Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

Bruselj, 15 junij 2010

Znak CE – in evropski trg bo vaš!

„Znak CE“ pogosto opazimo na nekaterih kupljenih izdelkih, a kaj je to v resnici? Evropska komisija s sloganom „Znak CE – in evropski trg bo vaš!„ izvaja informacijsko kampanjo o znaku CE. Znak sporoča, da je izdelek v skladu z vso ustrezno zakonodajo Evropske unije in se lahko trži in prodaja v EU. Z namestitvijo znaka CE na izdelek proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da je izdelek usklajen z vsemi veljavnimi pravnimi zahtevami, zlasti tistimi, ki zagotavljajo zdravje, varnost in zaščito okolja. Pravne in ekonomske posledice zlorabe neskladnosti so tako velike, da bodo večino zakonitih podjetij odvrnile od neupoštevanja te zakonodaje. Kampanja je predvsem namenjena gospodarskim subjektom, povečanju njihove ozaveščenosti in poznavanja znaka CE.

Komisar za industrijo in podjetništvo in podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Povečati moramo prepoznavnost znaka CE in zaupanje javnosti. Cilj naše kampanje je spodbuditi boljše razumevanje znaka in namena njegove uporabe. To zaupanje je seveda odvisno tudi od zanesljivosti sistema, na katerem temelji znak CE. Tako bomo povečali zaupanje potrošnika ter koristili proizvajalcem in distributerjem.“

Ni treba, da vsi izdelki, ki se prodajajo v EU, nosijo oznako CE. Uporablja se za približno 23 različnih kategorij izdelkov, kot so igrače, električni izdelki, stroji, osebna zaščitna oprema in dvigala.

Znak CE ne pomeni nujno, da je bil izdelek narejen v evropskem gospodarskem prostoru, ampak samo navaja, da je bil izdelek ocenjen, preden je bil dan na trg, s čimer je izpolnil pravne zahteve (tj. usklajeno raven varnosti). To pomeni, da je proizvajalec preveril usklajenost svojega izdelka z vsemi ustreznimi ključnimi zahtevami (tj. zahtevami glede zdravja in varnosti) veljavnih direktiv – ali ga je dal pregledati priglašenemu organu za potrjevanje skladnosti.

Proizvajalčeva odgovornost je, da za izdelke, izdelane v EU, izvede vse ocene skladnosti, pripravi tehnično dokumentacijo, izda izjavo ES o skladnosti ter znak CE namesti na izdelek. Distributerji morajo preveriti prisotnost znaka CE in zahtevane dokazne dokumente. Za izdelke, uvožene iz tretje države, mora uvoznik preveriti, da je proizvajalec zunaj EU ukrenil vse potrebno in da so dokumenti na voljo na zahtevo.

Znak CE olajša življenje potrošnikom, podjetjem in nacionalnim organom:

  • Kar zadeva evropsko industrijo, znak podjetjem EU zagotavlja dostop do celotnega enotnega trga, ne da bi jim bilo treba pridobiti 27 posamičnih odobritev nacionalnih organov, s čimer se znižajo stroški in breme skladnosti, obenem pa se ohranijo visoki standardi.

  • Nacionalnim organom olajša kontrole, ki jih mora izvesti vsak organ, kadar obseg blaga, ki je na voljo na trgu EU, eksponentno raste, ne da bi se znižali standardi kakovosti.

Vendar krepitev nadzora priglašenih organov in izboljšanje tržnega nadzora izboljšuje ugled znaka CE in povečuje zaupanje potrošnikov.

Z začetkom veljavnosti svežnja zakonodaje glede revidiranega notranjega trga blaga se vloga in verodostojnost znaka CE okrepita (glej MEMO/10/257).

Postopki, ukrepi in sankcije, ki se uporabljajo za ponarejanje/zlorabo znaka CE, so določeni v upravnem in kazenskem pravu držav članic. Glede na težo kršitve se gospodarski subjekti lahko kaznujejo z denarno kaznijo in v nekaterih primerih z zaporom. Če pa se šteje, da izdelek ne predstavlja neizogibnega tveganja za varnost, lahko proizvajalec dobi še eno priložnost za zagotovitev skladnosti z veljavno zakonodajo, preden bi bil primoran potegniti izdelek s trga.

Komunikacijsko kampanjo med drugim sestavljajo pobude, trideset izobraževalnih dogodkov/seminarjev v zvezi z znakom CE za gospodarske subjekte, poklicna združenja, združenja potrošnikov in novinarje.

Več informacij na spletni strani:

http://www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar