Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT

IP/10/703

Bruselj, 8. junij 2010

Sredozemsko ribištvo: trajnostnih ribolovnih praks ni mogoče preložiti

Ugotovljeno je bilo, da je pri več kot 54 % sredozemskih staležev rib, ki so jih analizirali znanstveniki, dovoljen obseg ribolova presežen. Za izboljšanje tega stanja je EU že leta 2006 sprejela Uredbo o Sredozemskem morju, katere cilj je izboljšati upravljanje ribištva, da bi se dosegel trajnostni ribolov, zaščitilo občutljivo morsko okolje, staleži rib pa obnovili do primernih stopenj. Uporablja se za vse države članice EU ob Sredozemskem morju. Da bi se državam članicam dal na voljo čas za pripravo na izvajanje te uredbe, je bilo za številne določbe dogovorjeno dolgo prehodno obdobje treh let. Od 1. junija je Uredba v celoti veljavna in se mora izvajati v zadevnih državah članicah. Vendar države članice do zdaj večinoma niso sprejele vseh ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev polnega izvajanja, in Komisija to zelo obžaluje. Države članice poziva, naj takoj ukrepajo in začnejo uporabljati ukrepe, ki temeljijo na znanosti in katerih cilj je visoka stopnja trajnosti.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki vztraja, da bi se morali ukrepi, ki so bili sprejeti decembra 2006 z Uredbo o Sredozemskem morju, na tej stopnji v celoti izvajati. „Poskrbela bom, da se bo Uredba o Sredozemskem morju dosledno izvajala. Prehodno obdobje je minilo. Države članice pozivam, naj ukrepajo takoj,“ je dejala.

„Države članice so imele na voljo več kot tri leta, da se pripravijo in začnejo izpolnjevati pravila. Glede teh pravilih so države članice leta 2006 soglasno sprejele dogovor, s katerim je bil spremenjen ambicioznejši predlog Komisije. Težko je sprejeti dejstvo, da države članice danes niso pripravljene ali zmožne izvajati niti dogovora iz leta 2006. Zelo sem razočarana,“ je še dodala.

Komisarka Damanaki je poleg tega povedala: „Stanje številnih staležev rib v Sredozemlju je zelo zaskrbljujoče in ribiči lovijo vsako leto manj. Obrniti moramo zaskrbljujoči trend netrajnostnih ribolovnih praks in siromašenja morskih virov, in to takoj. Da pa bi bilo to mogoče, morajo vsi prevzeti odgovornost in spoštovati dogovorjena pravila.“

Uredba o Sredozemskem morju1 uvaja ukrepe za vključitev okoljskih vprašanj v ribiško politiko in vzpostavitev omrežja zaščitenih območij, kjer so ribolovne dejavnosti omejene, da bi se zaščitili območja gojenja, drstitvena območja in morski ekosistem. Vzpostavlja tudi tehnična pravila glede dovoljenih ribolovnih metod in razdaljo od obale ter določa zaščitene vrste in habitate.

Uredba daje državam članicam boljše možnosti za prilagajanje ukrepov posebnim lokalnim razmeram, ta pristop pa bo deloval in bo uspešen le, če bodo države članice opravile svoje delo.

Ko je Uredba v začetku leta 2007 začela veljati, je za nekatere določbe predvidela dolgo obdobje postopnega uvajanja (do 31. maja 2010). Zato bi bilo smiselno pričakovati, da so imele nacionalne uprave na voljo dovolj časa za ureditev prehoda in zagotovitev skladnosti. Vendar se še vedno zdijo nepripravljene, stopnja skladnosti z Uredbo pa problematična.

Pri nedavnih inšpekcijskih pregledih, ki jih je opravila Komisija, so bile odkrite resne kršitve glede najmanjše velikosti očesa pri ribiških mrežah, najmanjše velikosti rib in drugih morskih organizmov ter drugih vprašanj o selektivnosti. In to kljub dejstvu, da so zadevne določbe zavezujoče, odkar je Uredba pred tremi leti začela veljati. Poleg tega države članice niso izpolnile svoje obveznosti pravočasne predložitve načrtov upravljanja oziroma imenovanja dodatnih zaščitenih ribolovnih območij, kot je zahtevala Uredba.

Treba je poudariti, da Uredba dovoljuje nadaljnjo uporabo številnih ribolovnih praks, dokler znanstvene ocene kažejo, da je vpliv na vrste in habitate sprejemljiv ter da se ti upravljajo z nacionalnim načrtom.

Evropska komisija zelo obžaluje, da je prišlo do takega stanja, ki zagotovo neposredno vpliva na stanje staležev in trajnost ribolova. Odločno je pozvala države članice, naj takoj ukrepajo, da bi se stanje izboljšalo, in z njimi tesno sodeluje pri reševanju obstoječih težav. Vendar v primeru resnih kršitev Komisija ne bo imela druge izbire, kot da odločno ukrepa in zagotovi skladnost.

Uredba o Sredozemskem morju ali Evropska unija sama ne more ustrezno upravljati sredozemskega ribolova. Bistvena je vključenost vseh držav na tem območju. Poleg tega EU zelo aktivno sodeluje v večstranskih organizacijah, kot sta Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFMC) in Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), da bi se izboljšala znanstvena spoznanja ter predvsem ustvarili enaki pogoji, katerih glavni cilj bi bilo spodbujanje trajnosti.

Glej tudi:

MEMO/10/243

1 :

Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006.


Side Bar