Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

Bryssel 15. kesäkuuta 2010

CE-merkintä – avain Euroopan markkinoille

Näemme usein CE-merkinnän ostamissamme tuotteissa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Euroopan komissio toteuttaa CE-merkinnästä tiedotuskampanjaa, jonka tunnuslauseena on ”CE-merkintä – avain Euroopan markkinoille”. CE-merkinnällä tiedotetaan, että tuote on kaikkien oleellisten EU-säädösten mukainen ja soveltuu näin markkinoitavaksi ja myytäväksi koko EU:n alueella. Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja omalla vastuullaan ilmoittaa, että tuote on kaikkien oleellisten lakisääteisten vaatimusten mukainen, varsinkin niiden, jotka liittyvät terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Vaatimustenmukaisuudesta poikkeamisen lailliset ja taloudelliset jälkiseuraukset ovat niin vakavia, että suurin osa laillisista yrityksistä noudattaa vaatimuksia asianmukaisesti. Kampanjalla pyritään parantamaan erityisesti taloudellisten toimijoiden tietämystä ja ymmärrystä CE-merkinnästä.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan ”meidän on parannettava yleistä luottamusta CE-merkintään ja merkinnän näkyvyyttä. Siksi kampanjalla pyritään antamaan lisätietoa CE-merkinnän merkityksestä ja käyttötarkoituksesta. Luottamus riippuu kuitenkin myös sen järjestelmän luotettavuudesta, johon merkintä perustuu. Näin merkintä lisää kuluttajien luottamusta ja hyödyttää tuottajia ja jakelijoita”.

Kaikkiin EU:ssa myytäviin tuotteisiin ei tarvita CE-merkintää. Merkintä koskee noin 23 eri tuoteluokkaa, kuten leluja, sähkölaitteita, koneita, henkilösuojaimia ja hissejä.

CE-merkintä ei tarkoita, että tuote olisi välttämättä valmistettu Euroopan talousalueella. Merkinnällä ilmaistaan ainoastaan, että tuote on ennen markkinoille saattamista arvioitu ja sen on todettu olevan lainsäädännön vaatimusten (esim. yhdenmukaisen turvatason) mukainen. Valmistaja on siis vahvistanut, että tuote on siihen sovellettavan direktiivin tai direktiivien kaikkien oleellisten ja olennaisten vaatimusten mukainen, tai tutkituttanut tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella.

Jos tuote on valmistettu EU:ssa, valmistajalla on vastuu järjestää vaatimustenmukaisuuden arviointi, laatia tekninen asiakirja, antaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnittää CE-merkintä tuotteeseen. Jakelijoiden on varmistettava, että tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, ja tarkistettava välttämättömät merkintää tukevat asiakirjat. Jos tuote on peräisin kolmannesta maasta, tuojan on vahvistettava, että EU:n ulkopuolinen valmistaja on toteuttanut vaadittavat toimenpiteet ja tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä.

CE-merkintä helpottaa yritysten ja kansallisten viranomaisten toimintaa:

  • Euroopan teollisuudessa CE-merkintä takaa EU:n yrityksille pääsyn koko yhtenäismarkkinoille eikä niiden tarvitse hakea hyväksyntää erikseen kaikilta 27 kansalliselta viranomaiselta. Näin ollen merkintä vähentää vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kustannuksia ja siitä aiheutuvaa vaivaa korkeasta laadusta tinkimättä.

  • Kansallisten viranomaisten näkökulmasta merkintä helpottaa laadusta tinkimätöntä markkinavalvontaa aikana, jolloin tuotevalikoima EU:n markkinoilla kasvaa räjähdysmäisesti.

Ilmoitettujen laitosten valvonnan kiristyminen ja markkinavalvonnan laadun kohentuminen kuitenkin parantavat CE-merkinnän mainetta ja lisäävät kuluttajien luottamusta.

Tavaroiden sisämarkkinoita koskevan lainsäädäntöpaketin voimaantulo vahvistaa CE-merkinnän asemaa ja luotettavuutta (ks. MEMO/10/257).

CE-merkinnän väärentämiseen ja väärinkäyttöön sovellettavista toimenpiteistä, menettelyistä ja rangaistuksista säädetään kunkin jäsenvaltion hallinto- ja rikoslainsäädännössä. Taloudellisille toimijoille voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen määrätä sakkoja tai joissain tapauksissa vankeusrangaistus. Jos tuotteen ei kuitenkaan katsota olevan välittömäksi vaaraksi terveydelle, valmistajalle saatetaan ennen tuotteen poistamista markkinoilta antaa toinen mahdollisuus varmistaa, että tuote on sovellettavan lainsäädännön mukainen.

Tiedotuskampanja koostuu muiden aloitteiden lisäksi 30:stä CE-merkintään liittyvästä taloudellisille toimijoille, ammatillisille yhdistyksille, kuluttajayhdistyksille ja toimittajille tarkoitetusta koulutuspäivästä tai -seminaarista.

Lisätietoa:

http://www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar