Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Brüssel, 15. juuni 2010

Euroopa Liit võitleb näljaga 1 miljardi euro suuruse toiduainete rahastamisvahendi abil: 222 projekti ja 50 miljonit abisaajat vaestes riikides

1 miljardi euro suurune ELi toiduainete rahastamisvahend on aidanud juba poolteist aastat pärast selle vastuvõtmist kiiresti ja tõhusalt lahendada toiduga kindlustamatuse probleemi: rohkem kui 500 miljonit eurot on juba välja makstud ja 97% vahenditest on eraldatud. Komisjon tutvustas täna brošüüri rahastamisvahendi kasutamise kohta. Sellest selgub, et rahastamisvahendist saab toetust umbes 50 miljonit inimest maailmas ja näha on esimesi tulemusi. Euroopa Komisjonile on laekunud märkimisväärsel hulgal elluviimist väärivaid ettepanekuid, kuid kuna rahalisi vahendeid napib, kutsutakse teisigi abiandjaid üles rahastama projekte hiljuti välja kuulutatud toiduainete rahastamisvahendi oksjoni raames.

„On lubamatu, et tänapäeval kannatavad inimesed nälja ja toiduga kindlustamatuse käes. ELi rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades on aidanud Euroopal kiiresti ja tõhusalt leevendada arengumaade toidukriisi. Komisjon täitis oma lubadused ja tagas puudust kannatavatele riikidele antud abi tulemuslikkuse. Abi jõuab rohkem kui 50 miljoni inimeseni, sealhulgas paljude väiketalupidajateni, ning meil on kavas abisaajate arvu veelgi suurendada,” ütles ELi arenguvolinik Andris Piebalgs.

Kõrgete üleilmsete toiduhindade tõttu 2008. aastal kiideti 2008. aasta detsembris heaks 1 miljardi euro suurune ELi rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades. See kiirreageerimisvahend pidi aitama lahendada toiduga kindlustamatuse probleemi 50 arenguriigis.

Konkreetsed tulemused

Kohapeal hakati meetmeid võtma 2009. aastal ja paljudes riikides 50 sihtriigist on näha esimesi tulemusi.

Pakistanis on põllumajandustootjate toodang viimasel kahel aastal seemnete ja väetistega seotud kulude tõusu tõttu vähenenud. Samal ajal on põua tõttu tõusnud ka toiduainete hinnad. Sellel aastal on põllumajandustootjatel õnnestunud niisugune areng tänu ELi, maailma toiduabi programmi ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ühisprojektile ELi toiduainete rahastamisvahendi raames peatada. 23 000 Pakistani põllumajandustootjat päästeti võlgadesse sattumise eest, andes neile maailma toiduabi programmi raames 400 kilo nisu, et aidata neil uue saagini vastu pidada.

Nigeris käivitasid EL ja UNICEF 2009. aastal toiduainete rahastamisvahendi kaudu partnerluse 65 000 raskekujulise alatoitluse all kannatava alla 5aastase lapse raviks ravitoitumiskeskustes.

Guatemalas sai 14 000 väiketalupidajate peret toiduainete rahastamisvahendi kaudu väetisi.

Pidev ja tõhus kohustus

Euroopa Komisjon on praeguseks eraldanud 97% rahastamisvahendi vahenditest ning ülejäänud summa eraldatakse peagi. Viimane rahastamisotsus võeti vastu 2010. aasta aprillis ja sellega eraldati 145,3 miljonit eurot.

Rahastamisvahendit on nii kiiresti rakendatud tänu olemasolevate rahastamiskanalite kasutamisele ning kõikide kaasatud asutuste ja riikide valitsuste suurepärasele koostööle. Euroopa Komisjoni juhtroll on taganud eduka koostöö kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonidega, sest on pääsetud uute bürokraatlike üksuste ja vertikaalsete sihtfondide loomisest.

Toiduainete rahastamisvahendi oksjon

Toiduainete rahastamisvahendi raames kuulutati 2009. aastal välja konkursikutse. Kuna saadi arvukalt taotlusi, koostas Euroopa Komisjon brošüüri, milles tutvustatakse 84 rakendusvalmis kõrgetasemelist projekti, et lihtsustada investorite ja projektiarendajate koostööd. Oksjoniga tahab Euroopa Komisjon kooskõlas abi tõhusust käsitleva Accra tegevuskavaga suurendada kulutasuvust, ühtsust ja kooskõlastatust, pakkudes rahastamist rakendusvalmis projektidele.

Taustteave

Euroopa Liidu 1 miljardi euro suurusest rahastamisvahendist kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades eraldatakse summasid, et parandada põllumajandusliku tooraine kättesaadavust, toetada kõige haavatavamatele elanikkonnakihtidele suunatud kindlustuskavasid ning pakkuda mikrokrediiti, investeeringuid, seadmeid, infrastruktuurimeetmeid ja koolitusi.

Enamik vahendeid on suunatud rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, kes osalevad toiduainete hinnatõusu ÜRO kõrgetasemelises töökonnas.

Lisateave ELi toiduainete rahastamisvahendi kohta:

Uus brošüür „Toiduainete rahastamisvahend – Euroopa Liidu kiire vastus”:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videoklipp ELi toiduainete rahastamisvahendi kohta:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Lisateave ELi poliitika ja strateegiate kohta toiduga kindlustatuse valdkonnas:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Toiduainete rahastamisvahendi oksjoni brošüür:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Pressiteade teatise „ELi poliitiline raamistik, millega toetatakse arenguriike toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel” kohta:

IP/10/404


Side Bar