Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Brussel, 9 juni 2010

De Digitale Agenda: Commissaris Kroes is tevreden over door exploitanten van mobiele diensten genomen maatregelen op het gebied van veiligheid van kinderen, en roept op tot meer bewustmaking van ouders

Volgens de voor de Digitale Agenda bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie, Neelie Kroes, hebben de exploitanten van mobiele telefoondiensten het mobiele telefoongebruik door kinderen wel degelijk veiliger gemaakt, maar moeten zij ouders bewuster maken van de nieuwe gevaren die samenhangen met het gebruik van smart phones door kinderen (zoals de vlottere toegang tot voor volwassenen bestemde inhoud op het internet). Uit een pas door de handelsvereniging van de gsm‑sector (GSM Association) bekendgemaakt verslag blijkt dat 91 bedrijven bezig zijn met de nationale omzetting van Europawijde maatregelen die in 2007 onder auspiciën van de Europese Commissie zijn afgesproken (zie IP/07/139). Dankzij de op het Europese kader gebaseerde nationale zelfreguleringscodes die momenteel in 25 lidstaten van toepassing zijn, profiteert maar liefst 95 % van alle gsm‑abonnenten van deze overeenkomst.

Neelie Kroes, de voor de Digitale Agenda bevoegde commissaris: "Het garanderen van de veiligheid van jongeren die zich online begeven, is een van de hoofdstreefdoelen van de Digitale Agenda voor Europa. Vandaar mijn tevredenheid over dit verslag, dat aantoont dat de mobiele‑telefoonsector wel degelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt. Dit neemt niet weg dat ik deze sector wil oproepen mensen van alle leeftijden te doordringen van de risico's, en hen te wijzen op hulpmogelijkheden, temeer daar niet alle ouders even vertrouwd zijn met de laatste snufjes van de gsm van hun dochter of zoon."

Uit een nieuw rapport van de brancheorganisatie van aanbieders van mobiele diensten blijkt dat indrukwekkend veel vooruitgang is geboekt bij de 83 aanbieders van mobiele diensten die het in februari 2007 door bemiddeling van de Commissie tot stand gebrachte “Europees kader voor veiliger gsm-gebruik bij tieners en kinderen” hebben ondertekend. Deze aanbieders nemen 96 % van alle gsm‑klanten voor hun rekening. Nog eens 8 bedrijven hebben zich verbonden tot naleving van een nationale gedragscode.

Uit het rapport blijkt dat aanbieders van mobiele diensten vooruitgang hebben geboekt met betrekking tot de vier actiepunten die in de gedragscode van 2007 waren aangegeven:

  • de aanbieders hebben maatregelen genomen om kinderen de toegang te beletten tot voor volwassenen bestemde inhoud. Letse aanbieders van mobiele diensten bijvoorbeeld voeren leeftijdscontroles uit in de verkooppunten en bieden ouders de mogelijkheid om de internettoegang op de gsm van hun kinderen gratis te blokkeren.

  • Bovendien werken de aanbieders aan een indeling van op gsm's beschikbare commerciële inhoud. Italiaanse aanbieders gebruiken kleurgecodeerde iconen die aangeven of de inhoud voor iedereen geschikt is, voor kinderen is bestemd, alleen in aanwezigheid van een volwassenen mag worden bekeken, of uitsluitend voor volwassenen bestemd is.

  • Verschillende aanbieders produceren educatief materiaal en voeren bewustmakingscampagnes over veiliger gsm‑gebruik. Aanbieders van mobiele diensten uit het VK hebben hierover stand‑alone websites, richtsnoeren, beloftekaartjes, dvd's en brochures ontwikkeld. Maltese aanbieders houden de klok rond hulplijnen open voor gratis advies.

  • Tsjechische en Slowaakse aanbieders doen hun best om illegale inhoud van de mobiele netwerken te weren en de toegang tot websites met illegale inhoud te blokkeren.

Uit het rapport komt bovendien naar voren dat een aantal nationale codes vereisten met zich brengen die zelfs verdergaan dan het EU‑kader: de ethische code over het op de markt brengen van producten voor kinderen, die in Hongarije is opgesteld, bijvoorbeeld, of een soortgelijke code over passieve locatiediensten uit het VK. Uit commentaar van kinderbeschermingsorganisaties, zoals Save the Children in Denemarken, International Children's Safety Service in Hongarije en Protégeles in Spanje blijkt dat nationale gedragscodes de contacten tussen aanbieders van mobiele diensten en NGO's hebben bevorderd.

Anderzijds hebben betrokken partijen uit bepaalde EU‑landen de gsm‑sector om meer maatregelen gevraagd om ouders in te lichten over de risico's en mogelijkheden van de snel evoluerende internetomgeving. Het Children's Fund uit Letland rapporteerde bijvoorbeeld dat de jongste gsm‑gebruikers weliswaar goed op de hoogte zijn van mogelijke gevaren, maar bij echte problemen hun ouders pas in de laatste fase om advies en hulp vragen.

Online‑veiligheid van kinderen – of zij nu op de computer of op hun gsm surfen – is een van de kernprioriteiten in de Digitale Agenda voor Europa van de Europese Commissie (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Aanbieders van de bij de jonge generatie meest populaire online‑diensten (zoals sociale netwerken, gsm) zullen worden verzocht tegen 2013 de zelfreguleringsmaatregelen op het gebied van de online‑veiligheid van kinderen verder te ontwikkelen.

Met name dankzij het Safer Internet‑programma van de EU hebben de meeste lidstaten hotlines geïnstalleerd voor de melding van schadelijke online‑inhoud en bieden zij bovendien lessen over online‑veiligheid aan op school. Zij zullen ertoe worden aangemoedigd hun inspanningen de komende jaren op te drijven.

Achtergrond

Het "Europees kader voor veiliger gsm-gebruik bij tieners en kinderen" is ontwikkeld in reactie op de vele vragen die werden opgeworpen in de openbare raadpleging over veilig gebruik van mobiele diensten die de Commissie in 2006 heeft gehouden (IP/06/1059).

Lijst van ondertekenaars van het Europese kader:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Alle lidstaten beschikken momenteel over een gedragscode, met uitzondering van Estland en Finland, waar de besprekingen op nationaal niveau nog niet zijn afgerond.

Voor meer informatie over het laatste verslag van de GSM Association: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Het Safer Internet‑ programma (2009-2013).

http://ec.europa.eu/saferinternet.


Side Bar