Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Bruxelles, den 9. juni 2010

Den digitale dagsorden: Kommissær Neelie Kroes hilser mobiloperatørernes indsats for børns sikkerhed velkommen, men efterlyser flere tiltag for at øge forældrenes opmærksomhed over for problemerne

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, glæder sig over mobiloperatørernes bestræbelser for at øge sikkerheden for børn, der bruger mobiltelefoner, men opfordrer selskaberne til at gøre en indsats for at øge forældrenes opmærksomhed over for de potentielle farer i forbindelse med børns brug af smarttelefoner (for eksempel lettere adgang til materiale på internettet, der er uegnet for børn). En rapport, der netop er blevet offentliggjort af GSM Association, erhvervssammenslutningen af mobiloperatører, viser, at 91 selskaber er i færd med at indføre de forholdsregler på nationalt plan, der er fastlagt i en Europadækkende frivillig aftale, som Europa-Kommissionen formidlede i 2007 (se IP/07/139). Der findes nu nationale selvreguleringskodekser, der bygger på den europæiske ramme, i 25 medlemsstater, hvilket betyder, at 96 % af alle mobilabonnenter i EU nyder godt af denne aftale.

Neelie Kroes, EU-kommissær med ansvar for den digitale dagsorden, sagde: "At sørge for, at unge mennesker kan færdes sikkert på internettet, er et centralt mål for EU's digitale dagsorden, og derfor glæder jeg mig over den netop offentliggjorte rapport, der viser, at mobilselskaberne tager deres ansvar alvorligt. Jeg vil dog opfordre mobiloperatørerne til at sikre, at folk i alle aldre fuldt ud forstår, hvilke farer der lurer, og hvor de kan finde hjælp, for forældre er ofte ikke så godt med i den seneste udvikling på mobilområdet som deres børn."

En ny rapport fra mobilsektoren viser, at de 83 mobiloperatører, der har underskrevet aftalen om en europæisk ramme for sikrere brug af mobiltelefoner blandt yngre teenagere og børn, som Kommissionen formidlede i februar 2007, har gjort imponerende fremskridt. Disse operatører dækker 96 % af alle mobilkunder i EU. Yderligere otte selskaber har underskrevet en national adfærdskodeks.

Generelt har mobiloperatørerne gjort store fremskridt inden for de fire indsatsområder, der er udpeget i aftalen fra 2007:

  • Operatørerne har indført foranstaltninger for at styre børns adgang til indhold, der er uegnet for børn. For eksempel foretager mobiloperatører i Letland alderskontrol ved salgsstedet og giver forældre mulighed for at spærre for internetadgang fra deres børns telefoner, uden at det koster ekstra.

  • Operatørerne arbejder også på at klassificere kommercielt indhold, der er tilgængeligt via mobiltelefoner. Italienske mobiloperatører bruger farvekoder til at angive, om indholdet er acceptabelt for alle, rettet mod børn eller bør ses i selskab med en voksen, eller om det kun er egnet for voksne.

  • En række mobiloperatører fremstiller oplysningsmateriale og fører oplysningskampagner om sikrere brug af mobiltelefoner. Mobiloperatører i Det Forenede Kongerige har udviklet selvstændige websteder om dette emne og fremstillet vejledninger, dvd'er og brochurer. Maltesiske operatører tilbyder gratis rådgivning via telefonhjælpelinjer, der er åbne døgnet rundt.

  • Tjekkiske og slovakiske mobiloperatører arbejder på at bekæmpe ulovligt indhold på mobilnettene og spærre for adgang til websteder med ulovligt indhold.

Rapporten viser også, at en række nationale adfærdskodekser omfatter krav, der er mere vidtgående end EU-rammens. For eksempel er der opstillet et sæt etiske regler for markedsføring over for børn i Ungarn, og i Det Forenede Kongerige er der udviklet en adfærdskodeks for brug af passive lokaliseringstjenester. Reaktioner fra børneværnsorganisationer som Red Barnet i Danmark, International Children's Safety Service i Ungarn og Protegeles i Spanien viser også, at nationale adfærdskodekser har medvirket til at få mobiloperatørerne til at samarbejde med ikke-statslige organisationer.

Imidlertid har de berørte parter i visse EU-lande også givet udtryk for, at de forventer en øget indsats fra mobilindustrien for at informere forældre om de risici og muligheder, der følger med den rivende udvikling på mobilområdet. I den forbindelse nævner den lettiske Children's Fund, at de yngste mobilbrugere nok er klar over og mere velinformerede om de mulige farer, men når de kommer ud for problemer i praksis, venter de længe med at søge råd og hjælp hos forældrene.

At sørge for, at børn kan færdes sikkert på nettet – uanset om de surfer via en computer eller en mobiltelefon – er et af hovedmålene for Europa-Kommissionens digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Udbyderne af de onlinetjenester, der er mest populære blandt de yngre generationer (f.eks. sociale netværk, mobiloperatører), vil blive bedt om at videreudvikle selvreguleringstiltagene vedrørende børns sikkerhed på nettet inden udgangen af 2013.

Takket være EU-programmet Safer Internet har de fleste medlemsstater oprettet hotlines, hvor brugerne kan anmelde stødende indhold på nettet, og i skolerne tilbydes der undervisning i, hvordan man færdes sikkert på nettet. Medlemsstaterne vil blive tilskyndet til at intensivere indsatsen i de kommende år.

Baggrund:

Den europæiske ramme for sikrere brug af mobiltelefoner blandt yngre teenagere og børn blev udformet som reaktion på en lang række problemer, der kom frem i løbet af Kommissionens offentlige høring i 2006 om sikrere brug af mobiltelefoner (se IP/06/1059).

Oversigt over, hvilke mobiloperatører der har underskrevet aftalen om den europæiske ramme:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Der er nu indført adfærdskodekser i alle medlemsstater undtagen Estland og Finland, hvor der fortsat er drøftelser i gang.

Yderligere oplysninger om den seneste rapport fra GSM Association: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Programmet "Safer Internet", 2009-2013.

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar