Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

Bruxelles, den 15. juni 2010

CE-mærkning - og EU's marked bliver dit!

Man kommer tit ud for, at de varer, man køber, er CE-mærket, men hvad betyder dette mærke egentlig? Under sloganet "CE-mærkning - og EU's marked bliver dit!" har Europa-Kommissionen indledt en informationskampagne om CE-mærkningen. Mærkningen viser, at et produkt er i overensstemmelse med al den relevante EU-lovgivning og derfor kan markedsføres og sælges i hele EU. Når en producent anbringer CE-mærkningen på et produkt, betyder det, at han tager ansvaret for, at produktet opfylder alle relevante krav i lovgivningen, særlig hvad angår sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse. De retlige og økonomiske konsekvenser af at markedsføre produkter, der ikke opfylder overensstemmelseskravene, er så store, at det afholder langt de fleste virksomheder fra ikke at overholde lovgivningen. Kampagnen er især henvendt til de erhvervsdrivende og har til formål at øge kendskabet til CE-mærkningsordningen.

Næstformand Antonio Tajani, der har erhvervsliv og iværksætteri som ansvarsområde, sagde: "Vi bør gøre CE-mærkningen mere synlig og øge folks tillid til den. Målet med vores kampagne er at øge forståelsen af CE-mærkningens betydning og formålet med den. Tilliden til ordningen afhænger imidlertid også af troværdigheden af det system, som CE-mærkningen bygger på. Kampagnen vil derfor fremme forbrugertilliden og være til gavn for producenterne og detailhandelen."

Ikke alle produkter, der sælges i EU, skal være CE-mærket. Mærket anvendes på over 20 forskellige produktkategorier, f.eks. legetøj, elartikler, maskiner, personlige værnemidler og elevatorer.

CE-mærkningen betyder ikke, at produktet er fremstillet inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), men er blot en angivelse af, at produktet er blevet vurderet, før det kommer på markedet, og dermed opfylder de lovgivningsmæssige krav (f.eks. med hensyn til et harmoniseret sikkerhedsniveau). Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav (f.eks. krav vedrørende sundhed og sikkerhed) i det eller de gældende direktiver, eller har fået det kontrolleret af et bemyndiget overensstemmelsesvurderingsorgan.

For produkter fremstillet i EU er det producentens ansvar at sørge for overensstemmelsesvurderingen, at udarbejde det tekniske dossier, at udstede EU-overensstemmelseserklæringen og at anbringe CE-mærkningen på produktet. I salgsleddet skal det kontrolleres, om produktet er forsynet med CE-mærkning, og om den krævede dokumentation er i orden. For produkter importeret fra et land uden for EU er det importøren, der skal kontrollere, at producenten i det pågældende land har foretaget sig det fornødne, og at dokumentationen kan stilles til rådighed.

CE-mærkningen gør livet lettere for virksomhederne og de nationale myndigheder.

  • For erhvervslivet i EU har CE-mærkningen den fordel, at den giver adgang til hele det indre marked, uden at det er nødvendigt at indhente godkendelse fra de 27 EU-landes nationale myndigheder. Dermed bliver overensstemmelsesproceduren mindre kostbar og besværlig, og samtidig er det muligt at fastholde høje standarder.

  • For de nationale myndigheder gør ordningen det lettere for de enkelte organer at foretage den krævede kontrol, uden at det går ud over standarderne. Dette er vigtigt, fordi der hele tiden kommer så mange nye produkter på markedet.

Større kontrol med de bemyndigede organer og bedre markedsovervågning kan dog bidrage til at fremme CE-mærkningen og øge forbrugernes tillid til den.

CE-mærkningens rolle og troværdighed er blevet styrket, efter at lovpakken med reviderede regler for det indre marked for varer er trådt i kraft (se MEMO/10/257).

Procedurerne, foranstaltningerne og sanktionerne i forbindelse med forfalskning og misbrug af CE-mærkningen er fastlagt i EU-landenes egne forvaltnings- og strafferetlige bestemmelser. Afhængigt af hvor alvorlig forseelsen er, kan de erhvervsdrivende blive afkrævet en bøde og i nogle tilfælde få en fængselsdom. Hvis produktet imidlertid ikke anses for at udgøre en overhængende sikkerhedsrisiko, kan producenten få en ny chance for at bringe det i overensstemmelse med den gældende lovgivning, før han bliver tvunget til at trække det tilbage fra markedet.

Som led i informationskampagnen vil der bl.a. blive afholdt 30 oplysende arrangementer/seminarer om CE-mærkningen for erhvervsdrivende, branchesammenslutninger, forbrugerorganisationer og journalister.

Yderligere oplysninger:

http://www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar