Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Brussel, 9 juni 2010

Commissie stimuleert beroepsonderwijs en ‑opleiding

De Europese Commissie presenteert vandaag haar nieuwe visie op de toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding. Gemiddeld kiest ongeveer de helft van alle leerlingen in het hoger middelbaar onderwijs voor beroepsonderwijs of een beroepsopleiding. De sector is echter hard toe aan modernisering om de aantrekkelijkheid en kwaliteit ervan te verbeteren zodat zij jongeren toerust met de juiste vaardigheden om een geschikte baan te vinden en volwassenen de kans biedt hun vaardigheden gedurende hun hele werkzame leven op peil te houden. Daarom wil de Commissie meer mensen stimuleren beroepsonderwijs te volgen, de kwaliteit van de opleidingen verbeteren en de geografische en beroepsmobiliteit bevorderen. Verwacht wordt dat de EU‑ministers het plan in de tweede helft van dit jaar zullen bespreken en goedkeuren.

Volgens Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, "is het zaak het imago van beroepsonderwijs en ‑opleiding in Europa te veranderen en beroepsonderwijs en -opleiding beter op de realiteit af te stemmen. Beroepsonderwijs en -opleiding vormen een vitale link tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In het huidige economische klimaat is het belangrijker dan ooit dat we onze inspanningen bundelen en beroepsonderwijs en -opleiding aantrekkelijker maken voor leerlingen, studenten en al wie zijn vaardigheden wil verbeteren."

Een nieuwe impuls voor Europese samenwerking

In de vandaag door de Commissie goedgekeurde plannen worden verschillende mogelijkheden geschetst om beroepsonderwijs en -opleiding een nieuwe impuls te geven. Het is onder meer belangrijk:

  • te waarborgen dat opleidingen en kwalificaties op flexibele wijze voor iedereen (ongeacht leeftijd) toegankelijk zijn;

  • de mobiliteit te bevorderen zodat het gemakkelijker wordt ervaring in het buitenland of een andere economische sector op te doen;

  • voor onderwijs en opleidingen van topkwaliteit te zorgen;

  • kansarme groepen (bijvoorbeeld voortijdige schoolverlaters, laaggeschoolden, werklozen, mensen met een migrantenachtergrond of een handicap) meer mogelijkheden te bieden;

  • creativiteit, innovatie en ondernemerschap bij leerlingen te bevorderen.

Tienjarenplan

De plannen van de Commissie bouwen voort op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme en inclusieve groei en zullen ook aan het initiatief "Jeugd in beweging" worden gekoppeld – een initiatief om de leermobiliteit in de EU te bevorderen.

Zij vormen de bijdrage van de Commissie aan een nieuw tienjarenprogramma van hervormingen in het kader van het proces van Kopenhagen, dat meer Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding beoogt. In december zullen commissaris Vassiliou en de voor beroepsonderwijs en -opleiding bevoegde EU-ministers in Brugge (België) samenkomen met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden om een ambitieuze moderniseringsagenda voor de volgende tien jaar vast te stellen en kortetermijndoelstellingen – die op gezette tijden zullen worden geëvalueerd – te formuleren.

Het proces van Kopenhagen voor meer Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding is in 2002 gelanceerd en wordt elke twee jaar geëvalueerd. Het heeft de ontwikkeling van een gemeenschappelijke evaluatiemethode bevorderd die op resultaten en niet op studieduur of onderwijstype is gebaseerd.

Nadere informatie:

De volledige tekst van de mededeling: Een nieuwe impuls voor Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Publiekssamenvatting:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Nadere informatie over het beleid van de Europese Commissie op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

Nadere informatie over het proces van Kopenhagen

Voor meer informatie: zie MEMO/10/245.


Side Bar