Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Bruselj, 11. junija 2010

Evropska komisija odpira javno posvetovanje o otrokovih pravicah

Otroci niso tako pogosto udeleženi v postopkih pred sodiščem ali upravnimi organi kot odrasli, kar pa ne pomeni, da njihove pravice niso enako pomembne. Imajo pravico do zaščite pred revščino in nasiljem ter pravico, da so slišani. Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o novi strategiji EU o otrokovih pravicah. Komisija želi na podlagi posvetovanja priti do odgovorov, kako izboljšati politike EU za spodbujanje otrokovih pravic. V posvetovanje bodo zajeta vprašanja, kot so otrokom prijazno pravosodje, nasilje nad otroki in revščina otrok ter njihova participacija. Posvetovanje bo potekalo do 20. avgusta 2010.

„Otroci se danes pogosto srečujejo s težkimi situacijami, bodisi kot uporabniki interneta, migranti ali priče na sodnih obravnavah. Njihove pravice je treba zaščititi in jih spodbujati. Z veseljem pričakujem odgovore vseh zainteresiranih strani, kako čim bolj zaščititi interese otrok in njihove pravice,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo.

Otrokovih pravic v vsakdanjem življenju ni mogoče zaščititi na enak način kot pravice odraslih, pa naj gre za sodelovanje otroka na sodnih obravnavah, njegovo vpletenost v družinske spore in postopke pred upravnimi organi ali težavne situacije, kot so migracija, nasilje in revščina. Strategija EU lahko z dobrimi napotki in koristnimi informacijami pripomore k poznavanju in spoštovanju njihovih pravic. EU in države članice si prizadevajo, da bi bilo za otroke dobro poskrbljeno, da bi bili zaščiteni in da bi bil njihov glas slišan.

Komisija je leta 2006 začela izvajati strategijo o otrokovih pravicah, s katero je želela zagotoviti, da bi politike EU spodbujale otrokove pravice. Z javnim posvetovanjem, ki se začenja danes, namerava izboljšati in prenoviti strategijo za obdobje 2011–2014. Tudi tokrat bo javno posvetovanje zajelo državljane, organizacije, združenja, organe, institucije in strokovnjake, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem otrokovih pravic na vseh ravneh, od lokalne do mednarodne.

Glavne teme posvetovanja, ki so jih opredelili strokovnjaki na Forumu za otrokove pravice, so področja, na katerih bi otroci lahko naleteli na težave, in med drugim vključujejo:

  • otrokom prijazno pravosodje ter participacijo otrok v pravosodnem sistemu (na primer kot priče),

  • pravosodne politike, s katerimi se ščitijo otrokove pravice, kot na primer v okviru družinske mediacije,

  • zaščito ranljivih skupin otrok (žrtev nasilja, spolnega izkoriščanja ali trgovine z ljudmi ter otrok, ki živijo v revščini),

  • participacijo otrok pri oblikovanju politik, ki jih zadevajo.

Komisija bo objavila poročilo, v katerem bodo povzeti vsi prispevki, prejeti v okviru tega posvetovanja. Rezultate posvetovanja bo uporabila pri pripravi novega sporočila o otrokovih pravicah za obdobje 2011–2014.

Komisija hkrati z javnim posvetovanjem izvaja študijo, ki je namenjena zlasti pridobivanju povratnih informacij od otrok samih (na primer prek ciljnih skupin) in bo objavljena oktobra.

Ozadje

Zaradi potrebe po učinkovitem spodbujanju in zaščiti otrokovih pravic v notranjih in zunanjih politikah EU je Komisija julija 2006 sprejela sporočilo, s katerim je opredelila ukrepe za zaščito otrokovih pravic v različnih politikah EU (MEMO/06/266).

EU izvaja veliko različnih politik za zaščito otrok: od telefonske številke 116 000 za pogrešane otroke (IP/10/603) do programa Varnejši internet, ki si v svoji najnovejši obliki prizadeva, da bi pomagal otrokom pri spopadanju z nevarnostmi interneta, kot so ustrahovanje in psihološka manipulacija (t. i. grooming) (MEMO/09/58).

Več informacij:

Javno posvetovanje o sporočilu Komisije o otrokovih pravicah (2011–2014) poteka od 11. junija do 20. avgusta, več o njem pa si lahko preberete na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm.

Spletna stran o otrokovih pravicah GD za pravosodje, svobodo in varnost:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar