Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Bruselj, 8. junija 2010

Najpomembnejši evropski prometni projekti pridobili zagon na konferenci o TEN-T

Trije najpomembnejši evropski prometni projekti, ki zajemajo območje od baltskih držav do Iberskega polotoka, so danes s podpisom treh memorandumov o soglasju pridobili nov zagon. S podpisom teh dokumentov so sodelujoče države članice ob podpori podpredsednika Evropske komisije Siima Kallasa in evropskih koordinatorjev za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) pokazale svojo zavezo, da zadevne projekte uresničijo čim hitreje in učinkoviteje. Ti trije projekti so Rail Baltica, ki poteka od Estonije do Poljske, proge za visoke hitrosti, ki povezujejo Francijo, Španijo in Portugalsko, ter glavna železniška os v smeri vzhod-zahod na relaciji Lyon-Torino-Trst-Ljubljana-Budimpešta.

Podpredsednik komisije Siim Kallas, odgovoren za promet, je dejal: „Učinkovita izvedba in delovanje prednostnih projektov TEN-T sta nujna za večjo svobodo gibanja državljanov EU, ozemeljsko celovitost Unije in notranji trg. Če želimo te koristi ohraniti in jih obenem razširiti, jim moramo nameniti prednost na političnem dnevnem redu, hkrati pa moramo sodelovanju med državami članicami in Komisijo dati podlago tudi v uradnih dokumentih. Z današnjim podpisom teh pomembnih listin dokazujemo svojo zavezanost ključnim projektom TEN-T, ki zajemajo območje od baltskih držav do Iberskega polotoka.“

Tri memorandume o soglasju so podpisali ministrski predstavniki sodelujočih držav članic, pristojni za promet, potrdili pa so jih podpredsednik Komisije Kallas ter trije evropski koordinatorji za omrežje TEN-T:

  • Prednostni projekt št. 3 (železniška os za visoke hitrosti za jugozahodno Evropo) je zelo pomembna za odpravo vrzeli, ki je dolgo časa zevala med omrežjem na Iberskem polotoku in ostalo Evropo. Doslej so ta korak preprečevale različne širine tirov in naravne ovire. Dokument so podpisali José Blanco Lopez za Španijo, Antonio Mendonça za Portugalsko, Dominique Bussereau za Francijo, komisar Siim Kallas in evropski koordinator Carlo Secchi.

  • Prednostni projekt št. 6 (železniška os Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska meja) predstavlja povezavo med vzhodom in zahodom, ki igra ključno vlogo v povezovanju evropske celine po širitvi leta 2004. Dokument so podpisali Dominique Bussereau za Francijo, Altero Matteoli za Italijo, Patrick Vlačič za Slovenijo, Tamás Fellegi za Madžarsko, komisar Siim Kallas in evropski koordinator Laurens Jan Brinkhorst.

  • Prednostni projekt št. 27 (Rail Baltica) povezuje ne le baltske države, temveč tudi izboljšuje povezave s srednjo Evropo in Skandinavijo. Dokument so podpisali Cezary Grabarczyk za Poljsko, Arūnas Štaras za Litvo, Aivita Lublina-Golmane za Latvijo, Eero Pärgmäe za Estonijo, Mikael Nyberg za Finsko, Komisar Siim Kallas in evropski koordinator Pavel Telička.

Več informacij o prednostnih projektih TEN-T je na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar