Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επίτροπος κα Kroes χαιρετίζει τις ενέργειες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας για την ασφάλεια των παιδιών και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι γονείς

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που πραγματοποίησαν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στις ενέργειές τους για την ασφάλεια των παιδιών όταν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, παρακίνησε όμως τους φορείς εκμετάλλευσης να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των γονέων για τους νέους δυνητικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα (όπως η ευχερέστερη πρόσβαση σε ακατάλληλο για ανήλικους περιεχόμενο που υπάρχει στο διαδίκτυο). Μια πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση από την GSM Association, το επαγγελματικό όργανο του κλάδου κινητής τηλεφωνίας, δείχνει ότι 91 εταιρίες έχουν λάβει σε εθνικό επίπεδο τα συμφωνηθέντα μέτρα όπως διατυπώνονται σε ευρωπαϊκών διαστάσεων αυτοδεσμευτική συμφωνία που επετεύχθη το 2007 με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. IP/07/139). Τώρα πλέον σε 25 κράτη μέλη ισχύουν εθνικοί αυτορυθμιστικοί κώδικες με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι ποσοστό 96% του συνόλου των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελούνται από την ανωτέρω συμφωνία.

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο ευρωπαία Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η ασφάλεια των ατόμων νεαρής ηλικίας όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελεί καίριας σημασίας δέσμευση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και γι'αυτόν ακριβώς το λόγο χαιρετίζω τη σημερινή έκθεση η οποία καταδεικνύει ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας συναισθάνονται τις ευθύνες τους. Ωστόσο, καλώ τον κλάδο να βεβαιωθεί ότι όλοι, ασχέτως ηλικίας, κατανοούν πλήρως τους κινδύνους και πού θα αναζητήσουν βοήθεια, καθώς οι γονείς συχνά δεν είναι ενημερωμένοι για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στα κινητά τηλέφωνα όπως η νεότερη γενεά».

Μια νέα έκθεση του κλάδου κινητής τηλεφωνίας δείχνει ότι έχει συντελεσθεί εντυπωσιακή πρόοδος από τις 83 εταιρίας κινητών τηλεφώνων που προσυπέγραψαν το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά» τον Φεβρουάριο 2007 με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής. Οι εταιρίες αυτές καλύπτουν ποσοστό 96% του συνόλου των πελατών κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ. Οκτώ επιπλέον εταιρίες υπέγραψαν επίσης εθνικό κώδικα δεοντολογίας.

Συνολικά, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας επιτέλεσαν ικανοποιητική πρόοδο στα τέσσερα πεδία δράσης που προσδιορίστηκαν στον κώδικα του 2007.

  • Οι εταιρίες έθεσαν σε λειτουργία μέτρα για τον έλεγχο της πρόσβασης των παιδιών σε περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους. Για παράδειγμα, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας της Λετονίας διενεργούν ελέγχους ηλικίας στο σημείο πώλησης και επιτρέπουν στους γονείς να φράσσουν δωρεάν την πρόσβαση των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

  • Οι εταιρίες εργάζονται επίσης για την διαβάθμιση εμπορικού περιεχομένου διαθέσιμου σε κινητά τηλέφωνα. Ιταλικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν εικόνες με χρωματικό κωδικό για να δείξουν αν το περιεχόμενο είναι αποδεκτό για όλους, με στόχο τα παιδιά ή εάν το περιεχόμενο θα πρέπει να βλέπεται με την παρουσία ενηλίκου ή κατά πόσον αποτελεί περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους.

  • Διάφορες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και διεξάγουν εκστρατείες συνειδητοποίησης για την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αναπτύξει αυτόνομους δικτυακούς τόπους επί του θέματος αυτού και φτιάξει οδηγούς, κονκάρδες, δίσκους DVD και φυλλάδια. Οι εταιρίες της Μάλτας προσφέρουν δωρεάν και σε 24ωρη βάση τηλεφωνικές γραμμές παροχής συμβουλών.

  • Τσεχικές και σλοβακικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εργάζονται για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου σε δίκτυα κινητής και φράσσουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με παράνομο περιεχόμενο.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι ορισμένοι εθνικοί κώδικες περιλαμβάνουν απαιτήσεις οι οποίες προβλέπουν μάλιστα περισσότερα από όσα το ευρωενωσιακό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία αναπτύχθηκε κώδικας ηθικών κανόνων προώθησης προϊόντων απευθυνόμενων σε παιδιά, και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνταχθεί παρόμοιος κώδικας ορθής πρακτικής που διέπει τη χρήση παθητικών υπηρεσιών εντοπισμού. Πληροφορίες ανάδρασης από εμπλεκόμενους φορείς στην προστασία των παιδιών, όπως οι Save the Children στη Δανία, International Children's Safety Service στην Ουγγαρία και Protegeles στην Ισπανία, δείχνουν επίσης ότι εθνικοί δεοντολογικοί κώδικες βοήθησαν παράλληλα στη συνεργασία εταιριών κινητής τηλεφωνίας με ΜΚΟ.

Ωστόσο, εμπλεκόμενοι φορείς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν επίσης στον κλάδο ότι ανέμεναν περισσότερα μέτρα ενημέρωσης των γονέων για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες με τα ταχέως εξελισσόμενα ζητήματα κινητής τηλεφωνίας στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η λετονική οργάνωση Children's Fund ανέφερε ότι ενώ οι νεότερης ηλικίας χρήστες κινητών τηλεφώνων γνώριζαν και ήσαν καλύτερα ενήμεροι για τους δυνητικούς κινδύνους, όταν αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα ζητούσαν συμβουλές και βοήθεια από τους γονείς μόνο στο τελικό στάδιο.

Η ασφάλεια των παιδιών όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες – είτε περιφέρονται από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο – αποτελεί μια από τις καίριες προτεραιότητες του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Θα ζητηθεί από τους πλέον δημοφιλείς στις νεότερες γενεές παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) να αναπτύξουν μέχρι το 2013 περαιτέρω αυτορυθμιστικά μέτρα που αφορούν την επιγραμμική ασφάλεια για τα παιδιά.

Ειδικότερα, χάρη στο ευρωενωσιακό πρόγραμμα «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο», τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη μέλη λειτουργούν «καυτές γραμμές» για την αναφορά παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου και προσφέρουν διδασκαλία επιγραμμικής ασφάλειας στα σχολεία. Κατά τα επόμενα έτη θα ενθαρρυνθούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Ιστορικό

Το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά» αναπτύχθηκε για να αντιμετωπιστούν πολλά ζητήματα τα οποία ανακινήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής το 2006 σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων (βλ. IP/06/1059).

Κατάλογος εταιριών που έχουν υπογράψει το ευρωπαϊκό πλαίσιο:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Τώρα υπάρχουν δεοντολογικοί κώδικες σε όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση την Εσθονία και τη Φινλανδία, όπου διεξάγονται συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη έκθεση GSMA: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Πρόγραμμα {Ασφαλέστερο Διαδίκτυο} 2009-2013.

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar