Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Bryssel den 8 juni 2010

Viktiga europeiska transportprojekt har avancerat under TEN-T-dagarna

Tre viktiga europeiska transportprojekt som sträcker sig från länderna i Baltikum till Iberiska halvön har idag avancerat genom undertecknandet av tre samförståndsavtal. De berörda medlemsstaternas undertecknande av dessa dokument och stödet från Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas och de europeiska samordnarna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) visar att medlemsstaterna är fast beslutna att genomföra dessa projekt så snart och så effektivt som möjligt. De tre projekten är ”Rail Baltica”-förbindelsen mellan Estland och Polen, höghastighetsbanorna som kopplar ihop Frankrike, Spanien och Portugal och den viktiga öst-västliga järnvägsförbindelsen Lyon–Turin–Trieste–Ljubljana–Budapest.

Ett effektivt genomförande och en effektiv drift av de prioriterade TEN-T-projekten är nödvändigt för att öka EU-medborgarnas rörlighet, den territoriella sammanhållningen i unionen och den inre marknaden. Om vi ska kunna bibehålla och utvidga dessa fördelar måste dessa projekt stå högt upp på den politiska dagordningen och samordningen mellan medlemsstaterna och kommissionen få stöd genom officiella uttalanden. Genom dagens undertecknande av dessa viktiga handlingar visar vi att vi är fast beslutna att genomföra dessa viktiga TEN-T-projekt som sträcker sig från Baltikum till Iberiska halvön,” säger kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, Siim Kallas.

De tre samförståndsavtalen har undertecknats av företrädare på ministernivå med ansvar för transport i de berörda medlemsstaterna och de tre samordnarna för det transeuropeiska transportnätet. Följande projekt berörs:

  • Prioriterat projekt 3 — Höghastighetsförbindelsen för sydvästra Europa är livsviktig för att överbrygga den lucka som sedan länge finns mellan det iberiska järnvägsnätet och järnvägsnätet i resten av Europa, som ännu så länge har varit åtskilda på grund av olika spårvidder och naturliga hinder. Avtalet undertecknades av José Blanco Lopez för Spanien, Antonio Mendonça för Portugal, Dominique Bussereau för Frankrike, Siim Kallas och den europeiska samordnaren Carlo Secchi.

  • Prioriterat projekt 6Järnvägsförbindelsen Lyon–Trieste–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budapest–ukrainska gränsen är en öst-västlig förbindelse som spelar en avgörande roll för den europeiska integrationen efter utvidgningen 2004. Avtalet undertecknades av Dominique Bussereau för Frankrike, Altero Matteoli för Italien, Patrick Vlačič för Slovenien, Tamás Fellegi för Ungern, Siim Kallas och den europeiska samordnaren Laurens Jan Brinkhorst.

  • Prioriterat projekt 27 — Rail Baltica. Denna järnvägsförbindelse gör inte bara att de baltiska länderna kommer närmre varandra utan förbättrar också förbindelserna till Centraleuropa och Skandinavien. Avtalet undertecknades av Cezary Grabarczyk för Polen, Arÿnas Štaras för Litauen, Aivita Lublina-Golmane för Lettland, Eero Pärgmäe för Estland, Mikael Nyberg för Finland, Siim Kallas och den europeiska samordnaren Pavel Telička.

Ytterligare information om de prioriterade TEN-T-projekten finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar