Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Brüsszel, 2010. június 9.

A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozóan személyzeti intézkedéseket terjesztett elő

Az Európai Bizottság a mai napon a leendő Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában javaslattervezetet fogadott el a személyzeti szabályzat módosításáról. A módosítások – amelyeket előzőleg részletesen megvitattak a szakszervezetekkel – elsősorban azt tűzik ki célul, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a három különböző helyről – a Tanácstól, a Bizottságtól, illetve a nemzeti diplomáciai szolgálatoktól – érkező leendő alkalmazottak. A javaslatok lehetővé teszik az EKSZ alapvető személyzeti politikai kereteinek a meghatározását, ugyanakkor nem avatkoznak bele sem a szolgálat szervezeti felépítésébe, sem későbbi részletesebb személyzeti politikájába.

Az előterjesztett módosítások fő célja a leendő EKSZ alapvető humánerőforrás-igényének kielégítése. Az EKSZ állományát a Bizottságból és a Tanácsból átcsoportosított alkalmazottakból alakítják majd ki, ezenkívül felvesznek nemzeti diplomatákat is. Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és az igazgatásért felelős alelnök ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „A leendő diplomáciai szolgálat felállítása óriási lehetőséget jelent az EU számára. Ezért igyekszünk – a Szerződés célkitűzéseivel összhangban – biztosítani a személyzeti állomány lehető leghatékonyabb, legátláthatóbb és legméltányosabb kialakítását. Számos javaslatunk célja a nemzeti diplomáciai szolgálatok megfelelő, a földrajzi egyensúlyt is figyelembe vevő képviseletének biztosítása.”

Az EKSZ felépítése

Amint az EKSZ létrehozásáról szóló határozat hatályba lép, számos bizottsági és tanácsi alkalmazottat csoportosítanak át – részben egyénenként, részben csoportokban – közvetlenül a Külügyi Szolgálathoz. Valamennyi álláshely meghirdetésre kerül és nyitva áll a nemzeti diplomáciai szolgálatokban dolgozó pályázók számára is. A nemzeti diplomáciai szolgálatoktól érkező személyzet megfelelő arányának biztosítása érdekében a főképviselő 2013. június 30-ig engedélyezheti, hogy a diplomáciai szolgálatokból jelentkező pályázók – ha alapvetően azonos a képesítésük – bizonyos EKSZ-es álláshelyek betöltésekor elsőbbséget élvezhessenek. A fenti idő elteltével egyenlő felvételi lehetőségekben részesülnének az Európai Parlament és az egyéb európai uniós intézmények tisztviselői is.

Egyenlő bánásmód

Az előterjesztett javaslatok nemcsak a nyílt kiválasztási eljárások, hanem a munkafeltételek területén is egyenlő bánásmódot biztosítanának a leendő alkalmazottak számára. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti diplomáciai szolgálatok sikeres pályázóit ideiglenes alkalmazotti státuszban, azaz a tisztviselőkkel azonos alkalmazási feltételek mellett vennék fel. Ezeket az ideiglenes alkalmazotti szerződéseket meg lehetne hosszabbítani a jelenleg érvényes hatéves korlátozáson túlmenően is. Amennyiben az átcsoportosított bizottsági vagy tanácsi tisztviselők bármelyike vissza kívánna térni eredeti intézményéhez, az intézmény azzal könnyíti meg visszatérését, hogy az adott intézmény belső pályázóival egyenlő feltételeket biztosít a számára.

Előzmények

A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés létrehozta az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének – aki egyben a Bizottság alelnöke - tisztségét. A Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy a főképviselőt megbízatásának ellátása során az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti. Az EKSZ létrehozásához el kell fogadni az április 22-én a Tanácshoz benyújtott létrehozási határozatot, módosítani kell a költségvetési rendeletet és a személyzeti szabályzatot, valamint el kell fogadni a költségvetés módosítását. A Szerződés 27. cikke értelmében az EKSZ a Tanács és a Bizottság megfelelő szervezeti egységeinek tisztviselőiből, továbbá a nemzeti diplomáciai szolgálatoktól kirendelt személyzetből áll.


Side Bar