Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Briselē, 2010. gada 9. jūnijā

Digitālā programma. Komisāre Krusa atzinīgi vērtē mobilo sakaru operatoru darbu saistībā ar bērnu drošību un aicina vairāk centienu veltīt vecāku informētības paplašināšanai

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, kas atbild par Digitālo programmu Nēlī Krusa ir atzinīgi novērtējusi mobilo sakaru operatoru panākumus bērnu drošības nodrošināšanā, lietojot mobilos tālruņus, bet vienlaikus mudināja operatorus paplašināt vecāku informētību par iespējamo risku, ar kādu var saskarties bērni, lietojot viedtālruņus (piemēram, vieglāka piekļuve pieaugušajiem domātam saturam internetā). GSM asociācija, kas ir starptautiska mobilo sakaru nozares profesionālā organizācija, nesen publicēja ziņojumu, kurā redzams, ka 91 uzņēmums ievieš valsts līmeņa pasākumus, par kuriem ar Eiropas Komisijas starpniecību 2007. gadā panākta brīvprātīga Eiropas mēroga vienošanās (sk. IP/07/139). Pašlaik 25 valstīs pastāv pašregulējoši valsts noteikumi, kuri pamatojas uz Eiropas vienošanos, kas nozīmē, ka 96 % ES mobilo sakaru klientu ir ieguvēji no šīs vienošanās.

Par Digitālo programmu atbildīgā ES komisāre Nēlī Krusa sacīja: ,,Jauniešu drošība tiešsaistē ir galvenais Eiropas Digitālās programmas uzdevums un tāpēc es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, kas liecina, ka mobilo sakaru uzņēmumi nopietni uztver savu atbildību. Tomēr es aicinu mobilo sakaru nozari pārliecināties, ka visu paaudžu cilvēki pilnībā izprot risku un zina, kur rast palīdzību, jo bieži vien vecāki nav tik labi kā jaunākā paaudze informēti par jaunākajiem mobilo tālruņu tehnoloģijas sasniegumiem."

Mobilo sakaru nozares jaunais ziņojums rāda, ka ir sasniegti ievērojami panākumi, kurus guvuši 83 mobilo sakaru operatori, kas ar Eiropas Komisijas starpniecību 2007. gada februārī parakstīja Eiropas vienošanos par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem. Šie operatori apkalpo 96 % no visiem ES mobilo sakaru klientiem. Citi 8 uzņēmumi ir parakstījuši arī valsts rīcības kodeksu.

Kopumā mobilo sakaru operatori ir guvuši labus panākumus četrās rīcības jomās, kas identificētas 2007. gada kodeksā.

  • Operatori ir ieviesuši pasākumus, lai kontrolētu bērnu piekļuvi pieaugušajiem domātam saturam. Piemēram, Latvijas mobilo sakaru operatori pārbauda klienta vecumu pārdošanas vietā un atļauj vecākiem bez maksas bērna tālrunī bloķēt piekļuvi internetam.

  • Operatori arī strādā, lai klasificētu mobilajos tālruņos pieejamo komerciālo saturu. Itālijas mobilo sakaru operatori izmanto krāsainus simbolus, lai norādītu, vai saturs ir pieņemams visiem lietotājiem, paredzēts bērniem, aplūkojams pieaugušo klātbūtnē vai paredzēts tikai pieaugušajiem.

  • Dažādi mobilo sakaru operatori izdod izglītojošus materiālus un organizē informatīvas kampaņas par mobilo tālruņu drošu izmantošanu. Apvienotās Karalistes operatori ir izstrādājuši autonomas tīmekļa vietnes par šo jautājumu un izdevuši norādes, apliecinājuma kartes, DVD un brošūras. Maltas operatori bezmaksas nodrošina 24 stundu palīdzības līnijas, lai sniegtu padomu.

  • Čehijas un Slovākijas mobilo sakaru operatori strādā, lai apkarotu nelegālu saturu mobilo tālruņu tīklā un bloķē piekļuvi tīmekļa vietnēm ar nelegālu saturu.

Ziņojumā arī norādīts, ka vairākos valstu rīcības kodeksos ir iekļautas prasības, kas pat pārsniedz ES vienošanās darbības jomu. Piemēram, Ungārijā ir izstrādāts ētikas kodekss par izstrādājumu tirdzniecību, kas paredzēti bērniem, un Apvienotajā Karalistē ir izstrādāts līdzīgs kodekss, lai reglamentētu uz atrašanās vietu balstītus pasīvos pakalpojumus. Informāciju, kuru paziņojušas bērnu aizsardzībā ieinteresētās personas, piemēram, organizācija Save the Children Dānijā, International Children's Safety Service Ungārijā un Protégeles Spānijā, rāda, ka valstu rīcības kodeksi arī ir palīdzējuši iesaistīt mobilo sakaru operatorus NVO darbā.

Tomēr dažās ES valstīs ieinteresētās personas arī ir informējušas mobilo sakaru nozari, ka viņi ir gaidījuši plašāku rīcību, lai vecākus informētu par risku un iespējām, kādas sniedz mobilā interneta straujā attīstība. Piemēram, Latvijas Bērnu fonds informēja, ka jaunākās paaudzes mobilo tālruņu lietotāji izprata un bija labāk informēti par iespējamo risku, tomēr, saskaroties ar reālam problēmām, viņi vecāku padomu un palīdzību meklēja tikai vēlākā posmā.

Bērnu drošība tiešsaistē, neatkarīgi no tā, vai viņi pārlūko informāciju, izmantojot datoru vai mobilo tālruni, ir viena no galvenajām Eiropas Komisijas Eiropas Digitālās programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) prioritātēm. Piegādātājiem, kuri sniedz jaunākās paaudzes vidū populārākos tiešsaistes pakalpojumus (t.i. sociālie tīkli, mobilo sakaru operatori) tiks aicināti līdz 2013. gadam izstrādāt pašreglamentējošus pasākumus attiecībā uz drošāku tiešsaistes vidi bērniem.

Jo īpaši ar ES Drošākas interneta programmas palīdzību vairums Eiropas Savienības dalībvalstu ir izveidojušas informācijas līnijas ziņošanai par aizskarošu saturu tiešsaistē un piedāvā skolām apmācību par tiešsaisti. Tās tiks mudinātas pastiprināt centienus nākamajos gados.

Pamatinformācija

''Eiropas vienošanos par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem'' izstrādāja, atbildot uz daudzajiem jautājumiem, kurus ierosināja 2006. gadā Komisijas veiktajā sabiedriskajā apspriešana par mobilo tālruņu drošāku izmantošanu (sk. IP/06/1059).

Saraksts ar Eiropas vienošanās parakstītājiem:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf.

Pašlaik rīcības kodeksi ir visās dalībvalstīs, izņemot Igauniju un Somiju, kurās turpinās diskusijas valsts līmenī.

Plašāku informāciju par jaunāko GSMA ziņojumu skatīt: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm.

Drošāka interneta programma 2009.–2013. gadam.

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar