Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Bryssel 8. kesäkuuta 2010

Keskeisille eurooppalaisille liikennehankkeille vauhtia TEN-T-päivillä

Kolmea keskeistä eurooppalaista liikennehanketta, jotka ulottuvat Baltian maista Iberian niemimaalle, vauhditettiin tänään yhteisymmärryspöytäkirjoilla. Hankkeisiin liittyvät jäsenvaltiot allekirjoittivat nämä kolme asiakirjaa, joille antoivat tukensa myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) hankkeiden eurooppalaiset koordinaattorit, jotka sitoutuivat näin viemään kyseisiä hankkeita eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Nämä kolme hanketta ovat Virosta Puolaan ulottuva Rail Baltica, Ranskan, Espanjan ja Portugalin yhdistävät suurnopeusradat ja keskeinen itä-länsi-rautatieyhteys Lyon–Torino–Trieste–Ljubljana–Budapest.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi: ”Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ensisijaisten hankkeiden tehokas täytäntöönpano on oleellista EU:n kansalaisten vapaan liikkumisen, unionin alueellisen yhdentymisen ja sisämarkkinoiden kannalta. Jotta nämä edut säilytettäisiin ja niitä laajennettaisiin, on varmistettava, että nämä TEN-T-hankkeet pysyvät poliittisesti tärkeinä ja että jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyölle annetaan vahvistus kirjallisin lausunnoin. Allekirjoittamalla tänään nämä tärkeät asiakirjat osoitamme, että olemme sitoutuneet näihin Baltian maista Iberian niemimaalle ulottuviin tärkeisiin TEN-T-hankkeisiin."

Yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittajina olivat kyseisten jäsenvaltioiden liikenneministeriöiden edustajat. Varapuheenjohtaja Kallas ja kyseisten seuraavien kolmen TEN-T-hankkeen koordinaattorit antoivat niille tukensa:

  • Ensisijainen hanke 3 – Lounais-Euroopan suurnopeusjunayhteys, joka on tärkeä siksi, että Iberian niemimaan rautatieverkon ja muun Euroopan välillä on jo pitkään ollut eri raideväleistä ja luonnollisista esteistä johtuva aukko. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittivat Espanjan puolesta José Blanco Lopez, Portugalin puolesta Antonio Mendonça, Ranskan puolesta Dominique Bussereau, Siim Kallas ja koordinaattori Carlo Secchi.

  • Ensisijainen hanke 6 – Rautatieyhteys Lyon–Trieste–Divača/Koper–Divača– Ljubljana–Budapest–Ukrainan raja, jolla on merkittävä rooli vuoden 2004 laajentumisen jälkeisessä integraatiossa. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittivat Ranskan puolesta Dominique Bussereau, Italian puolesta Altero Matteoli, Slovenian puolesta Patrick Vlačič, Unkarin puolesta Tamás Fellegi, Siim Kallas ja koordinaattori Laurens Jan Brinkhorst.

  • Ensisijainen hanke 27 – Rail Baltica, joka lähentää Baltian maita toisiinsa ja parantaa lisäksi yhteyksiä Keski-Eurooppaan ja Skandinaviaan. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittivat Puolan puolesta Cezary Grabarczyk, Liettuan puolesta Arūnas Štaras, Latvian puolesta Aivita Lublina-Golmane, Viron puolesta Eero Pärgmäe, Suomen puolesta Mikael Nyberg, Siim Kallas ja koordinaattori Pavel Telička.

Lisätietoja TEN-T-hankkeista löytyy osoitteesta

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar