Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/713

Bryssel den10 juni 2010

EU-kommissionär Androulla Vassiliou delar ut EU:s kulturarvspris

Närmare 30 framträdande kulturarvsprojekt kommer att uppmärksammas i kväll när EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-utmärkelser delas ut i Aya Irini (Topkapipalatset) i Istanbul. Priserna delas ut av Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för kultur och Denis de Kergolay, ordförande för Europa Nostra, ett nätverk som arbetar för att bevara Europas gemensamma kulturarv och landskap. Sex huvudpriser kommer att delas ut och projekten belönas med 10 000 euro vardera (se bilagan för den fullständiga förteckningen). Vinnarna har valts ut av oberoende experter bland närmare 140 projekt från 26 olika länder. Priserna delas ut för utomordentliga insatser som rör bevarande av kulturarvet, forskning, särskilda tjänster samt utbildning och upplysning.

Runt om i Europa görs utmärkta insatser för att skydda vårt kulturarv, bevara vårt industriella arv, väcka nytt liv i städer och områden där vi bor, forska om hur den digitala utvecklingen kan öka tillgången till vårt kulturarv och utbilda människor om detta kulturarv, säger Androulla Vassiliou. Allt detta arbete hjälper inte bara till att göra Europa till en vacker plats att leva på, det skapar också arbetstillfällen, främjar turismen och bidrar till hållbar utveckling.

De sex huvudpristagarna är:

 • Collège des Bernardins (restaurering av cistercienskloster från 1200-talet), Paris

 • Neues Museum (användning av modern arkitektur vid restaureringen av en gammal byggnad), Berlin

 • Romersk teater (restaurering och bevarande av utgrävda skatter), Cartagena

 • Van Gogh Letters Project (digitalisering av konstnärens korrespondens och utställning av den), Amsterdam

 • Nils Vest (dokumentärfilmare som fokuserar på arkitekturhistoria), Köpenhamn

 • Baerwaldbad (offentligt badhus i stadsdelen Kreuzberg som restaurerats av ungdomar under yrkesutbildning), Berlin

De 29 projekt som uppmärksammas i kväll handlar om allt från att restaurera byggnader till att återställa landsbygdsområden och konstsamlingar. En fullständig förteckning över alla uppmärksammade projekt finns på följande webbplats: http://www.europanostra.org/laureates-2010/

Europeiska unionens kulturarvspris (Europa Nostra-utmärkelser) finansieras genom EU:s kulturprogram, som syftar till att främja utbyte av kulturella och konstnärliga verk och rörlighet över gränserna för dem som arbetar inom kultursektorn samt främja interkulturell dialog. Kulturprogrammet, som har en budget på 400 miljoner euro för 2007–2013, ger också stöd till utbyte av goda lösningar när det gäller skydd och bevarande av kulturarv.

Europa Nostra omfattar 400 icke-statliga och ideella organisationer och har 1 500 enskilda medlemmar i mer än 50 länder.

Mer information

EU:s kulturarvspris (Europa Nostra-utmärkelser):

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc623_en.htm

Europeiska kommissionens kulturprogram: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

EU-kommissionär Androulla Vassilious webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

BILAGA – Fullständig förteckning över pristagarna (i alfabetisk ordning)

Bevarande av kulturarvet

 • The Nodkette Cableway-Stations, Innsbruck, AUSTRIA

 • L’Ancienne Fonderie de la Société Alsacienne de Construction Mécanique (SACM), Muhlouse, FRANCE

 • Le Collège des Bernardins, Paris, FRANCE

 • The Sarcophagi of the Dukes of Pomerania, Wolgast, GERMANY

 • The Neues Museum, Berlin, GERMANY

 • The ancient tower at Horio-Aghia Triada and the adjacent buildings of later times, Amorgos, GREECE

 • The Natural, Archaeological and Historic Heritage of the National Observatory, Athens, GREECE

 • Ancient City Walls and Fortifications of 'sHertogenbosch, THE NETHERLANDS

 • The Westergasfabriek, Amsterdam, THE NETHERLANDS

 • The Monastery of Santa Clara-A-Velha, Coimbra, PORTUGAL

 • The Roman Theatre Museum, Cartagena, SPAIN

 • The Descalzos Church, Ecija, SPAIN

 • The Royal town of San Ildefonso, SPAIN

 • The Sultan's Pavilion of the Yeni Mosque, Istanbul, TURKEY

 • St Davids Bishop’s Palace, St Davids, UNITED KINGDOM

 • St. Martin-in-the-Fields, London, UNITED KINGDOM

Forskning

 • Restoration Study for the Horní Hrad of the Bečov State Castle, Bečov, CZECH REPUBLIC

 • Sacred Timber Architecture in Carpathian: Building Archaeology of Selected Objects in West Ukraine, Munich, GERMANY

 • Restoration Study for the Tempesta's Fortress, Noale, ITALY

 • The Letters Project of Vincent van Gogh, Amsterdam, THE NETHERLANDS

Särskilda tjänster

 • Nils Vest, Copenhagen, DENMARK

 • Commission to Preserve National Monuments, Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA

 • Ludmilla V. Shaposhnikova, Moscow, RUSSIAN FEDERATION.

Utbildning och upplysning

 • REMPART: Bénévoles et volontaires pour la sauvegarde du patrimoine, Paris FRANCE

 • The East Eifel Volcano Park, Plaidt GERMANY

 • The Baerwaldbad - Conservation through Vocational Training of an old Public Bath House, Berlin GERMANY

 • Empathic Archaeology - On storytelling and identity, Borger THE NETHERLANDS

 • Discovering the Museum - Youth Educational Project, Sibiu ROMANIA

 • Faith in Maintenance, London UNITED KINGDOM


Side Bar