Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Briuselis, 2010 m. birželio 9 d.

Komisija skatina rinktis profesinį mokymą

Europos Komisija šiandien pristatė savo naują profesinio mokymo ateities viziją. Profesinį mokymą vidutiniškai renkasi apie 50 proc. visų vidurinio mokslo pakopos mokinių. Vis dėlto šį sektorių reikia atnaujinti, padaryti patrauklesnį ir kokybiškesnį, kad jaunimas įgytų įgūdžių, reikalingų rasti tinkamą darbą, o suaugusieji – galimybę tobulinti įgūdžius visą profesinį gyvenimą. Todėl Komisija siekia paskatinti daugiau žmonių mokytis profesinėse mokyklose ir taip pagerinti savo užimtumo perspektyvas, padidinti siūlomų mokymo programų kokybę ir sudaryti sąlygas lengviau pakeisti darbo vietą bei judėti iš šalies į šalį. Tikimasi, kad ES ministrai planą apsvarstys ir priims antroje šių metų pusėje.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Norime visoje Europoje pakeisti profesinio mokymo įvaizdį ir jį labiau priartinti prie šiandienos tikrovės. Profesinis mokymas yra gyvybinė švietimo ir užimtumo pasaulių jungtis. Esant dabartinei ekonomikos padėčiai, labiau negu bet kada anksčiau svarbu sutelkti pastangas ir pasiekti, kad mokiniai, studentai ir kiekvienas, norintis patobulinti savo įgūdžius, profesinį mokymą vertintų kaip patrauklią galimybę.“

Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui

Šiandien Komisijos priimtuose planuose pateikiama gairių, kaip profesiniam mokymui būtų galima suteikti naują postūmį. Siūloma:

  • užtikrinti, kad būtų sudarytos lanksčios ir visais amžiaus tarpsniais prieinamos galimybės mokytis ir įgyti kvalifikaciją;

  • skatinti judumą, kad būtų paprasčiau įgyti patirties užsienyje arba kitame ekonomikos sektoriuje;

  • užtiktinti kuo aukštesnę profesinio mokymo kokybę;

  • suteikti daugiau galimybių palankių sąlygų neturintiems asmenims – mokyklos nebaigusiems asmenims, menkos kvalifikacijos asmenims ir bedarbiams, žmonėms iš imigrantų šeimų ir neįgaliesiems;

  • ugdyti mokinių kūrybingumą, inovatyvumą ir verslumą.

Dešimties metų planas

Komisijos planai grindžiami strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus ir integracinio augimo, tikslais, jie taip pat siejamami su būsimąja iniciatyva „Judus jaunimas“, skirta remti jaunimo mokymosi ir judumo galimybes.

Jie yra Komisijos įnašas į naują programą, pagal kurią dešimt metų bus vykdomos reformos pagal Kopenhagos procesą dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje. Gruodžio mėn. Briugėje (Belgija) Komisijos narė A. Vassiliou ir už profesinį mokymą atsakingi ES ministrai susitiks su darbdavių ir profesinių sąjungų atstovais, kad ateinantiems dešimčiai metų sudarytų didelių siekių modernizavimo programą ir nustatytų trumpesniojo laikotarpui tikslus, kurie bus nuolat persvarstomi.

Kopenhagos procesas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityse pradėtas vykdyti 2002 m. ir yra persvarstomas kas dvejus metus. Dėl jo pradėta profesinį mokymą labiau vertinti pagal rezultatus, o ne pagal studijų trukmę ar institucijos pobūdį.

Daugiau informacijos

Visas komunikato tekstas: Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Santrauka piliečiams:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos politikos priemones profesinio švietimo ir mokymo srityje

Daugiau informacijos apie Kopenhagos procesą

Tai pat žr. MEMO/10/245.


Side Bar