Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/734

Брюксел, 15 юни 2010 г.

Инструментът на ЕС за прехрана разполага с 1 млрд. EUR: вече са подпомогнати 222 проекта и 50 милиона получатели в бедни държави за борба срещу глада

Като изплати повече от 500 млн. EUR и пое задължения за 97 % от средствата едва една година и половина след приемането си, Инструментът на ЕС за прехрана, който разполага с 1 млрд. EUR, предостави бърз и ефикасен отговор за справяне с несигурността на прехраната. Днес Комисията представя брошура относно усвояването на средствата по Инструмента за прехрана. В нея се посочва, че около 50 милиона души в целия свят получават помощ в рамките на инструмента и че вече са налице резултати. Поради внушителния брой висококачествени предложения и същевременно ограничения си бюджет Европейската комисия приканва други донори да подпомогнат финансирането на проектите в рамките на наскоро откритата „покана за финансиране на проекти по инструмента за прехрана“.

„Недопустимо е днес да има хора, които се борят с глада и несигурността на прехраната. Посредством Инструмента на ЕС за прехрана Европа беше в състояние да реагира бързо и ефикасно на хранителната криза, пред която са изправени развиващите се държави. Комисията спази обещанията си, като осигури силно въздействие на помощта, предоставена на нуждаещите се държави. Ние подпомагаме повече от 50 милиона души, включително и дребни селскостопански производители, като броят им ще нараства,“ заяви Андрис Пиебалгс, комисар на ЕС за развитие.

През декември 2008 г. вследствие на високите световни цени на храните през тази година бе приет Инструмент за прехрана като средство на ЕС за бърза реакция за справяне с несигурността на прехраната в 50 развиващи се държави.

Конкретни резултати на място

През 2009 г. започнаха дейностите на място и днес са налице резултати в много от 50-те целеви държави.

През последните две години в Пакистан реколтите бяха по-бедни, поради рязкото повишаване на цените на семената и на торовете, въпреки че тези на храните също нараснаха поради сушата. Тази година селскостопанските производители успяха да спрат низходящата спирала, благодарение на помощта по линия на съвместен проект на ЕС, Световната продоволствена програма и на ФАО в рамките на Инструмента на ЕС за прехрана. Вместо да задлъжняват 23 000 селскостопански производители в Пакистан получиха 400 kg пшеница от Световната продоволствена програма, с които да преживеят през междинния сезон преди събирането на реколтата.

През 2009 г. в Нигер ЕС и УНИЦЕФ започнаха партньорство за лечението на 65 000 деца, страдащи от остра степен на недохранване на възраст под 5 години в терапевтични центрове за хранене в рамките на Инструмента за прехрана.

В Гватемала Инструментът за прехрана предостави торове за семействата на 14 000 дребни селскостопански производители.

Дългосрочен и ефикасен ангажимент

Понастоящем Европейската комисия е поела задължения за 97 % от наличните средства в рамките на Инструмента, като скоро ще бъде поето задължение и за оставащите средства. Последното финансово решение бе прието през април 2010 г. за обща сума от 145,3 млн. EUR.

Бързото прилагане на Инструмента бе постигнато благодарение на използването на съществуващите канали за финансиране и на отличното сътрудничество с всички участващи агенции и правителства. Ръководната роля на Европейската комисия беше от ключово значение за успешното сътрудничество между участващите международни организации, без да се налага създаването на нови бюрократични структури или на вертикални фондове със специално предназначение.

Покана за финансиране на проекти по инструмента за прехрана

През 2009 г. в рамките на Инструмента за прехрана бе отправена покана за представяне на предложения. Поради големия брой кандидатури Европейската комисия издаде брошура, в която са представени най-добрите 84 готови за прилагане и висококачествени проекта, за да улесни връзката между инвеститорите и създателите на проекти. С поканата за представяне на предложения Европейската комисия цели да подобри рентабилността, съгласуваността и координацията в съответствие с Програмата за действие от Акра относно ефективността на помощите, като предостави достъп до готови за изпълнение проекти.

Контекст

Инструментът за прехрана, който разполага с 1 млрд. EUR, предоставя средства за подобряване на достъпа до селскостопански суровини и продукти; подкрепа за програми за защита на доходите за най-уязвимото население и за предоставяне на микрокредити, инвестиране, оборудване, инфраструктура и обучение.

Повечето средства се предоставят посредством международните организации в рамките на работната група на високо равнище на ООН за растящите цени на хранителните стоки.

За повече информация относно Инструмента на ЕС за прехрана:

Нова брошура

„Инструментът за прехрана — средство за бърза реакция на Европейския съюз“:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/184a_foodfacility_en.pdf

Видеоклип относно Инструмента на ЕС за прехрана:

http://www.dailymotion.com/video/xdlh9c_eu-food-facility-en_news

Повече информация за политиките и стратегиите на ЕО относно сигурността на прехраната можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF

Брошура за поканата за финансиране на проекти по Инструмента за прехрана:

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/185a_foodfacility_auction_floor_en.pdf

Съобщение за пресата относно Съобщението „Политическа рамка на ЕС за подкрепа на развиващите се страни, изправени пред предизвикателствата, свързани със сигурността на прехраната“:

IP/10/404


Side Bar