Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Bruxelles, den 15. juni 2010

EU's fødevarefacilitet på 1 mia. euro til bekæmpelse af hungersnød: Allerede 222 projekter og 50 millioner støttemodtagere i fattige lande

Der er allerede udbetalt mere end 500 mio. euro, og 97 % af midlerne er allerede bevilget her halvandet år efter fødevarefacilitetens vedtagelse. EU har med sin fødevarefacilitet på 1 mia. euro således formået at reagere hurtigt og effektivt på fødevareusikkerheden. Europa-Kommissionen fremlægger i dag en brochure om fødevarefacilitetens anvendelse, der viser, at ca. 50 millioner af verdens befolkning modtager støtte fra faciliteten, og at resultaterne er begyndt at melde sig. I en situation med et væld af gode forslag, men et begrænset budget, efterlyser Europa-Kommissionen nu andre bidragydere, der kan medvirke til at finansiere projekter under den nye "Fødevarefacilitetsauktion".

"Det er uacceptabelt, at folk i vore dage skal kæmpe mod hungersnød og fødevareusikkerhed. EU's fødevarefacilitet har gjort det muligt for Europa at reagere hurtigt og effektivt på den fødevarekrise, som udviklingslandene står overfor. Kommissionen har holdt sine løfter ved at sørge for, at støtten til lande i nød får stor virkning. Vi er nået op på over 50 millioner mennesker, heriblandt mange små familielandbrug, og dette tal vil stige", lyder det fra EU's kommissær for Udvikling, Andris Piebalgs.

Fødevarefaciliteten på 1 mia. euro blev vedtaget i december 2008 som følge af de høje fødevarepriser på verdensplan i 2008 og skal give EU mulighed for hurtigt at sætte ind over for fødevareusikkerhed i 50 udviklingslande.

Konkrete resultater i de berørte lande

Indsatsen i de berørte lande blev indledt i 2009 og er begyndt at give resultater i mange af de 50 mållande.

I Pakistan har landbrugere de seneste to år dyrket færre afgrøder som følge af kraftige prisstigninger på frø og gødning, hvilket blev ledsaget af prisstigninger på fødevarer på grund af det tørre vejr. I år har landbrugerne formået at bremse den nedadgående spiral med hjælp fra et fælles EU-, WFP- og FAO-projekt under EU's fødevarefacilitet. I stedet for at lade sig gældsætte har 23 000 pakistanske landbrugere modtaget 400 kg hvede fra WFP for at kunne klare sig gennem den magre sæson frem til høsten.

I Niger indledte EU og UNICEF i 2009 et partnerskab med henblik på via fødevarefaciliteten at sende 65 000 alvorligt fejlernærede børn under fem år til behandling i centre for terapeutisk ernæring.

I Guatemala har 14 000 små familielandbrug fået tildelt gødning via fødevarefaciliteten.

Et længerevarende og effektivt engagement

Europa-Kommissionen har på nuværende tidspunkt afsat 97 % af de midler, der er tilgængelige under fødevarefaciliteten, og de resterende midler vil snart blive bevilget. Den seneste finansieringsafgørelse blev vedtaget i april 2010 til en samlet værdi af 145,3 mio. euro.

Faciliteten har kunnet gennemføres hurtigt takket være anvendelsen af eksisterende finansieringskanaler og et fremragende samarbejde med alle de involverede agenturer og regeringer. Europa-Kommissionens ledende rolle har været afgørende for det vellykkede samarbejde mellem de involverede internationale organisationer, idet det ikke har været nødvendigt at skabe nyt bureaukrati eller vertikale trustfonde.

Fødevarefacilitetsauktion

Inden for rammerne af fødevarefaciliteten blev der i 2009 iværksat en indkaldelse af forslag. På grund af de mange ansøgninger valgte Europa-Kommissionen at udarbejde en brochure, der præsenterer de 84 bedste flyveklare projekter af høj kvalitet, for at gøre det lettere for investorer og projektudviklere at finde sammen. Europa-Kommissionens mål med denne auktion er at øge omkostningseffektivitet, sammenhæng og samordning i overensstemmelse med Accra-dagsordenen om bistandseffektivitet ved at give adgang til finansieringsklare projekter.

Baggrund

EU's fødevarefacilitet på 1 mia. euro yder støtte til at forbedre adgangen til rå- og hjælpestoffer, fortsat sikre den mest sårbare del af befolkningen en minimumsindkomst og til at fremme mikrokreditter, investeringer, udstyr, infrastruktur og uddannelse.

De fleste midler kanaliseres gennem de internationale organisationer i FN's Taskforce på højt plan om stigende fødevarepriser.

Yderligere oplysninger om EU's fødevarefacilitet:

Ny brochure om EU's nye fødevarefacilitet:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videoklip om EU's fødevarefacilitet:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Yderligere oplysninger om EU's politik og strategier for fødevaresikkerhed:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Brochure om fødevarefacilitetsauktionen:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Pressemeddelelse om Meddelelsen "Et strategisk EU-initiativ til at hjælpe udviklingslandene med at løse problemet med fødevaresikkerhed:

IP/10/404


Side Bar