Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

V Bruselu dne 15. června 2010

Potravinový nástroj EU ve výši 1 miliardy EUR: podpora 222 projektů a 50 milionů příjemců z chudých zemí v boji proti hladu

Po pouhém roce a půl od schválení již bylo vyplaceno více než 500 milionů EUR a přiděleno 97 % prostředků. Potravinový nástroj EU ve výši 1 miliardy EUR tak poskytl možnost rychlé a účinné reakce při řešení nedostatku potravin. Komise dnes představuje brožuru o používání potravinového nástroje. Tato brožura uvádí, že na celém svědě přijímá podporu z tohoto nástroje zhruba 50 milionů lidí, a výsledky začínají být zřejmé. Evropské komisi se dostává velký počet vysoce kvalitních návrhů, nicméně rozpočet je omezený. Vyzývá proto další dárce, aby pomohli s financováním projektů v rámci nově otevřené „dražby“ potravinového nástroje (Food Facility Auction Floor).

„To, že lidé v současné době bojují s hladem a nedostatkem potravin, je nepřijatelné. Prostřednictvím potravinového nástroje EU byla Evropa schopna rychlé a účinné reakce na potravinovou krizi, jíž trpí rozvojové země. Komise splnila své sliby, přičemž zajistila, aby měla nabízená pomoc vysoký dopad. Podařilo se pomoci více než 50 milionům lidí, včetně mnohých drobných zemědělců, a tento počet se bude zvyšovat“, řekl Andris Piebalgs, komisař EU pro rozvoj.

V návaznosti na vysoké ceny potravin v roce 2008 byl potravinový nástroj ve výši 1 miliardy schválen v prosinci 2008 jakožto nástroj rychlé reakce EU při řešení nedostatku potravin v 50 rozvojových zemích.

Konkrétní výsledky

Konkrétní činnost byla zahájena v roce 2009 a výsledky nyní začínají být v řadě z 50 cílových zemích zřejmé.

Pákistánu zemědělci v posledních dvou letech omezují pěstební činnost, jelikož náklady na osivo a hnojiva prudce vzrostly. Zároveň se v důsledku suchého počasí zvýšily ceny potravin. Tento rok se zemědělcům podařilo tento pokles zastavit díky pomoci ze společného projektu EU, SPP (Světový potravinový program) a FAO v rámci potravinového nástroje EU. Místo toho, aby se zadlužili, obdrželi 23 000 pákistánští zemědělci od SPP 400 kg pšenice, které jim vydrží v době nedostatku až do sklizně.

Nigérii zahájily EU a UNICEF v roce 2009 partnerství, jehož cílem je prostřednictvím potravinového nástroje pečovat o 65 000 závažně podvyživených dětí mladších pěti let ve střediscích léčebné výživy.

Guatemale bylo díky potravinovému nástroji poskytnuto hnojivo 14 000 rodin drobných zemědělců.

Dlouhodobý a účinný závazek

Evropská komise nyní přidělila 97 % prostředků, jež jsou v rámci tohoto nástroje k dispozici, a zbývající prostředky budou rovněž brzy využity. Poslední rozhodnutí o financování bylo přijato v dubnu 2010, kdy šlo celkem o 145,3 milionu EUR.

Rychlosti, s níž je nástroj prováděn, bylo dosaženo díky využití stávajících kanálů pro financování a vynikající spolupráci se všemi příslušnými agenturami a vládami. Vedoucí úloha Evropské komise byla klíčovým faktorem pro úspěšnou spolupráci mezi zúčastněnými mezinárodními organizacemi, a to aniž byl došlo ke vzniku nové byrokracie nebo vertikálních svěřeneckých fondů.

Dražba projektů potravinového nástroje

V rámci potravinového nástroje byla v roce 2009 vydána výzva k překládání návrhů. Vzhledem k vysokému počtu přihlášek Evropská komise vypracovala brožuru, která představuje 84 hotových a vysoce kvalitních projektů s cílem usnadnit vytvoření partnerství mezi investory a navrhovateli projektů. Cílem Evropské komise je zvýšit pomocí této „dražby projektů“ účinnost nákladů, zlepšit soudržnost a koordinaci v souladu s programem z Akkry o účinnosti pomoci tím, že poskytne přístup k projektům, jež jsou připraveny k financování.

Souvislosti

Potravinový nástroj EU ve výši 1 miliardy EUR poskytuje financování, jehož cílem je zlepšit přístup k zemědělským vkladům, udržovat programy záchranných sítí pro nejzranitelnější skupiny obyvatel a podporovat poskytování mikrokreditů, investic, vybavení, infrastruktury a školení.

Většina prostředků je poskytována prostřednictvím mezinárodních organizací v rámci pracovní skupiny OSN na nejvyšší úrovni pro rostoucí ceny potravin.

Další informace o potravinovém nástroji EU:

Nová brožura

Potravinový nástroj – Rychlá reakce Evropské unie:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Videozáznam o potravinovém nástroji EU:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Více informací o politikách a strategiích EU týkajících se bezpečnosti potravin:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Brožura věnovaná dražbě projektů potravinového nástroje:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Informace o sdělení o rámci politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin:

IP/10/404


Side Bar