Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Брюксел, 9 юни 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: комисар Крус приветства дейността на операторите на мобилни мрежи за безопасност на децата; тя призовава за повече усилия за повишаване на информираността на родителите

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, отговаряща за цифровите технологии, приветства постигнатия от операторите на мобилни телефонни мрежи напредък в тяхната дейност за осигуряване на безопасността на децата при ползване на мобилни телефони, но настоя операторите да работят за повишаване на информираността на родителите относно нови потенциални рискове, пред които са изправени децата при използването на смартфони (като например по-лесен достъп до интернет съдържание за възрастни). Доклад, току-що публикуван от GSM Association (GSMA), професионалното сдружение в сектора на мобилната телефония, показва, че 91 дружества осъществяват на национално равнище мерките, договорени в общоевропейско доброволно споразумение, постигнато с посредничеството на Европейската комисия през 2007 г. (вж. IP/07/139). Сега в 25 държави-членки съществуват национални кодекси за саморегулиране, основаващи се на европейското споразумение, което означава, че 96 % от всички абонати на мобилна връзка в ЕС се възползват от това споразумение.

Нели Крус, комисар на ЕС за цифровите технологии, заяви: „Осигуряването на безопасността на младите хора в онлайн пространството представлява основен ангажимент по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), поради което приветствам оповестения днес доклад, който показва, че операторите на мобилни телефонни мрежи се отнасят сериозно към своите отговорности. Призовавам обаче сектора на мобилната телефония да гарантира, че хората от всички възрасти изцяло са наясно с рисковете и знаят къде могат да получат помощ, тъй като родителите често не познават последните новости в областта на мобилните телефони така добре както по-младото поколение.“

Нов доклад на сектора за мобилна телефония показва, че е постигнат впечатляващ напредък от 83-мата оператори на мобилни мрежи, подписали споразумението „Европейска рамка за по-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца“, постигнато с посредничеството на Европейската комисия през февруари 2007 г. Тези оператори обслужват 96 % от всички ползватели на мобилна връзка в ЕС. Още 8 дружества също така са подписали задължение да спазват национален кодекс за поведение.

Като цяло операторите на мобилни мрежи постигнаха значителен напредък по четирите направления на действие, установени в споразумението от 2007 г.:

  • Операторите въведоха мерки за контрол на достъпа на деца до съдържание за възрастни. Например латвийските оператори на мобилни мрежи извършват проверка на възрастта в пунктовете за продажба и позволяват на родителите безплатно да блокират достъпа на телефона на техните деца до интернет.

  • Операторите работят и по класифицирането на достъпното чрез мобилни телефони съдържание с търговски характер. Италиански оператори на мобилни мрежи използват символи в различни цветове, за да покажат дали съдържанието е приемливо за всички, дали е предназначено за деца или следва да се разглежда от тях в присъствието на възрастен, или е само за възрастни.

  • Множество оператори на мобилни мрежи изготвят образователни материали и провеждат кампании за информираност относно по-безопасното използване на мобилни телефони. Оператори на мобилни мрежи в Обединеното кралство създадоха специално посветени на този въпрос уебсайтове и изготвиха указания, материали за поети ангажименти, дискове DVD и брошури. Малтийски оператори предоставят безплатно съвети 24 часа в денонощието по специални линии за оказване на помощ.

  • Чешки и словашки оператори на мобилни мрежи водят борба с незаконното съдържание в мобилните мрежи и блокират достъпа до уебсайтове с такова съдържание.

Докладът показва също така, че в редица национални кодекси за поведение са включени изисквания, които дори надхвърлят обхвата на рамковото споразумение за ЕС. Например в Унгария е разработен кодекс за етично поведение относно насочената към деца реклама, а в Обединеното кралство е изготвен подобен професионален кодекс, уреждащ използването на услуги за определяне по пасивен метод на местоположението на лица. Обратната информация от заинтересовани организации за защита на децата, като например Save the Children в Дания, International Children's Safety Service в Унгария и Protegeles в Испания, показват също така, че националните кодекси за поведение са спомогнали и за въвличане на операторите на мобилни мрежи в сътрудничество с неправителствени организации.

Заинтересовани страни в някои държави-членки на ЕС също така са съобщили обаче на представители на сектора на мобилната телефония, че очакват повече действия за информиране на родителите за рисковете и благоприятните възможности, произтичащи от бързото развитие в областта на мобилния достъп до интернет. Например латвийската организация Children's Fund съобщи, че макар най-младите ползватели на мобилни телефони да са наясно и по-добре информирани относно потенциалните рискове, при сблъскване с реални проблеми те търсят съвети и помощ от родителите едва накрая.

Осигуряването на безопасността на децата в онлайн пространството — независимо дали те сърфират в него чрез компютър или мобилен телефон, представлява един от основните приоритети на разработената от Европейската комисия Програма в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). От доставчиците на онлайн услуги, които са най-популярни сред по-младите поколения (например социални мрежи, оператори на мобилни мрежи), ще се изиска да доразвият до 2013 г. мерките за саморегулиране относно безопасността на децата в онлайн пространството.

По-специално благодарение на Програмата на ЕС за по-безопасен интернет повечето държави-членки въведоха горещи телефонни линии за съобщаване за обидно онлайн съдържание и предлагат в училищата обучение по безопасността в онлайн пространството. Те ще бъдат насърчавани да увеличават усилията си през следващите години.

Контекст

Европейската рамка за по-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца“ бе разработена в отговор на множество въпроси, повдигнати при общественото допитване на Комисията през 2006 г. относно по-безопасното използване на мобилни телефони (вж. IP/06/1059).

Списък на страните, подписали „Европейската рамка“:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Сега кодекси за поведение съществуват във всички държави-членки с изключение на Естония и Финландия, където понастоящем се водят дискусии на национално равнище.

За подробности относно последния доклад на GSMA:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Програма за по-безопасен интернет 2009—2013 г.:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar