Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Bruselj, 10. junija 2010

Komisija vzpostavlja sistem certificiranja trajnostnih biogoriv

(glej MEMO/10/247)

Komisija je danes sklenila industrijo, javne organe in nevladne organizacije držav članic spodbuditi k uvedbi shem za certificiranje vseh vrst biogoriv, tudi tistih, ki jih EU uvaža. Določila je merila, po katerih bo te sheme potrjevala. Sistem shem naj bi okrepil izpolnjevanje zahtev EU, v skladu s katerimi morajo biogoriva prispevati k znatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter se ne smejo pridobivati iz gozdov, močvirij ali zaščitenih naravnih območij. Pravila v zvezi s shemami za certificiranje so del smernic o izvajanju Direktive o obnovljivih virih energije, ki bo začela veljati decembra letos.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je povedal: „V naslednjih letih bodo biogoriva glavna alternativa bencinu in dizelskemu gorivu, ki se uporabljata v prevozu, sektorju, ki je odgovoren za več kot 20 % emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. Vendar moramo zagotoviti, da bodo biogoriva, ki jih uporabljamo, trajnostna. Naš sistem certificiranja biogoriv je najstrožji na svetu in bo zagotavljal, da bodo biogoriva v EU izpolnjevala najvišje okoljske standarde. Ker bo sistem vključeval tudi certificiranje uvoženih biogoriv, pa bo imel pozitivne učinke tudi na druge dele sveta.“

Sveženj dokumentov, ki jih je danes sprejela Komisija, sestavljata dve sporočili in sklep. Ti dokumenti naj bi industriji in državam članicam pomagali pri izvajanju Direktive o obnovljivih virih energije, saj se osredotočajo zlasti na merila glede trajnosti biogoriv, hkrati pa pojasnjujejo, kako zagotoviti, da se bodo uporabljala samo trajnostna biogoriva.

  • Certifikati za trajnostna biogoriva: Komisija spodbuja industrijo, javne organe in nevladne organizacije držav članic k vzpostavitvi „prostovoljnih shem“ za certificiranje trajnostnih biogoriv ter pojasnjuje, katere standarde morajo ta izpolnjevati za odobritev v EU. Eno glavnih meril je neodvisnost revizorjev, ki preverjajo celotno proizvodno verigo, od kmetijskega gospodarstva in obrata prek trgovcev do dobavitelja goriv, ki črpalke oskrbuje z bencinom ali dizelskim gorivom. Komisija je določila standarde zanesljivega preverjanja, ki bo varno pred goljufijami.

  • Zaščita neokrnjene narave: Komisija v sporočilu pojasnjuje, da se biogoriva ne smejo pridobivati iz surovin, pridobljenih v tropskih gozdovih ali na pred nedavnim izkrčenih gozdnih območjih, v izsušenih šotovinah, močvirjih ali na območjih izjemne biološke raznovrstnosti. Na primer, sprememba gozda v plantaže za pridobivanje palmovega olja bi bila v nasprotju s trajnostnimi merili.

  • Spodbujanje izključno biogoriv z velikim potencialom za prihranek emisij toplogrednih plinov: Komisija v svojem sporočilu ponovno poudarja, da morajo države članice izpolniti pravnozavezujoče nacionalne cilje glede obnovljive energije in da bodo pri oceni doseganja teh ciljev upoštevana le biogoriva z velikim potencialom za prihranek emisij toplogrednih plinov. Poleg tega je v sporočilu pojasnjeno, kako se ta prihranek izračuna. Biogoriva morajo prispevati k najmanj 35-odstotnemu prihranku emisij toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi, v letu 2017 se bo ta stopnja povišala na 50 %, leto kasneje pa – za biogoriva, proizvedena v novih obratih –, na 60 %.

Ozadje:

Direktiva o obnovljivih virih energije iz leta 2009 določa splošni cilj 20-odstotnega deleža obnovljive energije v skupni porabi energije EU, ki naj bi bil dosežen do leta 2020. Na podlagi tega skupnega cilja so določeni zavezujoči cilji za posamezne države članice. Vse države članice morajo doseči svoje nacionalne cilje glede skupnega deleža obnovljive energije. Poleg tega morajo doseči cilj 10-odstotnega deleža obnovljive energije v sektorju prometa.

Med obnovljive vire energije spadajo trdna biomasa, veter, sončna in vodna energija ter biogoriva. Pri izpolnjevanju ciljev Direktive bodo upoštevana le biogoriva, ki bodo v skladu z zahtevami EU glede trajnosti.

    Sporočilo o prostovoljnih shemah in privzetih vrednostih v trajnostnem sistemu EU za pogonska in druga tekoča biogoriva, sporočilo o praktičnem izvajanju trajnostnega sistema EU za biogoriva in tekoča biogoriva ter sklep o smernicah za izračun zalog ogljika v zemljišču so na voljo na spletni strani:

    http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Direktiva 2009/28/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:SL:NOT

cilje posameznih držav članic za delež energije iz obnovljivih virov pa najdete v Prilogi I k Direktivi 2009/28/ES o obnovljivih virih energije,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:SL:NOT


Side Bar