Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

V Bruselu dne 9. června 2010

Komise podporuje odborné vzdělávání

Evropská komise dnes představila svoji novou vizi budoucího odborného vzdělávání, které v průměru představuje volbu pro přibližně 50 % všech studentů vyššího sekundárního vzdělávání. Odvětví však musí projít modernizací, aby stalo atraktivnější a vysoce kvalitní alternativou: mladým lidem musí poskytovat dovednosti, které jim umožní najít vhodnou práci, a dospělým příležitost ke zdokonalování dovedností v průběhu celého aktivního života. Komise proto hodlá směřovat své úsilí k tomu, aby se do odborného vzdělávání zapojilo větší množství lidí, aby se zlepšila kvalita nabízeného vzdělávání a aby lidé mohli snadněji měnit zaměstnání a stěhovat se do jiných zemí. Jednání ministrů EU v této věci a přijetí plánu by mělo proběhnout v druhé polovině tohoto roku.

Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Chceme přetvořit podobu odborného vzdělávání v celé Evropě a lépe ji přizpůsobit dnešním podmínkám. Odborné vzdělávání představuje zásadní pojítko mezi světy vzdělávání a práce. V současné hospodářské situaci je důležitější než kdykoliv předtím, abychom spojili své úsilí a učinili odborné vzdělávání lákavou alternativou pro učně, studenty a všechny, kdo chtějí přizpůsobit své dovednosti současným požadavkům.“

Nový impuls pro evropskou spolupráci

Plány, které dnes Komise přijala, obsahují návrhy několika možných způsobů, kterými lze odbornému vzdělávání dodat nový impuls:

  • je třeba zajistit pružný a otevřený přístup k odborné přípravě a kvalifikacím ve všech fázích života;

  • je třeba podporovat mobilitu, aby lidé mohli snadněji získávat zkušenosti v zahraničí nebo v jiném hospodářském odvětví;

  • je třeba zajistit co nejvyšší možnou kvalitu odborného vzdělávání;

  • je třeba poskytovat více příležitostí znevýhodněným skupinám, jako jsou osoby s nedokončeným vzděláním, lidé s nízkou kvalifikací nebo nezaměstnaní, jedinci z přistěhovaleckých prostředí a osoby se zdravotním postižením;

  • je třeba rozvíjet a podporovat kreativní, inovativní a podnikatelské myšlení u studentů.

Desetiletý plán

Plány Komise jsou založeny na cílech strategie Evropa 2020, jejíž prioritou je dosažení inteligentního růstu podporujícího začleňování. Souvisí také se vznikající iniciativou „Mládež v pohybu“, která bude podporovat rozšíření možností v oblasti vzdělávání a mobility pro mladé lidi.

Tyto plány jsou příspěvkem Komise k novému desetiletému programu reforem v rámci kodaňského procesu o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. V prosinci 2010 se v belgických Bruggách uskuteční setkání komisařky Vassiliou a ministrů EU odpovědných za odborné vzdělávání se zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací: cílem jednání bude stanovit ambiciózní program modernizace pro nadcházející desetiletí a také cíle pro kratší období, které budou pravidelně revidovány.

Kodaňský proces o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání byl zahájen v roce 2002 a je revidován každé dva roky. Posílil rozvoj společného přístupu k hodnocení, který spíše než na délku studia či typ organizace klade důraz na dosažené výsledky.

Více informací:

Úplné znění sdělení: Nový impuls pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf.

Shrnutí pro veřejnost:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf.

Více informací o politikách Evropské komise v oblasti odborného vzdělávání lze nalézt na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc60_en.htm

Více informací o kodaňském procesu lze nalézt na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm

Viz také MEMO/10/245.


Side Bar