Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Brüssel, 9. juuni 2010

Komisjon innustab kutseharidust ja -koolitust

Euroopa Komisjon tutvustas täna uut kutsehariduse ja -koolituse tulevikunägemit. Kutsehariduse ja -koolituse tee valib keskmiselt 50% kõigist keskkooliõpilastest. Siiski tuleb sektorit ajakohastada, et muuta see atraktiivsemaks ja kvaliteetsemaks võimaluseks, mis pakuks noortele sobiva töö leidmiseks vajalikke kutseoskusi ja täiskasvanutele võimalust kogu tööea jooksul oma oskusi täiendada. Seepärast soovib komisjon julgustada inimesi omandama kutseharidust, parandada pakutava koolituse kvaliteeti ja muuta lihtsamaks liikumist ühelt töökohalt teisele ja ühest riigist teise. ELi ministrid peaksid kava arutama ja selle käesoleva aasta teises pooles vastu võtma.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: „Me tahame muuta kutsehariduse ja -koolituse imagot kogu Euroopas ja kohandada seda tänapäeva oludele. Kutseharidus ja -koolitus on oluline ühenduslüli kooli ja -tööelu vahel. Praeguses majanduskliimas on olulisem kui kunagi varem koondada oma jõupingutused ja muuta see atraktiivsemaks võimaluseks praktikantide, üliõpilaste ja kõigi teiste jaoks, kes soovivad oma oskusi täiendada.”

Uue hoo andmine Euroopa koostööle

Kavas, mille komisjon täna vastu võttis, kirjeldatakse erinevaid võimalusi kutseharidusele ja -koolitusele uue hoo andmiseks. Need on:

  • tagada, et juurdepääs koolitusele ja kutseoskuste omandamisele oleks paindlik ja avatud kõigil eluetappidel;

  • edendada liikuvust, et muuta välismaal või teises majandussektoris kogemuste omandamine lihtsamaks;

  • tagada hariduse ja koolituse võimalikult kõrge kvaliteet;

  • pakkuda rohkem võimalusi ebasoodsas olukorras olevatele inimrühmadele, näiteks koolist väljalangenutele, madala kvalifikatsiooniga inimestele, töötutele, rändetaustaga ja puuetega inimestele;

  • arendada üliõpilaste seas loovat, uuenduslikku ja ettevõtlikku mõtlemisviisi.

10-aastane kava

Komisjoni kava tugineb Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkidele ning on seotud ka uue algatusega „Noorte liikuvus”, mis toetab kõigi noorte avaramaid õppe- ja liikumisvõimalusi.

Sellega annab komisjon oma panuse uude 10-aastasesse reformikavasse Kopenhaageni protsessi raames, mille eesmärk on tugevdada koostööd Euroopa kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas. Detsembris kohtuvad volinik Vassiliou ja liikmesriikide kutsehariduse ja -koolituse eest vastutavad ministrid tööandjate ja ametiühingute esindajatega Belgias Brugges, et koostada põhjalik uuendamiskava järgmiseks kümneks aastaks ning püstitada lühemaajalised eesmärgid, mida hakatakse korrapäraselt läbi vaatama.

Kopenhaageni protsess Euroopa tõhustatud koostöö kohta kutsehariduse ja ‑koolituse valdkonnas käivitati aastal 2002 ja see vaadatakse läbi iga kahe aasta tagant. Protsess on aidanud välja kujundada ühist lähenemisviisi hindamisele, mis põhineb pigem tulemustel, mitte õpingute pikkusel või õppeasutuse liigil.

Lisateave:

Teatise täistekst: Euroopa koostöö edendamine kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamist:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Lühikokkuvõte: http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Rohkem teavet Euroopa Komisjoni poliitika kohta kutsehariduse ja ‑koolituse valdkonnas (inglise keeles)

Rohkem teavet Kopenhaageni protsessi kohta (inglise keeles)

Vt ka MEMO/10/245.


Side Bar