Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Brüssel, 8. juuni 2010

Euroopa transpordi prioriteetsed projektid said TEN-T teemalistel päevadel tuule tiibadesse

Kolm Euroopa transpordi prioriteetset projekti, mida rakendatakse Baltimaadest Ibeeria poolsaareni, said täna tuule tiibadesse tänu kolme vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisele. Allakirjutamine asjaomaste liikmesriikide poolt ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase ja üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) projektide Euroopa koordinaatorite heakskiit näitavad nende püüdlusi viia need projektid ellu nii kiiresti ja nii tulemuslikult kui võimalik. Kõnealused kolm projekti on Rail Baltica, mis ulatub Eestist Poolasse, Prantsusmaad, Hispaaniat ja Portugali ühendavad kiirliinid ning Ida-Lääne raudtee põhitelg Lyon–Torino–Trieste–Ljubljana–Budapest.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „TEN-T prioriteetsete projektide tõhus rakendamine ja toimimine on määrava tähtsusega ELi kodanike liikumisvabaduse, liidu territoriaalse ühtekuuluvuse ja siseturu edendamisel. Kui me tahame neid eeliseid säilitada ja laiendada, peame neid projekte jätkuvalt poliitilises tulipunktis hoidma ning kinnistama liikmesriikide ja komisjoni vahelise koostöö ametlike avalduste abil. Täna neid tähtsaid dokumente allkirjastades näitame, et oleme võtnud endale kohustuse edendada neid väga olulisi TEN-T projekte, mis ulatuvad Baltimaadest Ibeeria poolsaareni.”

Asjaomaste liikmesriikide transpordi eest vastutavate ministeeriumide esindajad allkirjastasid ning asepresident Siim Kallas ja kolm Euroopa TEN-T koordinaatorit kiitsid heaks kolm vastastikuse mõistmise memorandumit:

  • Prioriteetne projekt nr 3 – kiirraudteetelg Edela-Euroopas – on oluline selleks, et ühendada ülejäänud Euroopaga Ibeeria raudteevõrk, mis seni oli eraldi rööbastee erineva laiuse ja looduslike takistuste tõttu. Dokumendile kirjutasid alla Hispaania nimel José Blanco Lopez, Portugali nimel Antonio Mendonça, Prantsusmaa nimel Dominique Bussereau ning Siim Kallas ja Euroopa koordinaator Carlo Secchi.

  • Prioriteetne projekt nr 6 – raudteetelg Lyon–Trieste–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budapest–Ukraina piir – esindab ida-läänesuunalist ühendust, mis on võtmetähtsusega Euroopa integratsioonis pärast 2004. aasta laienemist. Dokumendile kirjutasid alla Prantsusmaa nimel Dominique Bussereau, Itaalia nimel Altero Matteoli, Sloveenia nimel Patrick Vlačič, Ungari nimel Tamás Fellegi ning Siim Kallas ja ja Euroopa koordinaator Laurens Jan Brinkhorst.

  • Prioriteetne projekt nr 27 – Rail Baltica – ei lähenda üksteisele mitte ainult Balti riike, vaid parandab ka ühendust Kesk-Euroopa ja Skandinaaviaga. Dokumendile kirjutasid alla Poola nimel Cezary Grabarczyk, Leedu nimel Arūnas Štaras, Läti nimel Aivita Lublina-Golmane, Eesti nimel Eero Pärgmäe, Soome nimel Mikael Nyberg ning Siim Kallas ja Euroopa koordinaator Pavel Telička.

Rohkem teavet prioriteetsete projektide kohta:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar