Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Brussel, 8 juni 2010

TEN-V-dagen als impuls voor belangrijke Europese vervoersprojecten

Met de ondertekening van drie memoranda van overeenstemming is vandaag een impuls gegeven aan drie belangrijke Europese vervoersprojecten die reiken van de Baltische landen tot het Iberische schiereiland. De ondertekening van deze documenten door de betrokken lidstaten, met de goedkeuring van vicevoorzitter Siim Kallas en de Europese coördinatoren van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V), getuigt van hun engagement om deze projecten zo spoedig en efficiënt mogelijk uit te voeren. De drie projecten betreffen met name de spoorverbinding Rail Baltica, van Estland tot Polen, de hogesnelheidslijnen die Frankrijk, Spanje en Portugal met elkaar verbinden, en de belangrijke oost-west-spoorwegas Lyon-Turijn-Trieste-Ljubljana–Boedapest.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, verklaarde: "Een doeltreffende uitvoering van de prioritaire TEN-V-projecten is essentieel om het vrije verkeer van EU-burgers, de territoriale samenhang van de Unie en de interne markt te versterken. Willen wij deze troeven behouden en versterken, dan moeten wij deze projecten hoog op de politieke agenda plaatsen en de coördinatie tussen de lidstaten en de Commissie vastleggen in officiële verklaringen. Met de ondertekening van deze belangrijke besluiten geven wij blijk van ons engagement ten aanzien van deze cruciale TEN-V-projecten, die reiken van de Baltische landen tot het Iberische schiereiland."

De drie memoranda van overeenstemming zijn ondertekend door de vertegenwoordigers van de voor vervoer verantwoordelijke ministeries in de betrokken lidstaten, en goedgekeurd door vicevoorzitter Kallas en de drie Europese TEN-V-coördinatoren:

  • Prioritair project 3 – Hogesnelheidsspoorwegas Zuidwest-Europa – cruciaal om het blijvende hiaat tussen het Iberische netwerk en de rest van Europa te dichten, wat tot dusver in de weg werd gestaan door een verschil in spoorbreedte en natuurlijke barrières. Het besluit is ondertekend door José Blanco Lopez voor Spanje, Antonio Mendonça voor Portugal, Dominique Bussereau voor Frankrijk, Siim Kallas en de Europese coördinator Carlo Secchi.

  • Prioritair project 6 – Spoorlijn Lyon–Trieste–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Boedapest–Ukraïnse grens – een oost-west-verbinding die een cruciale rol speelt bij de Europese integratie na de uitbreiding van 2004. Het besluit is ondertekend door Dominique Bussereau voor Frankrijk, Altero Matteoli voor Italië, Patrick Vlačič voor Slovenië, Tamás Fellegi voor Hongarije, Siim Kallas en de Europese coördinator Laurens Jan Brinkhorst.

  • Prioritair project 27 – Rail Baltica – brengt niet alleen de Baltische landen dichter bij elkaar, maar zorgt ook voor betere verbindingen tussen Centraal Europa en Scandinavië. Het besluit is ondertekend door Cezary Grabarczyk voor Polen, Arÿnas Štaras voor Litouwen, Aivita Lublina-Golmane voor Letland, Eero Pärgmäe voor Estland, Mikael Nyberg voor Finland, Siim Kallas en de Europese coördinator Pavel Telička.

Nadere informatie over de prioritaire TEN-V-projecten:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar