Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

V Bruselu dne 9. června 2010

Digitální agenda: Komisařka Kroesová uvítala opatření mobilních operátorů v oblasti bezpečnosti dětí a vyzvala k většímu úsilí o zvýšení povědomí rodičů

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvítala pokrok, kterého operátoři mobilních telefonů dosáhli v oblasti bezpečnosti dětí při používání mobilních telefonů. Zároveň je však vyzvala k tomu, aby zvýšili povědomí rodičů o nových možných rizicích, jimž děti čelí při používání tzv. smart telefonů (jako např. snadnější přístup k internetovému obsahu pro dospělé). Ze zprávy, kterou právě zveřejnilo sdružení GSM (obchodní subjekt odvětví mobilních telefonů), vyplývá, že 91 společností zavádí na vnitrostátní úrovni opatření odsouhlasená v celoevropské dobrovolné dohodě sjednané Evropskou komisí v roce 2007 (viz IP/07/139). V 25 členských státech nyní existují vnitrostátní samoregulační kodexy vycházející z evropského rámce, což znamená, že výhod této dohody požívá 96 % všech účastníků mobilní sítě v EU.

Neelie Kroesová, komisařka EU pro digitální agendu, uvedla: „Zajistit bezpečnost mladých lidí na internetu je klíčovým závazkem Digitální agendy pro Evropu. Proto vítám dnešní zprávu, která dokazuje, že mobilní operátoři berou své závazky vážně. Zároveň však vyzývám odvětví mobilních telefonů k tomu, aby zajistilo, že osoby všech věkových kategorií plně chápou rizika a vědí, kde hledat pomoc, jelikož rodiče nejsou ve srovnání s mladou generací často tak dobře informováni o nejnovějším vývoji v oblasti mobilních telefonů.“

Z nové zprávy odvětví mobilních telefonů vyplývá, že 83 mobilních operátorů, kteří se připojili k „Evropskému rámci pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi“, jenž byl sjednán Komisí v únoru 2007, dosáhlo výrazného pokroku. Služeb těchto operátorů využívá 96 % všech uživatelů mobilních telefonů v EU. Osm dalších společností rovněž podepsalo vnitrostátní kodex chování.

Celkově dosáhli mobilní operátoři značného pokroku ve čtyřech akčních oblastech identifikovaných v kodexu z roku 2007:

  • Operátoři zavedli opatření na kontrolu přístupu dětí k obsahu pro dospělé. Například lotyšští mobilní operátoři kontrolují věk v místech prodeje a umožňují rodičům, aby na telefonech svých dětí zdarma zablokovali přístup k internetu.

  • Provozovatelé rovněž pracují na klasifikaci obchodního obsahu dostupného na mobilních telefonech. Italští mobilní operátoři používají barevné ikony, ze kterých je patrné, zda je obsah přijatelný pro všechny, zda je zaměřen na děti, zda by měl být přístupný v přítomnosti dospělých nebo zda se jedná o obsah určený pouze pro dospělé.

  • Četní mobilní operátoři vydávají vzdělávací materiály a vedou kampaně ke zvýšení povědomí o bezpečnějším používání mobilních telefonů. Mobilní operátoři ve Spojeném království vyvinuli na toto téma nezávislé internetové stránky a vydali příručky, pokyny (tzv. pledge cards), DVD a brožury. Maltští operátoři poskytují zdarma nepřetržitou linku pomoci.

  • Čeští a slovenští mobilní operátoři bojují proti nezákonnému obsahu na mobilních telefonech a blokují přístup k internetovým stránkám s nezákonným obsahem.

Ze zprávy rovněž vyplývá, že řada vnitrostátních kodexů chování obsahuje požadavky, které překračují rámec EU. Například v Maďarsku byl vypracován etický kodex pro reklamu zaměřenou na děti a ve Spojeném království byl vyvinut podobný kodex, který upravuje používání pasivních lokalizačních služeb. Zpětná vazba od subjektů zapojených do ochrany dětí, jako např. projektu Chraňte děti (Save the Children) v Dánsku, projektu Mezinárodní služba pro bezpečnost dětí v Maďarsku (International Children's Safety Service) a projektu Chraňte je (Protegeles) ve Španělsku, rovněž naznačuje, že díky vnitrostátním kodexům chování se podařilo navázat spolupráci mezi mobilními operátory a nevládními organizacemi.

V některých zemích EU však zúčastněné subjekty uvedly, že od odvětví mobilních telefonů očekávají více opatření, kterými by rodiče byli informováni o rizicích a možnostech rychle se vyvíjejícího mobilního internetu. Například litevský Fond dětí uvedl, že ačkoliv nejmladší uživatelé mobilních telefonů si jsou vědomi možných rizik a jsou o nich lépe informováni, při výskytu problémů žádají o radu a pomoc své rodiče až úplně nakonec.

Zajistit bezpečnost dětí na internetu, ať používají počítač či mobilní telefon, je jednou z klíčových priorit Digitální agendy pro Evropu vypracované Evropskou komisí (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Poskytovatelé online služeb, kteří jsou u mladé generace nejoblíbenější (např. provozovatelé společenských sítí a operátoři mobilních telefonů), budou požádáni, aby do roku 2013 dále zdokonalili samoregulační opatření týkající se bezpečnosti dětí na internetu.

Díky programu EU Bezpečnější internet zřídila většina členských států EU horké linky pro oznamování nevhodného online obsahu a školám nabízí školení o bezpečném používání internetu. Členské státy budou rovněž vyzvány, aby v budoucích letech vystupňovaly své úsilí.

Souvislosti

„Evropský rámec pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi“ byl vypracován v reakci na četné otázky, jimiž se zabývala veřejná konzultace o bezpečnějším používání mobilních telefonů, kterou v roce 2006 provedla Komise (viz IP/06/1059).

Seznam signatářů evropského rámce:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Kodexy chování nyní existují ve všech členských státech s výjimkou Estonska a Finska, kde na toto téma právě probíhají národní diskuze.

Informace k nejnovější zprávě GSMA viz: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Program Bezpečnější internet 2009–2013 viz:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar