Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Bruxelles, den 11. juni 2010

Europa-Kommissionen åbner en offentlig høring om børns rettigheder

Selvom børn i mindre grad end voksne er i kontakt med retssystemer og offentlige administrationer, er deres rettigheder lige så vigtige. Børn har ret til at blive beskyttet mod fattigdom og vold samt ret til at blive hørt. Europa-Kommissionen indledte i dag en offentlig høring om EU's nye strategi for børns rettigheder. Høringssvarene skal bruges til at finde ud af, hvordan EU's politikker kan gøre mere for at fremme børns rettigheder. Høringen berører emner som et børnevenligt retssystem, vold mod børn, børne-fattigdom og børnedeltagelse. Høringen er åben indtil den 20. august 2010.

"I dag kommer børn ofte ud i svære situationer, f.eks. som internetbrugere, som migranter, eller som vidner i retten, og det er nødvendigt at beskytte og fremme deres rettigheder. Jeg ser frem til at høre alle de interesserede parters mening om, hvordan vi bedst varetager børns interesser og rettigheder," udtalte næstformand Viviane Reding, der er kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab.

Når børns rettigheder skal beskyttes i dagligdagen, er der brug for andre metoder, end når der er tale om voksne. Det gælder både for børn, der deltager i retssager, er involveret i familiefejder, er i kontakt med offentlige administrationer eller står over for udfordringer som migration, vold eller fattigdom. En strategi for hele EU, der omfatter god rådgivning og brugbar information, kan være et godt redskab til at gøre børn opmærksomme på deres rettigheder og sørge for, at disse rettigheder bliver overholdt. EU og medlemsstaterne vil sikre, at børn får omsorg og beskyttelse, og at de bliver hørt.

I 2006 lancerede Kommissionen en strategi for børns rettigheder for at sikre, at EU's politikker fremmer børns rettigheder. Formålet med den offentlige høring, der indledes i dag, er at forbedre strategien og finde nye mulige foranstaltninger til relancering af strategien for 2011-2014. Høringen vil som sædvanlig trække på erfaringer fra borgere, organisationer, foreninger, organer, institutioner og eksperter, som beskæftiger sig med beskyttelse og fremme af børns rettigheder på lokalt og internationalt plan.

På det europæiske forum for børns rettigheder har man udvalgt nogle områder, som høringen skal se nærmere på. Det er områder, hvor børn kan opleve problemer, som f.eks.:

  • et børnevenligt retsvæsen og børnedeltagelse i retssystemet (f.eks. som vidner);

  • politikker på det retlige område, der sikrer børns rettigheder f.eks. i forbindelse med familiemægling;

  • beskyttelse af udsatte grupper af børn (ofre for vold, seksuel udnyttelse eller menneskehandel, eller børn, der lever i fattigdom);

  • børnedeltagelse i udviklingen af politikker, der vedrører børn.

Kommissionen vil udarbejde en rapport, der sammenfatter alle de bidrag, den modtager i forbindelse med høringen. Resultaterne vil blive brugt, når Kommissionen skal udarbejde en ny meddelelse om børns rettigheder, som skal gælde for 2011-2014.

Sideløbende med høringen gennemfører Kommissionen en undersøgelse med særligt henblik på at få tilbagemeldinger fra børnene selv (f.eks. gennem fokusgrupper), som vil blive offentliggjort i oktober.

Baggrund

Behovet for effektivt at kunne fremme og beskytte børns rettigheder i EU's politik indadtil og udadtil fik i juli 2006 Kommissionen til at vedtage en meddelelse, der fastsætter foranstaltninger for børns rettigheder på flere af EU's politikområder (MEMO/06/266).

EU har en lang række politikker, der skal beskytte børn - fra hotlinenummeret 116 000 for efterlyste børn (IP/10/603) til programmet for et sikrere internet, hvis seneste udgave skal gøre børn i stand til at takle farlige situationer på nettet som mobning og "grooming" (dvs. hvor en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) (MEMO/09/58).

Yderligere oplysninger:

Den offentlige høring om Kommissionens meddelelse om børns rettigheder (2011-2014) er åben fra den 11. juni til den 20. august 2010 og kan findes her:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Generaldirektoratet for retlige og indre anliggenders websted om børns rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar