Navigation path

Left navigation

Additional tools

P/10/707

Bruselj, 9. junija 2010

Komisija spodbuja poklicno izobraževanje in usposabljanje

Evropska komisija je danes predstavila novo vizijo prihodnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Za poklicno izobraževanje in usposabljanje se odloči povprečno okrog 50 % vseh učencev ob koncu sekundarnega izobraževanja. Vendar je treba ta sektor posodobiti, da bo postal privlačnejši in bolj kakovosten. S tem bodo mladi lahko pridobili prava znanja za primerna delovna mesta, odrasli pa se bodo lahko izpopolnjevali skozi celotno poklicno življenje. Komisija želi zato spodbuditi več ljudi, da se odločijo za poklicno izobraževanje in si povečajo zaposlitvene možnosti, izboljšati kakovost ponujenega usposabljanja ter olajšati prehod med zaposlitvami in državami. Pričakovati je, da bodo evropski ministri razpravljali o načrtu in ga sprejeli v drugi polovici leta.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je izjavila: Želimo spremeniti podobo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, da bo bolj ustrezalo današnjemu stanju. Poklicno izobraževanje in usposabljanje je ključna povezava med izobraževanjem in zaposlitvami. V današnjih gospodarskih razmerah je pomembnejše kot kadar koli, da združimo prizadevanja in ponudimo privlačnejše možnosti vajencem, učencem in vsem ostalim, ki želijo nadgraditi svoja znanja.

Nova spodbuda za evropsko sodelovanje

Načrti, ki jih je Komisija sprejela danes, vsebujejo veliko možnosti za novo spodbudo poklicnemu izobraževanju in usposabljanju. Med njimi so:

  • zagotavljanje, da je dostopnost usposabljanja in kvalifikacij prožna in odprta v vseh življenjskih obdobjih;

  • spodbujanje mobilnosti za lažjo pridobitev izkušenj v tujini ali v drugem gospodarskem sektorju;

  • zagotavljanje največje možne kakovosti izobraževanja in usposabljanja;

  • več možnosti za prikrajšane skupine ljudi, kot so učenci, ki so opustili šolanje, nizko izobraženi in brezposelni, osebe iz priseljenskega okolja in invalidi;

  • spodbujanje kreativnega, inovativnega in podjetniškega mišljenja med učenci in študenti.

10-letni načrt

Načrti Komisije se opirajo na cilje programa Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, povezani pa bodo tudi z novo pobudo Mladi in mobilnost, ki bo podpirala več možnosti učenja in mobilnosti za mlade.

Komisija z načrti prispeva k novemu 10-letnemu programu reform v okviru københavnskega procesa o okrepljenem evropskem sodelovanju pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Decembra se bodo komisarka Vassiliou in evropski ministri, pristojni za poklicno izobraževanje in usposabljanje, v Bruggeju v Belgiji srečali s predstavniki delodajalcev in sindikatov, da pripravijo ambiciozen načrt preoblikovanja za prihodnjih deset let ter kratkoročne cilje, ki bodo redno pregledovani.

Københavnski proces o okrepljenem evropskem sodelovanju pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju je bil uveden leta 2002 in je pregledan vsaki dve leti. Spodbudil je oblikovanje skupnega pristopa za oceno, ki temelji na rezultatih in ne na dolžini izobraževanja ali vrsti ustanove.

Več informacij:

Celotno besedilo sporočila Nova spodbuda za evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf.

Povzetek predloga Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf.

Več o politikah Evropske komisije: poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Več o Københavnskem procesu.

Виж също MEMO/10/245.


Side Bar