykierteen saatuaan apua EU:n elintarvikerahoitusvälineen puitteissa toteutetussa EU:n, WFP:n ja FAO:n yhteishankkeessa. Velanoton sijaan 23 000 pakistanilaisviljelijää on saanut WFP:ltä 400 kiloa vehnää, jonka avulla he selviävät seuraavaan satokauteen.

Nigerissä EU ja Unicef solmivat vuonna 2009 kumppanuuden 65 000:n vakavasti aliravitun alle 5-vuotiaan lapsen hoitamiseksi elintarvikerahoitusvälineestä rahoitettavissa ravitsemushoitokeskuksissa.

Guatemalassa 14 000 pienviljelijäperhettä on saanut elintarvikerahoitusvälineen varoilla hankittuja lannoitteita.

Pitkäkestoinen sitoutuminen tuloksiin

Euroopan komissio on sitonut 97 prosenttia rahoitusvälineen varoista, ja jäljellä olevat varat on määrä sitoa pian. Viimeinen, 145,3 miljoonan euron rahoituspäätös on huhtikuulta 2010.

Välineen toteutus on ollut ripeää, koska siinä on käytetty olemassa olevia rahoituskanavia ja koska yhteistyö eri virastojen ja hallitusten kanssa on ollut saumatonta. Euroopan komission rooli toiminnan ohjaajana selittää pitkälle sitä, miksi toimintaan osallistuvien kansainvälisten järjestöjen välinen yhteistyö on sujunut hyvin ilman, että on tarvinnut luoda uusia hallintokoneistoja tai vertikaalisia erityisrahastoja.

Elintarvikerahoitusvälineen hankepörssi

Elintarvikerahoitusvälineen puitteissa julkaistiin vuonna 2009 ehdotuspyyntö. Hakemuksia tuli niin runsaasti, että Euroopan komissio laati kirjasen, jossa esitellään parhaat 84 toteutuskelpoista ja korkeatasoista hanke-ehdotusta. Kirjasen tavoitteena on helpottaa kullekin hankkeelle parhaiten sopivien rahoittajien ja hankevastaajien löytymistä. Tarjoamalla hankepörssissä (englanniksi Auction Floor) rahoitusvalmiita hankkeita Euroopan komissio pyrkii parantamaan kustannustehokkuutta, johdonmukaisuutta ja koordinointia avun tuloksellisuudesta laaditun Accran toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tausta

EU:n elintarvikerahoitusvälineen miljardin euron määrärahoilla rahoitetaan maatalouden tuotantopanosten saantia edistäviä toimia, huono-osaisille tarkoitettuja turvaverkko-ohjelmia sekä mikroluottoja, investointeja, välineistöä, infrastruktuuria ja koulutusta.

Suurin osa varoista kanavoidaan elintarvikkeiden hinnannousuja käsittelevän YK:n korkean tason työryhmän toimintaan osallistuvien kansainvälisten järjestöjen kautta.

Lisätietoja EU:n elintarvikerahoitusvälineestä:

Uusi englanninkielinen esite

The Food Facility – A rapid response from the European Union”:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Video EU:n elintarvikerahoitusvälineestä:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Tietoa EU:n elintarviketurvapolitiikoista ja -strategioista:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Kirjanen elintarvikerahoitusvälineen hankepörssistä:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Lehdistötiedote tiedonannosta ”EU:n poliittinen toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista”:

IP/10/404


Side Bar