Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Brüsszel, 2010. június 10

A Bizottság a fenntartható bioüzemanyagok minősítésére szolgáló rendszert hoz létre

(lásd MEMO/10/247)

A Bizottság ma úgy döntött, hogy az ipart, a kormányokat és a nem kormányzati szervezeteket olyan minősítési rendszer létrehozására ösztönzi, amely mindenfajta bioüzemanyagra, így az Európai Unióba import útján kerülő bioüzemanyagokra is alkalmazható. Rögzítette azt is, hogy e rendszereknek milyen feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy a Bizottság elismerje őket. Ez elő fogja mozdítani azon európai uniós követelmények teljesítését, hogy a bioüzemanyagoknak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését kell eredményezniük, és sem erdőből, sem vizes élőhelyről, sem természetvédelmi területről nem származhatnak. A minősítési rendszerekre vonatkozó szabályok a 2010 decemberétől hatályos megújulóenergia-irányelv alkalmazásának helyes módját kifejtő irányelvek részét képezik.

Günther Oettinger energiaügyi biztos kijelentette: „A közlekedésben – amely az Európai Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 20%-áért felelős – a benzin és a gázolaj fő alternatíváját a bioüzemanyagok jelentik. Biztosítanunk kell, hogy a felhasznált bioüzemanyagok fenntarthatók is legyenek. Minősítési rendszerünk a legszigorúbb a világon, és gondoskodni fogunk arról, hogy bioüzemanyagaink eleget tegyenek a legmagasabb környezetvédelmi elvárásoknak. Ez más térségekre is kedvező hatással lesz, mivel az intézkedés az importált bioüzemanyagokra is kiterjed.”

A ma elfogadott intézkedéscsomag két közleményből és egy határozatból áll: ezek a megújulóenergia-irányelv alkalmazását hivatottak megkönnyíteni a vállalkozások és a tagállamok számára. Külön hangsúlyt fektetnek a bioüzemanyagokra alkalmazandó fenntarthatósági kritériumra, és annak ellenőrizhetőségére, hogy kizárólag fenntartható bioüzemanyagok kerüljenek felhasználásra.

  • Bioüzemanyagok fenntarthatósági minősítése: A Bizottság arra ösztönzi az ipart, a kormányokat és a nem kormányzati szervezeteket, hogy „önkéntes rendszereket” hozzanak létre a bioüzemanyagok fenntarthatóságának minősítésére – és kifejti azokat az előírásokat, amelyeket e rendszereknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy az Európai Unió elismerje őket. Az egyik legfontosabb kritérium az, hogy a rendszereknek olyan független ellenőröket is magukban kell foglalniuk, akik az egész termelési láncot ellenőrzik, a mezőgazdasági termelőtől és a malomtól kezdve a kereskedőn át a töltőállomást benzinnel, illetve gázolajjal ellátó vállalkozásig. A közleményben meghatározott előírások megkövetelik, hogy az ellenőrzés megbízható és csalásbiztos legyen.

  • Az érintetlen természet megóvása: A közlemény kifejti, hogy a bioüzemanyag alapanyagai nem származhatnak trópusi erdőből vagy a közelmúltban kiirtott erdő területéről, lecsapolt lápból, vizes élőhelyről vagy nagy biodiverzitású területről, és hogy e feltétel teljesülését hogyan kell értékelni. A közlemény egyértelművé teszi, hogy a fenntarthatósági követelményeknek ellentmond, ha egy erdőt olajpálma-ültetvénnyé alakítanak át.

  • Kizárólag az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenésével járó bioüzemanyagok támogatása: A közlemény ismét leszögezi, hogy a tagállamoknak a megújuló energiaforrások tekintetében kötelező erejű nemzeti célkitűzéseket kell teljesíteniük, és hogy a nemzeti célkitűzések szempontjából csak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenésével járó bioüzemanyagok vehetők figyelembe. A közlemény azt is kifejti, hogy ez miként számítható ki. A bioüzemanyagoknak legalább 35%-kal, 2017-ben már 50%-kal, 2018-ban pedig – ha újonnan létesült üzemben állítják elő őket – legalább 60%-kal kevesebb üvegházhatásúgáz-kibocsátással kell járniuk, mint a fosszilis tüzelőanyagoknak.

Előzmények:

A 2009. évi megújulóenergia-irányelv az egész Európai Unióra nézve célul tűzi ki, hogy 2020-ra a teljes energiafogyasztásnak 20%-a megújuló energiaforrásból származzék. Ez kötelező érvényű nemzeti célkitűzésekben jut kifejezésre. Mindegyik tagállamnak teljesítenie kell a megújuló energiaforrások összarányára vonatkozó saját nemzeti célkitűzését. Ezenkívül a közlekedési ágazatban minden tagállamnak ugyanazt a 10%-os megújulóenergia-részarányt kell elérnie.

Megújuló energiaforrásból származik például a szilárd biomasszából előállított energia, a szél-, a nap- és a vízenergia, valamint a bioüzemanyagokból származó energia. Kizárólag azok a bioüzemanyagok vehetők figyelembe az irányelv szerinti célkitűzés teljesítése szempontjából, amelyek eleget tesznek az uniós fenntarthatósági követelményeknek.

Az alábbi három dokumentum:

  • a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó európai uniós fenntarthatósági rendszer keretében alkalmazható önkéntes rendszerekről és alapértelmezett értékekről szóló közlemény,

  • a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók európai uniós fenntarthatósági rendszerének gyakorlati végrehajtásáról és a bioüzemanyagokra vonatkozó számítási szabályokról szóló közlemény, valamint

  • a talajban lévő kötöttszénkészletek kiszámítására vonatkozó iránymutatásról szóló határozat

megtalálható a következő internetes oldalon:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:HU:NOT

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó tagállamonkénti nemzeti célkitűzések: a megújuló energiára vonatkozó 2009/28/EK irányelv I. melléklete

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:HU:NOT


Side Bar