Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Bryssel 9. kesäkuuta 2010

Komissio kannustaa ammatilliseen koulutukseen

Euroopan komissio esitteli tänään tuoreen visionsa ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Keskimäärin 50 prosenttia kaikista toisen asteen opiskelijoista on valinnut ammatillisen koulutuksen. Alaa on kuitenkin nykyaikaistettava, jotta siitä saadaan vetovoimaisempi, laadukas vaihtoehto, joka tarjoaa nuorille työpaikan saannin edellyttämät taidot ja aikuisille mahdollisuuden päivittää osaamistaan läpi työuran. Sen vuoksi komissio haluaa kannustaa ihmisiä ammatilliseen koulutukseen sekä kohottaa saatavilla olevan koulutuksen tasoa ja helpottaa siirtymistä työpaikasta ja maasta toiseen. EU-ministereiden on määrä keskustella komission suunnitelmasta ja hyväksyä se tämän vuoden loppupuolella.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan tarkoituksena on muuttaa käsityksiä ammatillisesta koulutuksesta koko Euroopassa ja muokata koulutusta paremmin tämän päivän todellisuuteen sopivaksi. ”Ammatillinen koulutus on tärkeä linkki koulutuselämän ja työelämän välillä. Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan yhdistää voimavarat ja tehdä ammatillisesta koulutuksesta houkuttelevampi vaihtoehto opiskelijoille, oppisopimusoppilaille ja kaikille muille, jotka haluavat päivittää taitojaan”, Vassiliou totesi.

Uutta pontta eurooppalaiselle yhteistyölle

Komission tänään hyväksymässä suunnitelmassa hahmotellaan useita mahdollisia tapoja, joilla ammatilliseen koulutukseen saadaan uutta voimaa. Voidaan esimerkiksi

  • varmistaa, että koulutukseen pääsy ja tutkinnon suorittaminen on joustavaa ja että siihen on mahdollisuus kaikissa elämänvaiheissa,

  • tukea liikkuvuutta, jotta on helpompi hankkia kokemusta ulkomailla tai talouden eri sektoreilla,

  • varmistaa koulutuksen mahdollisimman korkea laatu,

  • tarjota enemmän vaihtoehtoja epäedullisessa asemassa oleville ryhmille kuten koulupudokkaille, heikosti koulutetuille, työttömille, maahanmuuttajataustaisille ja vammaisille,

  • kehittää opiskelijoiden luovaa ajattelua, innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä.

10-vuotissuunnitelma

Komission suunnitelman perustana ovat Eurooppa 2020 ‑strategian älykkään ja osallistavan kasvun tavoitteet, ja se liittyy myös tulevaan Nuoret liikkeellä ‑aloitteeseen, jolla pyritään lisäämään kaikkien nuorten opiskelu- ja liikkuvuusmahdollisuuksia.

Suunnitelma on komission panos kymmenvuotiseen uudistusohjelmaan, joka toteutetaan ammatillisen koulutuksen tehostettua yhteistyötä Euroopassa koskevan Kööpenhaminan prosessin puitteissa. Komissaari Vassiliou ja ammatillisesta koulutuksesta vastaavat EU-ministerit tapaavat joulukuussa työnantajien ja ammattiyhdistysten edustajia Bruggessa, Belgiassa. Tavoitteena on laatia suurisuuntainen uudistusohjelma kymmentä seuraavaa vuotta varten sekä asettaa lyhyemmän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Kööpenhaminan prosessi ammatillista koulutusta koskevan yhteistyön tehostamiseksi Euroopassa käynnistyi vuonna 2002, ja sitä arvioidaan kahden vuoden välein. Prosessi on vauhdittanut arviointia koskevan yhteisen lähestymistavan kehittämistä. Siinä arviointi perustuu oppimistuloksiin eikä opiskelun kestoon tai oppilaitostyyppiin.

Asiasta enemmän:

Tiedonanto kokonaisuudessaan: Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 ‑strategian tueksi:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Yleistajuinen tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Lisätietoja ammatillista koulutusta koskevasta Euroopan komission politiikasta

Lisätietoja Kööpenhaminan prosessista

Ks. myös MEMO/10/245.


Side Bar