Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/702

V Bruseli, 8. júna 2010

Vytvorenie sekretariátu Partnerstva severnej dimenzie pre dopravu a logistiku

Jedenásť krajín, ktoré sú zapojené do Partnerstva severnej dimenzie pre dopravu a logistiku (NDPTL), dnes v rámci konferencie Dni TEN-T v španielskej Zaragoze schválilo vytvorenie sekretariátu partnerstva. Formálnu dohodu o vytvorení sekretariátu Partnerstva severnej dimenzie pre dopravu a logistiku (NDPTL) podpísalo sedem partnerov1, ostatné štyri partnerské krajiny2 čakajú na ukončenie svojich interných postupov, a prijali preto vyhlásenie o zámere, na základe ktorého budú dohodu môcť podpísať v nasledujúcich mesiacoch.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, vyhlásil: „Dnes sme dosiahli dôležitý míľnik pri posilňovaní trhu dopravy v oblasti, ktorá je križovatkou západu a východu, severu a juhu. S radosťou sledujem ochotu partnerov z EÚ aj mimo nej plánovať dopravné systémy budúcnosti viac z regionálneho hľadiska, než z vnútroštátneho.“

Komisia nie je formálnou súčasťou sekretariátu, ale zastala úlohu sprostredkovateľa a podporila partnerov NDPTL, aby dospeli k dohode, na základe ktorej sekretariát bude fungovať už od 1. januára 2011. Vedenie sekretariátu prevezme banka Nordic Investment Bank (NIB) so sídlom v Helsinkách, ktorá sa s partnermi podelí o svoje skúsenosti z financovania projektov.

Podpredseda Kallas dodal: „Nastal čas určiť projekty, ktoré budú tvoriť chrbtovú kosť dopravného systému v tomto regióne. Projekty by nemali byť zamerané len na fyzickú infraštruktúru, pretože mnohé zlepšenia sa dajú dosiahnuť lepšou koordináciou dopravných politík, rozvojom logistických riešení a podporou spolupráce na inteligentných spôsoboch dopravy.“

Partnerstvo severnej dimenzie pre dopravu a logistiku

Partnerstvo tvoria Nemecko, Poľsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Rusko, Bielorusko a Nórsko. Na samite v novembri 2006 tieto krajiny požiadali riadiacich úradníkov, aby preskúmali, do akej miery je žiaduce vytvoriť Partnerstvo severnej dimenzie pre dopravu a logistiku.

Po sérii intenzívnych rozhovorov sa ministri týchto krajín v októbri 2008 dohodli na vytvorení partnerstva na základe odporúčaní, ktoré vypracovala pracovná skupina vytvorená ad hoc na tento účel. Ministri sa dohodli sformulovať memorandum o porozumení, ktoré by upravovalo fungovanie NDPTL. Toto memorandum sa podpísalo 21. októbra 2009 na konferencii TEN-T v Neapole. Prvé zasadnutie riadiaceho výboru NDPTL sa konalo 8. decembra 2009 v Štokholme. Pri tej príležitosti sa rozhodlo, že predsedníctvo riadiaceho výboru prevezme v roku 2010 Litva. Po schválení dohody o sekretariáte NDPTL musia partneri spoločne určiť a schváliť princípy jeho financovania do konca roka 2010.

1 :

Nemecko, Švédsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Nórsko.

2 :

Poľsko, Fínsko, Rusko, Bielorusko.


Side Bar