Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Bruxelles, den 8. juni 2010

TEN-T-dage skaber ny fremdrift for vigtige europæiske transportprojekter

Tre vigtige europæiske transportprojekter fra Baltikum til Den Iberiske Halvø blev i dag givet ny fremdrift med undertegnelsen af tre aftalememoranda. Undertegnelsen af disse dokumenter af de berørte medlemsstater med tilslutning fra Europa-Kommissionens næstformand Siim Kallas og de europæiske koordinatorer for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) viser deres engagement med hensyn til at virkeliggøre disse projekter så hurtigt og effektivt som muligt. De tre projekter er Rail Baltica fra Estland til Polen, højhastighedsforbindelser, der forbinder Frankrig, Spanien og Portugal, og den centrale, øst/vest-gående jernbaneakse Lyon–Torino–Trieste–Ljubljana–Budapest.

Næstformand Siim Kallas med ansvar for transport udtalte: "En effektiv gennemførelse og drift af de prioriterede TEN-T-projekter er afgørende for at forbedre den frie bevægelighed for EU-borgere, Unionens territoriale samhørighed og det indre marked. Hvis det skal lykkes os at opretholde og udvide disse fordele, må disse projekter holdes højt på den politiske dagsorden, og koordineringen mellem medlemsstaterne og Kommissionen må knæsættes med officielle erklæringer. Med undertegnelsen i dag af disse vigtige dokumenter viser vi, at vi er fast besluttet på at gennemføre disse afgørende TEN-T-projekter, der strækker sig fra Baltikum til Den Iberiske Halvø".

De tre aftalememoranda er undertegnet af ministerrepræsentanter med ansvar for transport for hver berørt medlemsstat, og de har opnået tilslutning fra næstformand Kallas og tre europæiske TEN-T-koordinatorer:

  • Prioriteret projekt nr. 3 – jernbanekorridoren til højhastighedstog i Sydvesteuropa – er afgørende for at slå bro over den historiske kløft mellem Den Iberiske Halvøs net og resten af Europa, som hidtil har været adskilt på grund af en forskel i sporvidden og naturlige hindringer. Dokumentet blev undertegnet af José Blanco Lopez for Spanien, Antonio Mendonça for Portugal, Dominique Bussereau for Frankrig, Siim Kallas og den europæiske koordinator Carlo Secchi.

  • Prioriteret projekt nr. 6 – jernbaneaksen Lyon–Trieste–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budapest–Ukraines grænse – udgør en forbindelse mellem øst og vest, som spiller en afgørende rolle i den europæiske integration efter udvidelsen i 2004. Dokumentet blev undertegnet af Dominique Bussereau for Frankrig, Altero Matteoli for Italien, Patrick Vlačič for Slovenien, Tamás Fellegi for Ungarn, Siim Kallas og den europæiske koordinator Laurens Jan Brinkhorst.

  • Prioriteret projekt nr. 27 – Rail Baltica – knytter ikke alene Baltikum sammen, men forbedrer også forbindelserne til Centraleuropa og Skandinavien. Dokumentet blev undertegnet af Cezary Grabarczyk for Polen, Arūnas Štaras for Litauen, Aivita Lublina-Golmane for Letland, Eero Pärgmäe for Estland, Mikael Nyberg for Finland samt Siim Kallas og den europæiske koordinator Pavel Telička.

De finder yderligere oplysninger om prioriterede TEN-T-projekter på adressen: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar