Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Briuselis, 2010 m. birželio 9 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisijos narė Neelie Kroes palankiai vertina judriojo ryšio operatorių veiklą vaikų saugos srityje ir ragina stengtis kuo geriau informuoti tėvus

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes palankiai įvertino judriojo ryšio operatorių pažangą užtikrinant mobiliaisiais telefonais besinaudojančių vaikų saugą ir paragino operatorius geriau informuoti tėvus apie naujus pavojus, su kuriais gali susidurti išmaniaisiais telefonais besinaudojantys vaikai (pavyzdžiui, apie lengvesnę prieigą prie suaugusiesiems skirto turinio internete). Iš GSM asociacijos – mobiliųjų telefonų sektoriaus verslo organizacijos – ką tik paskelbtos ataskaitos matyti, kad 91 bendrovė nacionaliniu lygmeniu diegia priemones, dėl kurių 2007 m. tarpininkaujant Europos Komisijai pasiektas Europos masto savanoriškas susitarimas (žr. IP/07/139). Bendru Europos susitarimu grindžiamus nacionalinius savireguliacijos kodeksus šiuo metu turi 25 valstybės narės, o tai reiškia, kad šis susitarimas naudingas 96 % visų ES judriojo ryšio abonentų.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga ES Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Vienas svarbiausių Europos skaitmeninės darbotvarkės įsipareigojimų – sudaryti jaunimui sąlygas saugiai naudotis internetu. Todėl džiaugiuosi šiandien paskelbta ataskaita, kuri rodo, kad mobiliųjų telefonų bendrovės rimtai prisiima atsakomybę. Tačiau kreipiuosi į judriojo ryšio sektorių ir prašau užtikrinti, kad visų amžiaus grupių vartotojai suprastų visus pavojus ir žinotų, kur ieškoti pagalbos, kadangi tėvai nevisada būna taip gerai susipažinę su mobiliųjų telefonų naujovėmis kaip jaunoji karta.“

Iš naujosios judriojo ryšio sektoriaus ataskaitos matyti, kad 83 judriojo ryšio operatoriai, kurie 2007 m. vasario mėn. tarpininkaujant Komisijai pasirašė Europos pagrindų susitarimą dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu, padarė įspūdingą pažangą. Šie operatoriai aptarnauja 96 % visų ES judriojo ryšio naudotojų. Be to, dar 8 bendrovės įsipareigojo vadovautis nacionaliniu elgesio kodeksu.

Apskritai judriojo ryšio operatoriai didelę pažangą padarė keturiose 2007 m. kodekse nurodytose veiklos srityse:

  • Jie įdiegė vaikų prieigos prie suaugusiesiems skirto turinio kontrolės priemones. Pavyzdžiui, Latvijos judriojo ryšio operatoriai pardavimo vietoje tikrina vartotojo amžių ir leidžia tėvams jų vaikų telefonuose nemokamai užblokuoti prieigą prie interneto.

  • Be to, operatoriai siekia klasifikuoti į mobiliuosius telefonus gaunamą komercinio turinio informaciją. Italijos judriojo ryšio operatoriai naudoja skirtingų spalvų ženklus, kuriais nurodo, ar turinys priimtinas visiems, ar jis skirtas vaikams, ar su juo reikėtų susipažinti šalia esant suaugusiesiems, ar jis skirtas tik suaugusiesiems.

  • Daugelis judriojo ryšio operatorių rengia mokomąją medžiagą ir vykdo informavimo apie saugesnį naudojimąsi judriuoju ryšiu kampanijas. Jungtinės Karalystės judriojo ryšio operatoriai sukūrė atskirų šiai temai skirtų svetainių ir parengė gairių, pasižadėjimo kortelių (angl. pledge cards), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) ir brošiūrų. Maltos operatoriai visą parą teikia informaciją nemokamomis pagalbos linijomis.

  • Čekijos ir Slovakijos judriojo ryšio operatoriai kovoja su neteisėto turinio informacija judriojo ryšio tinkluose ir blokuoja prieigą prie neteisėto turinio interneto svetainių.

Be to, iš ataskaitos matyti, kad daugelio nacionalinių kodeksų reikalavimai viršija bendrame ES susitarime nustatytus reikalavimus. Pavyzdžiui, Vengrijoje parengtas į vaikus nukreiptos rinkodaros etikos kodeksas, o Jungtinėje Karalystėje panašus praktikos kodeksas yra skirtas pasyvaus vietos nustatymo paslaugoms valdyti. Be to, vaikų apsaugos organizacijų, tokių kaip Danijos Save the Children, Vengrijos International Children's Safety Service ir Ispanijos Protegeles, atsiliepimuose nurodoma, kad nacionaliniai elgesio kodeksai taip pat paskatino judriojo ryšio operatorius bendradarbiauti su nevyriausybinėms organizacijoms.

Vis dėlto kai kurių ES šalių suinteresuotosios šalys sakė tikėjusios, jog mobiliųjų telefonų sektorius imsis daugiau veiksmų, kad tėvai būtų informuoti apie pavojus ir galimybes, susijusius su sparčia judriojo ryšio interneto raida. Pavyzdžiui, Latvijos Children's Fund pranešė, kad, nors jauniausieji mobiliųjų telefonų naudotojai žinojo ir buvo geriau informuoti apie galimus pavojus, susidūrę su tikromis problemomis jie pagalbos į tėvus kreipėsi tik neturėdami kitos išeities.

Sudaryti vaikams sąlygas saugiai naršyti internete, nepriklausomai nuo to, ar jie naudojasi kompiuteriu, ar mobiliuoju telefonu, – vienas svarbiausių Europos Komisijos Europos skaitmeninės darbotvarkės prioritetų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Bus prašoma, kad jaunesniosios kartos labiausiai mėgstami interneto paslaugų tiekėjai (pvz., socialinių tinklų paslaugų tiekėjai, judriojo ryšio operatoriai) iki 2013 m. toliau kurtų savireguliavimo priemones, susijusias su vaikų sauga internete.

Daugelis Europos Sąjungos valstybių narių, visų pirma pasinaudojusios ES saugesnio interneto programa, įsteigė specialiąsias telefono linijas, kuriomis galima pranešti apie žalingą interneto turinį, ir mokyklose rengia mokymus interneto saugos klausimais. Ateinančiais metais jos bus skatinamos dėti daugiau pastangų.

Pagrindiniai faktai

Europos pagrindų susitarimas dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu priimtas kaip atsakas į daugelį problemų, kurios buvo iškeltos per 2006 m. Komisijos vykdytas viešas konsultacijas dėl saugesnio naudojimosi judriuoju ryšiu (žr. IP/06/1059).

Europos pagrindų susitarimą pasirašiusių šalių sąrašas

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Šiuo metu elgesio kodeksus turi visos valstybės narės, išskyrus Estiją ir Suomiją, kuriose vyksta diskusijos nacionaliniu lygmeniu.

Daugiau informacijos apie GSM asociacijos ataskaitą galite rasti http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

2009–2013 m. saugesnio interneto programa

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar