Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Bryssel den 9 juni 2010

Kommissionen satsar på yrkesutbildning

Europeiska kommissionen lägger idag fram sin nya strategi för yrkesutbildningens framtid. Ungefär hälften av alla studerande på gymnasienivå har valt att gå en yrkesutbildning. Sektorn behöver dock moderniseras för att bli ett mer attraktivt och högkvalitativt alternativ som kan ge ungdomar de kvalifikationer och färdigheter de behöver för att hitta lämpliga jobb och vuxna en möjlighet att förbättra sina färdigheter under hela arbetslivet. Kommissionen vill därför uppmuntra fler människor att utnyttja möjligheten till yrkesutbildning, förbättra kvaliteten hos den utbildning som erbjuds och göra det lättare att flytta mellan olika jobb och länder. Ansvariga ministrar i EU:s medlemsländer kommer att diskutera och anta den här strategin under andra halvan av 2010.

Vi vill förändra bilden av yrkesutbildning i hela Europa och anpassa den efter hur situationen ser ut idag, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. Yrkesutbildning är en väsentlig länk mellan utbildningsvärlden och arbetslivet. I det nuvarande ekonomiska klimatet är det viktigare än någonsin att vi går samman och gör yrkesutbildningen till ett attraktivt alternativ för lärlingar, studerande och alla andra som vill förbättra sina kvalifikationer.

Nya insatser för bättre samarbete på EU-nivå

De strategier som kommissionen antar idag innehåller flera alternativ för hur yrkesutbildningen ska kunna förbättras. De omfattar bl.a.:

  • Att säkra flexibel tillgång till utbildning och kvalifikationer i alla skeden av livet.

  • Att främja rörlighet för att göra det lättare att få erfarenheter i utlandet eller i en annan bransch.

  • Att garantera utbildning av högsta möjliga kvalitet.

  • Att skapa fler möjligheter för mindre gynnade grupper, t.ex. personer som avbrutit skolgången, lågutbildade och arbetslösa, personer med invandrarbakgrund eller personer med funktionsnedsättning.

  • Att ta tillvara kreativt och innovativt tänkande samt entreprenörskap hos de studerande.

Tioårsplan

Kommissionen strategier bygger på målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och kommer också att kopplas till det kommande initiativet ”Unga på väg”, vars syfte är att öka möjligheterna till lärande och rörlighet för alla ungdomar.

De utgör kommissionens bidrag till ett nytt tioårsprogram av reformer enligt Köpenhamnsprocessen för att främja ökat samarbete inom EU när det gäller yrkesutbildning. I december kommer kommissionär Androulla Vassiliou och EU-ländernas ministrar med ansvar för yrkesutbildning att träffa företrädare för arbetsgivare och fackföreningar i Brygge i Belgien för att enas om en ambitiös moderniseringsagenda för de kommande tio åren, samt kortsiktigare mål som kommer att ses över regelbundet.

Köpenhamnsprocessen om ökat europeiskt samarbete inom yrkesutbildning inleddes 2002 och ses över vartannat år. Köpenhamnsprocessen har påskyndat utvecklingen av en gemensam utvärderingsmetod baserad på resultat, snarare än studieperiodernas längd eller typen av institution.

Mer information:

Hela texten till meddelandet: Nya insatser för bättre EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020–strategin:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

EU-initiativ i korthet:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Mer information om Europeiska kommissionens politik om yrkesutbildning.

Mer information om Köpenhamnsprocessen

Se även MEMO/10/245.


Side Bar